Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9              17,5  1,4   18,9
  100-199,9 13,6   37,9   11,4       15,5     78,5
  200-299,9 80,2   65,6   0,2       76,0     222,0
  300-499,9 202,7   58,5   5,2    0,1   37,5  0,3   304,4
  500- 516,9   41,1   4,2       58,9  0,3   621,4
  Alle 260,1   49,3   4,4       51,1  0,3   365,2
Andre bygder                   
  100-199,9 76,2      20,6    0,8     0,1   97,7
  200-299,9 205,1      37,9    0,6   24,0  2,9   270,5
  300-499,9 274,3   31,9   18,5    0,7   2,1  2,2   329,8
  500- 724,8   0,2   3,0    0,1   18,2  1,3   747,6
  Alle 350,2   8,2   19,9    0,5   12,8  1,8   393,3
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 236,2   71,1   19,3       113,9     440,4
  200-299,9 639,1   59,0   10,0       145,1     853,2
  300-499,9 759,9   9,1   22,5            791,6
  500- 1205,7   167,6   50,7       17,6  4,0   1445,7
  Alle 744,6   77,6   26,9       58,3  1,4   908,8
Andre bygder                   
  100-199,9 111,2      17,5       11,6  15,1   155,4
  200-299,9 253,2   29,9   23,0         5,2   311,3
  300-499,9 442,7   37,2   40,0       8,0  2,6   530,6
  500- 894,5   10,9   44,5       16,3  1,9   968,1
  Alle 444,2   21,5   31,8       13,5  4,7   515,7
Vestlandet                   
  35-49,9 24,7      2,8       13,6  1,2   42,3
  50-99,9       6,7         1,5   8,2
  100-199,9 177,7   48,7   17,1    1,8     2,9   248,2
  200-299,9 256,6   15,6   28,9    0,7   5,0  0,8   307,6
  300-499,9 490,6   2,9   23,2    0,9     0,8   518,4
  500- 1182,4      25,0         1,2   1208,6
  Alle 419,4   13,6   21,3    0,8   2,1  1,3   458,4
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 169,5   83,6   7,5    0,1        260,7
  300-499,9 337,5   41,4   4,5       44,4  0,6   428,4
  500- 746,5   72,9   18,3       89,3  2,6   929,6
  Alle 420,9   73,8   10,1       47,6  1,1   553,5
Andre bygder                   
  200-299,9 242,5      35,1         0,6   278,1
  300-499,9 470,7   59,2   8,5         0,1   538,5
  500- 1258,8      7,9            1266,7
  Alle 589,2   45,5   16,0         0,2   650,9
Nord-Norge                   
  100-199,9 43,5      21,9    5,1        70,5
  200-299,9 180,5      37,1    0,8     1,5   219,9
  300-499,9 360,8   43,9   22,1    2,0     0,9   429,7
  500- 869,8   0,1   17,9         0,5   888,3
  Alle 466,7   13,3   22,7    1,6     0,7   505,0
Alle bruk                   
  35-49,9 11,3   18,1   1,3       58,5  0,7   89,9
  50-99,9 18,5      6,2    0,6   26,5  0,9   52,8
  100-199,9 99,2   47,1   16,9    1,2   11,2  2,5   178,2
  200-299,9 223,8   26,4   24,3    0,4   25,7  1,5   302,0
  300-499,9 385,6   36,0   17,4    0,5   12,5  1,0   452,9
  500- 831,5   32,0   17,1       29,6  1,2   911,4
  Alle 418,7   32,3   17,9    0,4   22,0  1,4   492,7