Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 62,4 72,8  7,9   8,0  521,4 13,5  3,9   227,6 917,4  1056,5 
  200-299,9 101,9 132,3  21,5   3,4  767,7 7,5  5,3   289,7 1329,3  1639,4 
  300-499,9 145,9 194,4  41,4   12,3  874,0 8,0  15,4   403,3 1694,8  2080,8 
  500- 260,5 199,6  106,7   32,7  1396,4 8,1  17,2   550,5 2571,6  3162,8 
  Alle 146,7 154,6  46,5   14,4  902,2 8,7  11,2   376,0 1660,3  2028,4 
Andre bygder                   
  50-99,9 53,7 66,9     23,6  286,1 6,1  8,5   111,2 555,9  622,5 
  100-199,9 78,9 114,9  2,2   9,9  422,9 7,1  5,6   130,5 772,0  916,7 
  200-299,9 123,7 150,4  4,4   1,0  432,9 5,6  2,0   211,3 931,2  1182,2 
  300-499,9 127,2 153,6  5,7   20,6  743,7 6,7  6,8   267,6 1331,9  1679,6 
  500- 190,5 180,8  101,3   13,8  1145,2 6,2  26,0   607,4 2271,2  2788,5 
  Alle 103,4 131,6  8,4   11,1  520,5 6,6  6,2   200,6 988,3  1213,8 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 68,8 107,4       584,9 3,4  31,7   385,0 1181,3  1490,3 
  200-299,9 109,3 131,4  1,6     1576,5 0,5  77,6   569,3 2466,2  2984,6 
  300-499,9 95,3 88,2       880,9 0,2  65,6   604,9 1735,1  2252,1 
  Alle 106,1 125,3  12,3   0,1  1244,9 1,1  63,4   644,0 2197,3  2659,6 
Andre bygder                   
  100-199,9 79,6 123,6     4,7  550,8 4,3  18,2   141,0 922,3  1126,8 
  200-299,9 139,0 197,8     2,8  935,2 4,5  26,6   309,1 1615,0  1942,8 
  300-499,9 158,5 213,4  6,8   2,1  1265,3 13,2  38,6   516,7 2214,4  2595,4 
  Alle 125,0 164,9  2,0   5,2  890,5 6,3  25,2   307,7 1526,9  1822,0 
Vestlandet                   
  35-49,9 22,8 68,0       133,8 4,5  22,5   183,0 434,6  453,6 
  50-99,9 39,0 72,1       303,3 3,5  12,7   117,4 548,0  630,7 
  100-199,9 83,8 103,7     1,3  561,0 6,4  20,5   215,2 992,0  1213,4 
  200-299,9 124,3 159,1     2,2  665,6 2,6  20,3   275,8 1250,0  1527,0 
  300-499,9 222,9 237,0  0,2     1104,8 0,1  36,3   414,4 2015,7  2435,9 
  Alle 101,1 127,8  0,1   1,2  585,4 4,2  20,9   237,9 1078,5  1305,6 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 52,0 90,8  3,1     505,3 1,5  4,7   182,6 839,9  1096,0 
  200-299,9 101,7 132,7  26,2   6,4  565,4 1,8  22,9   248,5 1105,5  1399,7 
  300-499,9 152,1 144,3  24,6     600,3 0,4  10,6   338,1 1270,5  1656,1 
  Alle 108,0 122,4  21,9   3,1  603,4 2,2  13,9   272,3 1147,1  1483,7 
Andre bygder                   
  100-199,9 73,9 156,7  0,6     426,5 2,6  4,5   175,8 840,7  1084,4 
  200-299,9 94,1 171,8       497,2 3,9  6,2   250,6 1023,9  1331,2 
  300-499,9 181,6 234,8     1,8  827,6 1,8  0,2   343,5 1591,2  2024,5 
  Alle 113,0 182,9  1,1   0,5  570,4 2,8  3,9   253,9 1128,4  1451,5 
Nord-Norge                   
  50-99,9 28,1 68,8       259,0 0,7  1,8   86,0 444,5  492,4 
  100-199,9 75,0 49,3  0,2   3,3  378,6 2,2  4,4   174,8 687,8  834,1 
  200-299,9 96,9 122,1  0,1   1,2  500,4 1,9  8,3   200,3 931,2  1179,6 
  300-499,9 186,8 148,4     12,2  572,4 1,3  6,2   328,0 1255,2  1599,0 
  Alle 114,3 107,0  0,1   4,4  473,7 1,7  6,4   221,8 929,3  1167,0 
Alle bruk                   
  35-49,9 43,2 52,2     0,3  328,7 3,3  19,3   178,6 625,6  708,1 
  50-99,9 39,9 64,5  1,1   7,7  277,4 3,4  9,6   115,1 518,6  592,1 
  100-199,9 75,5 104,3  1,7   4,6  487,6 5,9  11,1   183,4 874,1  1065,3 
  200-299,9 111,0 147,2  7,1   2,2  673,8 3,8  16,3   271,7 1233,1  1531,1 
  300-499,9 157,0 179,6  15,4   8,7  839,1 5,0  17,7   381,4 1604,0  1991,1 
  500- 255,9 198,5  94,7   24,1  1449,2 7,2  21,7   646,9 2698,1  3292,0 
  Alle 116,3 138,5  13,7   6,5  684,0 5,0  15,0   287,0 1265,9  1556,6 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015