Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9                   
  100-199,9 41,0   24,6   2,8       12,5     81,0
  200-299,9 84,5   47,2   1,8       18,5     152,1
  300-499,9 153,4   64,9   1,5    0,1   16,5  0,4   236,8
  500- 174,7   47,0   0,1       5,8     227,7
  Alle 116,8   47,0   1,3       14,8  0,1   180,1
Andre bygder                   
  50-99,9       33,7    4,6        38,3
  100-199,9 67,1   14,6   13,8    0,9   2,2     98,7
  200-299,9 148,0   16,9   14,8    0,8   15,7  1,5   197,7
  300-499,9 251,6      19,7         0,3   271,6
  500- 434,9      15,4       28,6  1,6   480,6
  Alle 171,8   13,0   16,6    0,8   8,2  0,7   211,0
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 179,0   98,4   9,2       6,3     292,9
  200-299,9 315,9   113,8   26,0            455,7
  300-499,9 419,8   102,1   36,0         1,2   559,1
  500- 672,1   146,0   57,8            875,9
  Alle 331,4   123,2   26,5       4,8  0,3   486,1
Andre bygder                   
  100-199,9 94,1   30,5   13,6       15,9  0,7   154,8
  200-299,9 225,5   88,3   17,0         0,3   331,1
  300-499,9 310,2   33,0   49,2            392,4
  500- 499,3   19,0   30,0       0,1  3,9   552,2
  Alle 229,7   37,8   24,3       10,7  0,9   303,5
Vestlandet                   
  35-49,9       2,8    1,7        4,5
  50-99,9 24,4      10,6         0,9   35,9
  100-199,9 139,5   11,8   20,0    1,0   2,1  0,2   174,7
  200-299,9 169,9   46,7   31,4    0,9     2,9   251,8
  300-499,9 329,9   22,0   32,2         1,3   385,5
  500- 710,4      14,1            724,4
  Alle 185,6   18,5   22,4    0,6   0,7  1,1   229,0
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 103,5   142,0   8,4            253,9
  200-299,9 133,4   17,5   17,1            168,0
  300-499,9 287,8   53,5   0,2            341,5
  500- 273,8   126,0               399,8
  Alle 206,9   65,8   6,5            279,2
Andre bygder                   
  100-199,9 122,8   31,0   27,9            181,7
  200-299,9 216,5      28,5            245,0
  300-499,9 289,5      22,5         0,6   312,6
  500- 720,2                  720,2
  Alle 293,8   5,3   22,3         0,3   321,6
Nord-Norge                   
  100-199,9 59,3      18,6    5,6     1,2   84,7
  200-299,9 176,9      20,5    2,5     1,4   201,3
  300-499,9 242,9   36,9   16,8    1,7     3,0   301,4
  500- 483,6   3,4   19,5         0,4   506,9
  Alle 215,5   11,3   18,5    2,7     1,6   249,6
Alle bruk                   
  35-49,9    88,1   1,3    0,8   40,1     130,2
  50-99,9 20,1   2,7   11,4    1,6   3,6  0,5   39,8
  100-199,9 95,6   28,0   14,4    1,0   5,3  0,3   144,6
  200-299,9 165,8   35,9   18,3    0,7   6,1  1,0   227,8
  300-499,9 260,7   37,8   18,0    0,2   3,9  0,8   321,4
  500- 384,7   35,7   11,9       6,2  0,7   439,2
  Alle 194,3   33,8   15,6    0,6   6,0  0,7   250,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015