Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9                0,8   0,8
  100-199,9 12,6   26,4   3,1       14,3     56,4
  200-299,9 96,4   58,7   0,7       81,6  0,6   237,9
  300-499,9 278,8   55,7   1,7       15,1  5,9   357,3
  500- 463,7   36,8   2,0       48,6  0,1   551,2
  Alle 252,3   44,5   1,7       41,2  1,7   341,4
Andre bygder                   
  100-199,9 109,1   0,4   6,9    0,8     1,1   118,3
  200-299,9 118,6   0,3   12,3    0,7   14,4  2,1   148,4
  300-499,9 345,2   14,2   4,4    0,6   6,4  0,6   371,4
  500- 616,6      5,4    0,2   9,0  0,3   631,6
  Alle 308,6   4,2   7,2    0,6   7,8  1,0   329,4
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 236,0   171,1   2,5       84,6     494,2
  200-299,9 504,9   39,0   7,3       36,6     587,8
  300-499,9 662,4   74,3   10,5         0,2   747,5
  500- 908,4   182,5   35,9       42,2  5,8   
  Alle 550,8   89,0   12,5       33,8  1,2   687,3
Andre bygder                   
  100-199,9 105,5   74,5   5,6         6,9   192,4
  200-299,9 212,6   15,9   9,0    0,5   0,1  2,2   240,4
  300-499,9 443,2   61,5   9,8         0,8   515,3
  500- 751,1   66,1   21,0       18,8  3,5   860,7
  Alle 376,4   51,2   11,2    0,1   14,4  2,9   456,2
Vestlandet                   
  35-49,9                0,2   0,2
  50-99,9 17,2      3,9         1,3   22,3
  100-199,9 161,3   44,0   6,0    1,6   8,9  0,7   222,5
  200-299,9 284,8   7,1   7,9         0,9   300,8
  300-499,9 490,8   20,9   9,1    0,2   7,0  1,0   529,0
  500- 982,9      5,3         0,7   988,9
  Alle 346,0   17,0   6,5    0,4   3,8  0,9   374,5
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 69,6   44,1   3,2       35,7     152,6
  300-499,9 344,0   76,5   5,6       65,6  2,4   494,1
  500- 690,3   20,5          14,4     725,2
  Alle 365,8   59,1   3,3       41,9  1,2   471,3
Andre bygder                   
  100-199,9 155,2   253,4   7,8            416,4
  200-299,9 239,8      9,1         0,3   249,3
  300-499,9 564,1   19,5   4,4         0,4   588,5
  500- 841,7      12,0         3,3   857,0
  Alle 458,9   29,3   7,3         0,7   496,2
Nord-Norge                   
  100-199,9 69,9      5,8    6,7     0,2   82,6
  200-299,9 169,5      11,7    2,2   0,2  0,7   184,3
  300-499,9 331,9   27,4   7,6    3,9     1,3   372,0
  500- 694,4   17,0   4,6         0,2   716,2
  Alle 353,7   12,9   7,3    2,9   0,1  0,6   377,6
Alle bruk                   
  35-49,9    14,2          67,2  0,1   81,4
  50-99,9 20,7      3,1    0,8   7,5  0,9   32,9
  100-199,9 110,8   48,9   5,3    1,3   9,0  1,3   176,6
  200-299,9 199,3   18,6   7,8    0,5   21,5  1,0   248,6
  300-499,9 413,9   41,4   6,1    0,5   12,8  1,9   476,7
  500- 668,0   31,7   7,4       21,1  1,0   729,3
  Alle 349,5   32,7   6,4    0,5   17,3  1,3   407,7