Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 52,6 62,9  6,4   2,7  594,4 13,7  6,3   195,6 934,5  1100,1 
  200-299,9 91,2 112,4  28,3   10,9  787,4 8,0  5,0   307,9 1351,1  1639,1 
  300-499,9 137,7 162,1  42,4   9,5  851,8 8,1  14,5   370,5 1596,6  1946,6 
  500- 272,2 222,7  105,1   32,8  1111,3 14,2  16,9   519,7 2295,0  2957,6 
  Alle 141,8 145,8  46,8   14,0  842,0 10,0  11,3   356,5 1568,3  1940,3 
Andre bygder                   
  50-99,9 40,1 50,8     21,1  224,8 0,7  8,8   97,3 443,6  523,4 
  100-199,9 68,2 104,5  2,9   9,9  385,8 6,6  6,7   122,9 707,4  845,7 
  200-299,9 97,0 134,4  2,5   0,2  444,3 7,8  2,8   187,7 876,7  1130,5 
  300-499,9 125,9 156,4  3,4   24,7  672,7 7,0  7,5   220,0 1217,7  1549,9 
  500- 327,3 190,2  121,0   35,5  1044,1 4,3  29,8   726,8 2479,1  3112,3 
  Alle 98,1 122,8  8,7   12,4  479,0 6,5  7,2   187,3 922,1  1148,6 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 62,8 106,6       647,1 4,0  38,2   377,6 1236,4  1545,1 
  200-299,9 86,5 131,5       1530,1 0,7  87,9   532,2 2368,9  2922,3 
  300-499,9 64,3 55,7     1,9  743,8 1,9  57,6   481,8 1406,9  1890,2 
  Alle 81,6 104,3     2,1  1065,3 1,9  60,3   443,3 1758,8  2199,4 
Andre bygder                   
  50-99,9 70,3 93,4  3,5   29,7  288,8 7,5  10,1   107,7 611,0  690,5 
  100-199,9 73,3 117,4     6,3  577,0 3,7  24,1   170,5 972,2  1185,8 
  200-299,9 124,2 156,8     2,6  909,6 7,8  35,5   320,4 1557,1  1863,2 
  300-499,9 133,5 155,4  11,6   1,6  1005,6 11,1  41,0   457,9 1817,7  2163,1 
  Alle 104,6 137,8  2,3   6,0  753,3 6,5  30,0   263,5 1304,1  1565,4 
Vestlandet                   
  35-49,9 26,0 78,6       136,0 5,3  25,2   188,2 459,3  477,6 
  50-99,9 38,3 74,0       291,2 3,4  14,1   133,6 554,6  640,1 
  100-199,9 84,0 95,2     1,5  592,1 4,2  21,9   206,4 1005,2  1227,9 
  200-299,9 102,2 145,2     2,8  688,2 3,1  16,5   213,8 1171,7  1440,5 
  300-499,9 191,8 201,7  0,3   0,5  943,0 0,1  43,3   359,1 1739,9  2106,2 
  Alle 92,6 119,8  0,1   1,4  576,6 3,5  22,1   214,8 1030,9  1251,2 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 52,7 83,4  3,1     399,5 1,7  4,7   178,8 724,0  982,0 
  200-299,9 86,9 131,1  17,6   6,9  522,0 1,7  19,6   225,6 1011,4  1284,8 
  300-499,9 143,9 134,0  20,6   1,4  504,0 0,3  12,0   310,3 1126,7  1501,7 
  Alle 102,2 120,3  18,1   3,8  535,9 1,2  12,9   250,3 1044,8  1361,7 
Andre bygder                   
  100-199,9 62,8 116,3       432,8 3,2  6,3   165,6 786,9  1027,9 
  200-299,9 87,3 164,9       423,3 3,1  5,9   195,6 880,1  1190,2 
  300-499,9 136,4 159,0       484,1 3,7  1,2   265,6 1050,0  1440,4 
  Alle 92,2 148,5       449,5 3,2  4,9   204,2 902,6  1204,3 
Nord-Norge                   
  50-99,9 22,5 58,1     5,0  263,8 0,6  2,2   78,8 431,0  479,2 
  100-199,9 77,7 73,5  0,2   14,0  405,4 2,4  3,2   143,3 719,6  855,1 
  200-299,9 113,1 132,4  0,1   1,9  454,8 2,1  8,6   209,5 922,5  1168,5 
  300-499,9 184,1 152,3     7,7  622,2   8,8   247,2 1222,3  1551,6 
  Alle 114,5 115,9  0,1   7,0  461,4 1,6  6,3   190,9 897,8  1113,7 
Alle bruk                   
  35-49,9 43,4 53,7     2,3  309,2 3,6  18,3   168,0 598,6  661,7 
  50-99,9 41,9 67,1  0,3   8,6  279,2 2,6  11,8   117,6 529,0  612,3 
  100-199,9 70,8 96,3  1,5   5,3  497,1 5,1  13,4   176,5 866,0  1059,8 
  200-299,9 99,7 136,7  7,2   3,7  655,4 4,7  16,6   253,0 1177,0  1466,6 
  300-499,9 143,3 155,0  18,0   8,5  739,9 5,0  17,3   325,9 1412,8  1769,6 
  500- 282,2 233,8  91,7   28,0  1128,8 10,3  20,3   530,7 2325,8  2961,1 
  Alle 107,8 128,3  13,0   7,3  624,5 5,1  15,6   252,9 1154,5  1434,3 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015