Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
     redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 54,5 52,6  8,1  3,5  326,5 7,2  15,4  127,0 594,8  783,4 
  200-299,9 90,2 91,4  27,3  9,7  418,1 6,0  15,4  185,6 843,6  1189,0 
  300-499,9 126,2 120,3  30,0  20,3  537,1 15,3  28,9  286,2 1164,3  1591,0 
  500- 183,7 140,0  93,5  38,0  601,8 24,2  40,2  395,3 1516,8  2149,3 
  Alle 104,8 96,7  31,5  15,4  456,7 11,9  23,1  231,3 971,3  1339,1 
Andre bygder                 
  50-99,9 33,5 44,5  0,4  1,0  254,7 7,7  6,9  79,9 428,6  524,5 
  100-199,9 65,4 85,2  3,5  5,2  278,8 8,5  7,3  110,7 564,5  746,6 
  200-299,9 74,6 106,1  11,8  4,9  387,9 7,3  10,8  153,2 756,5  1016,3 
  300-499,9 123,4 97,2  20,0  2,4  517,5 22,9  14,9  221,6 1020,0  1443,0 
  Alle 69,7 85,3  6,9  4,1  329,9 9,8  10,4  133,6 649,8  867,3 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  50-99,9 47,3 39,0      419,8   18,8  185,7 710,6  911,4 
  100-199,9 67,4 107,2    0,3  421,3 1,2  31,5  240,5 869,4  1205,4 
  200-299,9 99,8 114,0    0,9  579,6   65,9  362,2 1222,5  1759,3 
  Alle 75,7 101,8    0,4  473,6 0,7  38,9  283,1 974,3  1348,7 
Andre bygder                 
  50-99,9 25,8 35,2  0,3  0,1  191,3 2,6  7,2  50,2 312,6  425,1 
  100-199,9 76,8 97,0    1,5  408,6 7,6  29,5  175,1 796,1  1056,9 
  200-299,9 120,1 148,6    4,1  528,5 11,2  25,2  258,4 1096,1  1478,4 
  Alle 74,3 95,4  0,1  3,0  393,6 7,1  24,0  165,8 763,3  1014,1 
Vestlandet                 
  35-49,9 17,9 17,5    20,6  171,5 9,1  24,9  134,9 396,3  437,2 
  50-99,9 34,3 70,3    0,7  244,6 6,2  19,8  97,7 473,6  587,8 
  100-199,9 68,0 86,8    2,9  416,9 5,5  28,5  143,9 752,6  1004,3 
  200-299,9 75,1 135,4  2,0  5,3  562,8 0,9  67,4  293,8 1142,6  1519,3 
  Alle 55,3 77,8  0,2  4,2  358,4 5,7  31,9  142,0 675,4  878,4 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 48,2 56,8  6,9  1,6  363,0 3,5  14,3  105,5 599,6  866,1 
  200-299,9 66,0 71,2  17,0  2,8  340,9 0,7  21,3  123,1 642,9  949,4 
  300-499,9 94,8 115,1  45,9  15,1  649,1 1,5  39,4  207,6 1168,5  1575,9 
  Alle 61,5 70,4  16,5  4,0  390,0 2,0  20,7  126,0 691,2  992,5 
Andre bygder                 
  100-199,9 65,3 72,2      402,9 3,5  9,7  103,9 657,5  918,1 
  200-299,9 83,1 91,7  0,8  1,9  345,3 1,7  13,5  103,9 641,9  968,8 
  Alle 75,6 84,1  0,3  0,7  388,8 2,9  11,0  117,4 680,7  979,5 
Nord-Norge                 
  50-99,9 33,6 83,6    6,1  308,6 0,2  13,8  73,8 519,7  587,5 
  100-199,9 52,0 90,3    2,3  277,4 1,2  12,0  87,1 522,5  682,1 
  200-299,9 113,4 104,8    2,1  368,8 0,4  19,1  136,7 745,3  1024,7 
  300-499,9 97,7 136,3      570,9 5,7  44,5  127,4 982,4  1345,5 
  Alle 69,1 95,2    2,6  319,5 1,0  15,8  101,0 604,3  794,1 
Alle bruk                 
  35-49,9 18,0 20,7    18,6  180,9 7,8  17,6  105,9 369,6  422,9 
  50-99,9 33,0 58,7  0,1  1,4  254,1 4,9  13,9  87,8 453,8  559,7 
  100-199,9 63,1 81,5  2,2  2,7  353,3 5,4  17,7  130,0 655,9  881,3 
  200-299,9 88,4 100,4  11,1  4,8  407,1 3,8  21,4  171,4 808,5  1133,2 
  300-499,9 124,9 119,2  25,8  14,7  562,5 13,7  33,2  271,6 1165,6  1598,5 
  500- 182,6 146,2  83,5  33,0  617,8 23,8  45,4  407,3 1539,8  2173,6 
  Alle 75,4 88,1  9,6  5,9  382,8 6,7  20,9  160,2 749,6  1017,0 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015