Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9              41,0  1,2   42,1
  100-199,9 15,7   38,3   5,2       11,2     70,4
  200-299,9 74,1   104,2   0,6       23,5  0,2   202,7
  300-499,9 169,8   30,1   2,4    0,1   8,5  0,3   211,3
  500- 469,7   42,0   1,9       34,3     548,0
  Alle 234,1   49,8   2,1       25,0  0,2   311,1
Andre bygder                   
  100-199,9 91,2      9,8    0,6     0,4   102,0
  200-299,9 187,7      15,0    1,2   30,5  1,2   235,5
  300-499,9 317,4   24,6   7,1    0,1   23,1  2,1   374,3
  500- 685,5   0,4   2,0    0,1   24,1  1,0   713,2
  Alle 340,7   7,0   8,3    0,5   21,1  1,2   378,8
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 345,5   86,8   4,7       47,5     484,5
  200-299,9 477,0   14,8   8,2       126,3     626,3
  300-499,9 700,4   45,9   12,8            759,0
  500- 1061,3   118,2   27,4       21,6  5,8   1234,3
  Alle 624,5   59,6   13,1       44,5  1,5   743,3
Andre bygder                   
  100-199,9 100,6      8,1         12,8   121,5
  200-299,9 214,4   53,4   11,3         3,5   282,7
  300-499,9 383,6   32,6   19,4       1,7  1,8   439,1
  500- 793,7   8,2   21,0       6,4  4,7   834,0
  Alle 396,0   24,7   15,5       8,1  4,5   448,9
Vestlandet                   
  35-49,9 20,1      1,5       2,3  0,2   24,0
  50-99,9 9,7      3,6    0,1     2,4   15,8
  100-199,9 153,3   27,6   7,8    2,3     3,2   194,2
  200-299,9 223,0   18,9   13,7         0,8   256,5
  300-499,9 486,7   4,3   10,5    0,8   9,2  1,6   513,1
  500- 1000,3      10,9         0,3   1011,5
  Alle 372,0   11,2   9,7    0,7   2,7  1,5   397,9
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 155,1   39,0   3,3    0,1   31,7     229,2
  300-499,9 359,5   65,8          94,6     519,9
  500- 660,4   61,5   10,1       56,4  1,5   789,9
  Alle 404,4   67,8   4,6       61,0  0,6   538,4
Andre bygder                   
  200-299,9 205,8      16,3         1,2   223,3
  300-499,9 494,8   46,0   3,2         0,2   544,2
  500- 978,2      4,6         0,5   983,2
  Alle 508,3   38,3   7,6         0,5   554,6
Nord-Norge                   
  100-199,9 59,9      6,8    5,9        72,6
  200-299,9 151,4      18,1    1,8     0,5   171,7
  300-499,9 330,8   24,5   8,8    2,3     0,6   366,9
  500- 708,5      9,8       0,1  0,2   718,6
  Alle 402,0   7,3   10,5    1,7     0,4   422,0
Alle bruk                   
  35-49,9 10,1   23,0   0,7       63,2  0,3   97,3
  50-99,9 6,7      3,3    0,4   21,4  1,3   33,0
  100-199,9 108,0   39,1   7,6    1,4   5,3  2,3   163,7
  200-299,9 189,9   31,4   11,0    0,4   19,2  1,0   252,9
  300-499,9 382,2   30,5   7,5    0,4   16,0  0,9   437,6
  500- 714,8   25,7   8,5       20,7  1,2   770,9
  Alle 375,6   29,2   8,3    0,4   17,8  1,2   432,5