Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 71,4 65,1  9,2   9,0  525,8 7,3  13,2   140,6 841,7  1037,1 
  200-299,9 78,7 103,6  14,1   7,2  708,9 3,6  5,3   254,9 1176,3  1469,2 
  300-499,9 154,6 145,2  27,9   15,1  745,6 10,9  16,6   321,1 1436,9  1837,9 
  500- 221,6 209,5  91,7   49,0  677,9 13,1  25,2   500,7 1788,8  2417,2 
  Alle 134,5 133,2  33,4   19,0  671,3 8,8  14,8   304,9 1320,0  1696,0 
Andre bygder                   
  50-99,9 29,9 50,1  0,2   0,1  318,3 2,6  4,0   75,1 480,3  586,4 
  100-199,9 60,7 87,8  1,0   13,9  351,1 5,3  7,0   119,4 646,2  813,0 
  200-299,9 71,9 123,5  6,3   13,6  364,2 7,1  5,3   173,5 765,3  988,6 
  300-499,9 142,7 166,7  14,7   17,2  778,3 11,0  10,8   256,4 1397,8  1757,9 
  500- 231,6 181,2  50,7   3,4  873,9 11,5  48,3   413,1 1813,6  2491,6 
  Alle 77,2 106,9  5,9   12,3  426,2 6,4  8,1   157,3 800,4  1018,9 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 61,0 98,6     7,6  630,7 1,8  39,7   229,3 1068,8  1395,7 
  200-299,9 75,5 118,0     1,3  851,4 1,2  78,2   413,9 1539,5  1989,7 
  300-499,9 132,8 80,2       647,1 4,6  67,8   578,6 1511,1  2003,5 
  Alle 76,7 98,3     5,4  721,5 1,8  60,9   357,5 1322,0  1712,5 
Andre bygder                   
  50-99,9 55,6 102,9  0,3   2,0  359,7 12,6  11,6   73,7 618,4  712,5 
  100-199,9 55,6 109,2     0,1  446,2 2,9  17,7   163,1 794,7  1016,8 
  200-299,9 119,1 170,7     5,4  755,4 8,3  36,2   334,5 1429,6  1765,5 
  300-499,9 144,8 221,4     3,5  632,7 3,0  43,5   315,1 1364,1  1688,0 
  Alle 83,5 137,2  0,1   2,4  552,6 6,1  24,9   219,7 1026,6  1276,7 
Vestlandet                   
  35-49,9 12,2 59,5       117,9 8,7  31,6   168,1 397,9  420,8 
  50-99,9 31,8 70,3     2,2  241,3 4,7  17,6   101,4 469,2  564,1 
  100-199,9 59,7 99,2     5,3  480,9 4,0  26,2   177,8 853,0  1082,4 
  200-299,9 91,8 99,2     2,4  785,2 1,5  26,9   232,4 1239,4  1517,9 
  300-499,9 192,9 192,5  0,9     834,2 2,0  61,6   251,3 1535,5  1916,3 
  Alle 62,7 95,3  0,1   3,4  462,1 4,0  26,6   169,5 823,7  1022,4 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 36,0 74,7  3,7     400,7 1,2  9,9   102,6 628,8  896,0 
  200-299,9 71,7 103,0  14,8   5,5  459,0 0,8  11,6   169,9 836,3  1127,1 
  300-499,9 87,0 109,9  24,8   16,5  709,7 0,6  23,3   254,0 1225,8  1583,9 
  Alle 70,1 96,4  18,2   7,0  515,9 0,9  13,5   176,7 898,7  1209,0 
Andre bygder                   
  100-199,9 55,2 96,9  0,1   1,2  431,9 2,8  7,1   127,9 723,1  979,0 
  200-299,9 74,2 109,1     0,8  370,0 2,5  6,0   163,5 726,3  1037,1 
  300-499,9 102,5 104,7  0,1   1,4  665,0   4,5   248,7 1127,0  1590,8 
  Alle 68,1 102,8     1,1  431,2 2,4  6,4   155,5 767,5  1068,3 
Nord-Norge                   
  50-99,9 21,9 38,6     0,1  267,7 0,7  5,0   70,1 404,1  461,2 
  100-199,9 64,9 90,8  0,2   8,1  315,9 4,0  9,5   128,2 621,5  768,2 
  200-299,9 94,7 135,2  0,2   7,1  408,3 1,2  13,1   182,3 842,1  1081,4 
  300-499,9 144,8 99,8     14,3  564,5 1,2  18,5   162,4 1005,6  1318,7 
  Alle 81,3 100,5  0,1   7,8  375,8 2,2  11,4   142,2 721,3  911,2 
Alle bruk                   
  35-49,9 12,7 65,0     0,1  112,7 6,8  22,6   134,7 354,6  375,3 
  50-99,9 37,6 65,6  0,1   3,2  282,7 4,5  13,3   93,5 500,4  592,8 
  100-199,9 59,2 91,5  1,4   6,7  426,6 4,1  15,1   145,1 749,5  959,6 
  200-299,9 83,9 120,1  5,3   6,3  563,3 3,6  18,1   229,6 1030,2  1320,9 
  300-499,9 143,1 140,5  17,4   12,9  719,4 7,0  21,8   286,8 1348,9  1731,1 
  500- 223,4 201,1  89,0   41,5  708,1 12,1  26,5   481,9 1783,8  2413,4 
  Alle 86,6 110,8  9,7   9,0  511,7 5,0  17,6   205,7 956,2  1226,0 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015