Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 11,3   15,0   6,8       25,3     58,4
  200-299,9 112,4   79,8   1,8       62,1  0,2   256,4
  300-499,9 200,7   44,2   8,0       30,8  0,5   284,2
  500- 379,2   30,4   6,3       39,4  0,4   455,7
  Alle 212,6   42,4   5,8       40,5  0,3   301,6
Andre bygder                   
  100-199,9 116,7   0,1   19,9    0,9     0,5   138,1
  200-299,9 154,6      27,6    2,0   17,7  2,0   204,0
  300-499,9 335,7   13,6   19,8       12,9  0,6   382,7
  500- 633,6      13,6    0,1   17,8  0,4   665,5
  Alle 317,5   6,7   20,0    0,6   12,1  0,8   357,6
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 253,3   127,8   9,4       98,5     488,9
  200-299,9 365,5   108,7   25,3       103,4     602,9
  300-499,9 614,8   64,3   28,9            707,9
  500- 638,2   131,2   76,4       30,1  6,7   882,6
  Alle 462,3   87,1   31,5       45,7  1,2   627,9
Andre bygder                   
  100-199,9 89,9   63,0   18,2         6,1   177,2
  200-299,9 204,3   12,6   29,7       0,1  2,3   248,9
  300-499,9 443,7   53,5   29,2         1,2   527,6
  500- 686,5   75,2   53,3       0,1  4,6   819,6
  Alle 343,9   46,9   31,0       11,6  3,0   436,4
Vestlandet                   
  35-49,9       1,7    1,2        2,9
  50-99,9 26,0      11,1         1,2   38,4
  100-199,9 176,0   35,6   15,7    1,8   1,9  0,7   231,8
  200-299,9 253,4   15,1   21,9       0,1  0,6   291,0
  300-499,9 489,8   18,5   26,4    0,2   1,7  1,3   537,9
  500- 817,3      16,1            833,5
  Alle 307,8   16,2   18,5    0,5   0,9  0,8   344,6
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 115,6   19,8   19,9       10,1  0,9   166,4
  300-499,9 369,7   63,0   8,7       36,4  1,5   479,4
  500- 694,5   63,7          0,1     758,3
  Alle 363,3   59,7   8,7       20,0  1,0   452,6
Andre bygder                   
  200-299,9 317,0   8,3   23,2            348,5
  300-499,9 510,5   18,6   15,1         0,7   544,8
  500- 792,9      33,4         0,4   826,7
  Alle 447,8   23,6   21,6         0,3   493,4
Nord-Norge                   
  100-199,9 66,1      14,6    6,4     0,3   87,3
  200-299,9 161,1      31,7    2,9     1,2   196,9
  300-499,9 332,7   21,8   20,6    2,6   0,3  1,8   379,8
  500- 677,3   11,9   15,0         0,1   704,4
  Alle 325,7   10,0   21,0    2,8   0,1  1,0   360,6
Alle bruk                   
  35-49,9    35,0   0,8    0,6   80,0     116,5
  50-99,9 28,8      10,2    0,9   5,8  0,8   46,5
  100-199,9 107,7   38,2   14,6    1,4   10,0  1,1   172,8
  200-299,9 207,0   26,2   21,9    0,7   19,1  0,9   275,8
  300-499,9 390,7   35,3   18,6    0,4   11,9  1,0   457,9
  500- 589,6   30,8   18,9       17,7  1,0   658,0
  Alle 322,1   31,4   18,1    0,5   16,1  0,9   389,2