Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9                   
  100-199,9 50,0   30,9   0,4       36,5     117,9
  200-299,9 80,7   63,3   3,6       54,8     202,4
  300-499,9 142,6   62,5   5,5    0,1   29,7  0,3   240,6
  500- 197,8   53,5   1,1       32,6     285,0
  Alle 124,1   52,3   2,9       35,0  0,1   214,3
Andre bygder                   
  50-99,9 40,3      22,0    4,6        66,9
  100-199,9 71,8   8,8   16,4    0,8        97,8
  200-299,9 137,3      23,6    0,9   31,2  1,2   194,3
  300-499,9 325,5   6,3   9,0       0,1  0,2   341,2
  500- 479,9      14,8       18,7  1,4   514,8
  Alle 214,7   7,1   16,0    0,7   10,0  0,6   249,1
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 218,1   91,8   10,5       47,4     367,8
  200-299,9 297,6   104,3   18,1            420,1
  300-499,9 538,8   112,7   23,1       31,3  3,4   709,2
  500- 518,6   137,0   82,8         5,7   744,1
  Alle 372,7   118,7   27,4       21,4  2,0   542,2
Andre bygder                   
  100-199,9 85,8   31,9   14,7       18,6  0,7   151,6
  200-299,9 242,2   70,3   16,7            329,2
  300-499,9 310,5   30,2   40,1         1,4   382,2
  500- 499,9   22,8   71,4         3,8   597,9
  Alle 254,0   33,7   32,2       6,9  1,3   328,1
Vestlandet                   
  35-49,9       3,3            3,3
  50-99,9 21,3      6,4         1,3   28,9
  100-199,9 177,2   17,0   17,7    1,5   5,2  0,2   218,9
  200-299,9 207,8   25,3   25,9       0,1  0,7   259,9
  300-499,9 373,4   20,5   25,9    0,4   6,4  2,7   429,3
  500- 629,4      35,4         6,8   671,6
  Alle 226,1   15,9   20,3    0,6   3,1  1,4   267,3
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 85,8   174,4   8,5            268,8
  200-299,9 129,8      21,4            151,3
  300-499,9 330,0   98,1   0,2       3,5  0,6   432,5
  500- 377,0   97,3               474,3
  Alle 245,1   86,7   6,5       1,8  0,3   340,3
Andre bygder                   
  200-299,9 277,6      21,5            299,1
  300-499,9 347,6      20,0         0,2   367,8
  500- 700,3      19,9            720,2
  Alle 343,5   6,5   20,8         0,1   370,9
Nord-Norge                   
  100-199,9 47,9      23,7    7,3     0,8   79,8
  200-299,9 185,8      22,6    2,7   0,5  3,8   215,4
  300-499,9 283,9   28,6   18,1    1,3     0,9   332,7
  500- 532,8   7,6   13,3         0,4   554,1
  Alle 240,7   11,0   19,3    2,9   0,2  1,7   275,7
Alle bruk                   
  35-49,9    64,4   1,3       9,1     74,8
  50-99,9 21,2   3,3   6,7    1,5   6,4  0,7   39,7
  100-199,9 106,4   31,7   14,4    1,4   11,5  0,2   165,7
  200-299,9 183,9   28,9   19,0    0,5   14,2  0,9   247,4
  300-499,9 302,2   42,9   15,7    0,2   9,8  1,0   371,8
  500- 400,3   38,0   22,2       15,0  1,6   477,1
  Alle 227,0   35,0   16,4    0,6   11,8  0,9   291,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015