Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9    77,0          37,5     114,5
  100-199,9 34,2   10,9   14,8       23,0     83,0
  200-299,9 95,3   75,2   1,7       42,2  0,1   214,4
  300-499,9 186,1   57,9   5,5       22,3  0,6   272,4
  500- 307,5   26,3   7,3       39,3  0,3   380,7
  Alle 179,5   43,3   6,6       35,2  0,3   264,7
Andre bygder                   
  100-199,9 64,0   0,1   23,8    0,7     0,5   89,0
  200-299,9 162,8      19,9    2,1   12,0  3,2   200,1
  300-499,9 348,7   7,6   20,0       21,4  0,7   398,5
  500- 556,0      23,0       20,0     599,0
  Alle 281,8   5,7   21,4    0,6   13,8  1,0   324,4
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  200-299,9 283,5   95,0   27,7       123,9     530,1
  300-499,9 634,3   84,4   26,8            745,4
  500- 668,0   86,3   75,8       30,5  7,2   867,7
  Alle 446,3   85,1   31,1       48,4  1,3   612,3
Andre bygder                   
  100-199,9 77,9   76,7   22,2         4,2   180,9
  200-299,9 250,0   13,3   29,8         2,9   296,0
  300-499,9 375,5   32,7   40,6         2,0   450,8
  500- 605,9   67,0   59,0         5,5   737,4
  Alle 298,8   40,4   35,3       7,8  3,1   385,4
Vestlandet                   
  35-49,9       2,1    1,1        3,2
  50-99,9 16,1      13,4         1,3   30,9
  100-199,9 166,6   17,9   21,5    1,9   11,3  0,7   219,8
  200-299,9 243,1   16,0   25,4       0,1  0,4   285,0
  300-499,9 477,5   14,7   29,3    0,2     1,4   523,1
  500- 820,3      15,6         1,3   837,2
  Alle 283,2   12,1   21,9    0,6   2,6  0,9   321,2
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 88,1   115,9               204,0
  200-299,9 94,5   16,3   33,8       4,3  2,0   150,9
  300-499,9 364,8   74,2   6,1       6,3  1,7   453,1
  500- 658,6   34,9               693,6
  Alle 319,9   57,0   11,4       3,9  1,3   393,5
Andre bygder                   
  200-299,9 305,9      23,1            329,0
  300-499,9 463,7      26,5         1,0   491,3
  500- 800,3      17,4            817,7
  Alle 434,5   15,4   24,0         0,5   474,5
Nord-Norge                   
  100-199,9 70,7      13,7    6,4     0,3   91,2
  200-299,9 159,6      37,6    3,5   0,3  1,6   202,6
  300-499,9 335,7   19,7   23,2    1,4     1,2   381,2
  500- 631,4   24,7   18,8         0,2   675,1
  Alle 296,9   11,8   24,0    2,8   0,1  0,9   336,5
Alle bruk                   
  35-49,9    18,5   1,0    0,6   59,2     79,2
  50-99,9 14,4   19,5   10,6    0,8   7,3  0,8   53,4
  100-199,9 93,7   33,8   18,3    1,4   9,4  0,8   157,5
  200-299,9 196,5   26,0   23,5    0,7   18,5  1,1   266,3
  300-499,9 378,6   32,7   21,4    0,2   7,6  1,1   441,7
  500- 523,7   26,7   20,3       19,6  1,1   591,5
  Alle 290,8   29,2   20,2    0,5   14,1  1,0   356,0