Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9                   
  100-199,9 44,1   21,2   2,0       16,4     83,7
  200-299,9 91,8   42,2   1,6       19,0  0,1   154,5
  300-499,9 141,4   51,2   1,6    0,1   8,1  0,3   202,8
  500- 169,9   46,5   0,3       22,5     239,2
  Alle 114,0   41,1   1,3       16,5  0,1   173,0
Andre bygder                   
  50-99,9       31,9    2,6        34,5
  100-199,9 79,6   8,8   13,4    1,6   0,7  0,6   104,7
  200-299,9 151,3   15,6   13,5       12,9  2,1   195,5
  300-499,9 251,1      15,9            267,0
  500- 388,0      14,5    0,1   26,8     429,4
  Alle 170,2   7,1   15,3    0,7   7,2  0,8   201,3
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 211,6   96,1   22,0       3,4     333,2
  200-299,9 317,9   159,5   19,8            497,2
  300-499,9 408,4   108,7   38,9       8,4  1,2   565,5
  500- 800,0      51,1            851,1
  Alle 351,4   128,2   27,2       3,0  0,3   510,2
Andre bygder                   
  100-199,9 91,0   50,7   12,7       16,3  0,8   171,6
  200-299,9 248,2   36,6   14,5         0,7   300,0
  300-499,9 320,3   21,0   51,9         0,7   393,9
  500- 437,9   23,0   27,6         0,8   489,4
  Alle 225,6   34,1   25,4       11,0  0,7   296,8
Vestlandet                   
  35-49,9       3,2    1,9        5,1
  50-99,9 17,4      9,3    0,9     0,1   27,7
  100-199,9 127,8   12,6   20,9    1,3   7,7  0,8   171,0
  200-299,9 170,2   32,0   30,4    0,5     2,2   235,3
  300-499,9 314,4   20,6   23,8         2,3   361,1
  500- 645,2   57,2   14,7            717,0
  Alle 172,6   18,2   21,1    0,8   2,8  1,3   216,7
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 84,0   168,8   8,8            261,6
  200-299,9 121,1   43,2   12,4            176,7
  300-499,9 242,2   34,3   2,3            278,8
  500- 224,6   181,1               405,7
  Alle 167,8   73,6   6,8            248,1
Andre bygder                   
  100-199,9 142,9   19,8   24,5            187,2
  200-299,9 205,4      26,1            231,5
  300-499,9 307,5      18,1         0,6   326,2
  500- 533,6      5,0            538,6
  Alle 280,8   4,8   19,3         0,3   305,1
Nord-Norge                   
  50-99,9 10,9      8,0    8,2        27,1
  100-199,9 75,1      14,4    5,6     1,1   96,2
  200-299,9 185,6      15,0    1,6     0,6   202,7
  300-499,9 246,7   15,7   16,0    1,3     3,0   282,7
  500- 474,8   17,8   22,7         0,5   515,9
  Alle 208,1   7,4   15,6    2,5     1,5   235,1
Alle bruk                   
  35-49,9    100,0   1,8    1,1   43,6     146,4
  50-99,9 10,7   3,2   11,3    2,1   0,1     27,5
  100-199,9 98,9   28,2   14,7    1,2   7,0  0,5   150,5
  200-299,9 167,2   35,1   15,4    0,3   5,9  0,9   224,8
  300-499,9 252,5   28,7   17,1    0,2   2,4  1,0   301,9
  500- 347,8   36,1   10,8       13,6  0,1   408,4
  Alle 186,3   31,2   14,6    0,6   6,6  0,7   239,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015