Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9    67,0          18,8     85,7
  100-199,9 40,4   12,0   13,1       2,8     68,2
  200-299,9 74,3   83,8   3,8       61,4     223,3
  300-499,9 149,8   53,0   5,0       55,3  0,5   263,7
  500- 264,1   27,6   6,7       27,1  0,3   325,8
  Alle 152,1   44,7   6,3       39,2  0,3   242,6
Andre bygder                   
  100-199,9 70,7      21,6    0,7     0,4   93,5
  200-299,9 128,8      21,7    2,2   5,6  1,6   159,9
  300-499,9 329,0   6,5   15,5       18,2  0,8   370,0
  500- 502,4      25,5       22,7     550,6
  Alle 243,4   4,9   20,4    0,6   11,3  0,7   281,3
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  35-49,9       13,6       22,5     36,1
  100-199,9 236,2   95,2          74,4     405,8
  200-299,9 370,8   115,3   17,4       21,9     525,4
  300-499,9 603,9   86,1   24,0            714,0
  500- 504,5   143,7   93,0       41,1  9,2   791,4
  Alle 423,8   93,3   27,5       23,1  1,2   569,0
Andre bygder                   
  100-199,9 95,6   74,7   19,9         2,4   192,6
  200-299,9 198,6   13,0   35,2            246,8
  300-499,9 373,0   50,3   33,6            456,9
  500- 577,2   85,5   55,6         7,4   725,7
  Alle 278,7   47,9   32,8       7,9  1,8   369,1
Vestlandet                   
  35-49,9       2,1    1,0     0,1   3,2
  50-99,9 19,7      13,2         1,4   34,3
  100-199,9 165,2   25,0   20,1    2,3   12,2  1,2   226,0
  200-299,9 223,0   27,3   24,9       0,1  0,5   275,7
  300-499,9 393,1   14,6   29,5    0,3   12,5  1,7   451,7
  500- 764,0      17,5         1,7   783,2
  Alle 245,4   16,7   21,2    0,7   5,7  1,1   290,8
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 117,6   124,4               242,0
  200-299,9 78,1   26,7   30,4       15,1  2,0   152,3
  300-499,9 367,6   72,0   4,7       15,2  1,3   460,9
  500- 557,6   78,6          11,7     648,0
  Alle 301,8   66,7   10,3       13,0  1,1   392,9
Andre bygder                   
  200-299,9 270,4      23,3            293,7
  300-499,9 455,3      22,6         0,6   478,5
  500- 794,1      15,3            809,5
  Alle 408,2   14,0   21,8         0,3   444,3
Nord-Norge                   
  100-199,9 38,7      29,5    7,1     0,8   76,1
  200-299,9 180,8      23,8    3,7   0,3  2,7   211,4
  300-499,9 345,1   22,6   20,9    1,1     0,8   390,3
  500- 567,8   45,0   18,9         0,2   631,9
  Alle 282,9   16,5   22,4    2,9   0,1  1,1   325,9
Alle bruk                   
  35-49,9    14,2   4,2    0,5   46,0  0,1   65,0
  50-99,9 17,2   18,8   12,3    0,8   3,9  0,9   53,9
  100-199,9 98,5   33,5   18,6    1,6   7,3  0,8   160,4
  200-299,9 181,3   30,6   21,8    0,7   13,6  0,8   248,8
  300-499,9 352,4   34,5   18,4    0,2   15,8  0,8   422,0
  500- 462,8   37,5   19,9       16,8  1,4   538,3
  Alle 262,8   32,7   18,9    0,6   14,3  0,9   330,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015