Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 24,7   16,0   10,6       2,7     53,9
  200-299,9 78,4   80,0   2,5       52,6  0,1   213,6
  300-499,9 160,2   53,1   6,1    0,1   32,3  0,6   252,4
  500- 230,0   27,4   3,5       48,6     309,5
  Alle 140,0   47,6   5,0       37,7  0,2   230,5
Andre bygder                   
  50-99,9 32,5      21,6    5,1        59,2
  100-199,9 80,0      17,7    1,5        99,2
  200-299,9 135,9      24,3    0,1   11,4  1,6   173,2
  300-499,9 312,1   7,2   14,3       4,6  0,2   338,4
  500- 526,3      6,6       31,2     564,1
  Alle 225,3   4,3   16,5    0,7   8,2  0,4   255,4
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 266,4   115,9          60,5     442,9
  200-299,9 268,6   96,2   22,5       11,9     399,2
  300-499,9 591,2   89,7   19,7         2,8   703,3
  500- 480,8   132,0   99,6       31,3  6,4   750,0
  Alle 397,8   93,8   26,4       14,8  1,8   534,6
Andre bygder                   
  100-199,9 98,8   44,9   16,0         0,8   160,5
  200-299,9 231,4      14,1            245,6
  300-499,9 344,0   53,3   44,3    0,1     0,2   442,0
  500- 518,4   19,1   66,9         4,4   608,8
  Alle 277,3   33,0   34,0       2,8  1,1   348,2
Vestlandet                   
  35-49,9       2,6    1,1     0,1   3,8
  50-99,9 23,5      11,2         1,4   36,1
  100-199,9 162,0   20,6   17,4    1,4   0,8  0,5   202,7
  200-299,9 257,9   18,1   19,1       0,1  0,7   295,8
  300-499,9 372,2   12,1   31,9    0,4   10,9  2,7   430,2
  500- 703,5      33,2            736,7
  Alle 235,9   13,1   20,2    0,6   2,6  1,1   273,6
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 104,5   17,1   28,3            150,0
  300-499,9 381,6   49,0   0,4       8,9  0,7   440,6
  500- 436,9   103,2          0,1     540,2
  Alle 295,7   60,6   7,2       4,0  0,3   367,7
Andre bygder                   
  200-299,9 278,5      19,8            298,2
  300-499,9 375,8   17,1   24,7         0,2   417,9
  500- 743,0      15,2            758,2
  Alle 362,7   21,6   20,9         0,1   405,3
Nord-Norge                   
  100-199,9 55,2      31,0    6,9     0,3   93,5
  200-299,9 190,5      28,7    1,6   0,2  4,0   225,0
  300-499,9 333,0   12,3   20,1    2,4     0,9   368,8
  500- 569,9   3,4   9,8            583,1
  Alle 276,3   5,3   22,3    2,9   0,1  1,4   308,3
Alle bruk                   
  35-49,9    57,0   1,3    0,5   21,2     80,1
  50-99,9 19,9   4,0   10,2    1,8   3,7  0,8   40,4
  100-199,9 101,5   28,2   16,5    1,5   3,1  0,3   151,2
  200-299,9 191,2   27,1   18,9    0,2   11,9  0,9   250,2
  300-499,9 330,1   33,9   18,9    0,4   9,4  1,0   393,7
  500- 424,3   28,8   17,5       25,0  0,7   496,4
  Alle 247,2   29,6   17,4    0,6   11,5  0,7   307,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015