Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
     redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 55,6 61,5  9,3  1,0  370,1 6,1  14,2  123,8 641,7  842,8 
  200-299,9 86,9 81,4  24,4  4,7  436,9 4,5  14,1  207,4 860,3  1194,4 
  300-499,9 123,3 101,2  25,7  20,9  577,4 12,7  21,4  297,3 1180,0  1590,9 
  500- 189,0 170,8  72,9  36,9  661,2 21,5  42,5  397,9 1592,8  2279,0 
  Alle 105,3 94,3  27,4  14,3  497,7 10,2  20,3  244,5 1014,0  1387,0 
Andre bygder                 
  50-99,9 29,9 42,7  0,2  0,8  275,9 6,1  7,0  85,2 447,7  547,3 
  100-199,9 69,0 88,8  3,0  7,4  297,8 8,4  6,9  116,6 597,9  782,2 
  200-299,9 75,0 88,5  11,1  7,9  356,7 6,1  7,5  164,3 717,3  957,7 
  300-499,9 130,4 111,0  13,4  2,2  635,8 15,0  13,8  234,2 1155,8  1541,0 
  Alle 72,1 84,0  7,9  5,6  352,5 8,4  9,4  143,5 683,4  897,9 
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  50-99,9 55,9 43,4      350,1   17,9  123,6 590,7  818,2 
  100-199,9 48,6 106,0    0,2  442,6 2,0  29,6  247,1 876,1  1195,3 
  200-299,9 79,1 79,6    1,2  519,1   64,4  312,5 1056,0  1522,5 
  Alle 60,0 89,2    0,9  459,1 1,1  37,9  267,8 916,0  1268,9 
Andre bygder                 
  50-99,9 16,1 31,1  0,3  0,1  174,5 3,1  6,4  65,0 296,5  401,9 
  100-199,9 72,9 109,7    1,8  442,5 6,5  28,9  182,3 844,6  1086,1 
  200-299,9 104,1 123,1    0,9  626,2 10,7  26,6  304,9 1196,5  1605,5 
  Alle 70,2 103,2  0,1  2,9  436,8 6,6  23,7  182,5 826,0  1073,8 
Vestlandet                 
  35-49,9 28,2 25,4    10,7  138,6 12,0  28,6  136,7 380,1  404,2 
  50-99,9 32,1 64,1    0,6  304,5 6,4  19,0  103,5 530,2  646,9 
  100-199,9 58,6 81,0    1,2  450,3 4,8  28,3  156,0 780,4  1032,1 
  200-299,9 91,0 113,0  1,6  4,1  583,0 2,4  53,4  284,3 1132,7  1481,9 
  Alle 54,0 73,5  0,1  2,2  403,3 5,6  31,2  153,7 723,6  931,7 
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 43,5 51,4  6,3  1,1  342,2 1,4  12,5  109,7 568,0  839,2 
  200-299,9 70,7 82,1  11,6  2,1  396,2 2,3  20,3  147,1 732,3  1059,7 
  300-499,9 89,3 86,9  42,9  14,6  650,9 1,5  37,6  213,7 1137,5  1514,7 
  Alle 61,9 69,8  13,4  3,3  402,9 1,8  19,3  139,3 711,7  1021,4 
Andre bygder                 
  100-199,9 52,2 67,4    1,1  408,6 3,7  8,4  116,8 658,2  921,3 
  200-299,9 71,6 82,6  0,6  1,5  355,4 2,0  11,1  126,9 651,8  965,8 
  300-499,9 109,6 184,3  0,2    490,6   9,6  279,1 1073,3  1576,7 
  Alle 63,8 81,9  0,3  1,2  394,8 2,8  9,5  132,7 687,0  987,2 
Nord-Norge                 
  50-99,9 27,7 103,0    5,0  265,2 0,1  12,1  73,9 487,0  549,6 
  100-199,9 49,5 88,2    5,1  292,5 1,7  12,3  94,2 543,5  702,4 
  200-299,9 123,3 115,0    1,3  357,0 0,8  16,1  138,5 752,0  1003,7 
  300-499,9 132,9 130,6    1,3  544,8 3,5  36,0  144,2 993,3  1355,4 
  Alle 77,3 103,4    3,4  327,1 1,3  15,2  109,4 637,2  829,0 
Alle bruk                 
  35-49,9 24,6 35,5    11,4  168,5 9,7  19,2  106,7 375,6  411,6 
  50-99,9 30,0 55,7  0,2  1,5  273,9 4,6  12,8  91,1 469,8  578,6 
  100-199,9 58,7 82,7  2,1  2,9  378,2 5,0  17,5  137,7 684,7  910,3 
  200-299,9 87,4 92,7  9,3  3,5  417,6 3,6  19,2  185,4 818,8  1130,6 
  300-499,9 124,7 110,2  20,8  14,9  599,8 10,6  26,6  278,2 1185,6  1598,9 
  500- 187,1 168,8  76,3  32,3  669,7 21,2  46,0  411,9 1613,2  2295,4 
  Alle 74,9 87,5  8,8  5,8  410,5 6,1  19,6  171,8 785,0  1054,5 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015