Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 69,7 90,4  10,8   6,7  650,5 11,3  5,6   235,0 1080,1  1201,5 
  200-299,9 109,9 143,9  21,5   16,7  801,2 6,8  4,1   321,1 1425,1  1710,4 
  300-499,9 169,8 195,4  40,3   13,7  849,2 5,8  13,4   427,6 1715,1  2060,4 
  500- 280,1 219,2  106,3   28,8  1255,9 11,4  22,2   553,6 2477,6  3077,2 
  Alle 163,4 165,9  45,6   16,2  913,1 8,3  11,8   389,2 1713,5  2058,7 
Andre bygder                   
  50-99,9 60,4 88,2     19,8  241,6 0,5  7,1   120,6 538,2  602,6 
  100-199,9 85,0 107,7  2,4   7,4  380,2 7,9  3,1   142,7 736,4  885,6 
  200-299,9 134,9 155,9  3,5   15,9  607,1 4,9  2,6   215,1 1139,9  1370,1 
  300-499,9 151,0 162,1  6,1   13,0  687,3 4,4  4,9   263,0 1291,8  1613,4 
  500- 253,9 233,8  69,9   15,5  1308,5 5,3  24,5   536,1 2447,6  2983,9 
  Alle 121,5 138,5  8,8   11,9  559,2 5,8  5,4   213,5 1064,6  1291,7 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 67,3 88,1       742,4 2,8  25,0   402,1 1327,7  1626,4 
  200-299,9 112,2 133,5       1884,4 0,4  82,5   684,1 2897,1  3426,4 
  300-499,9 214,6 185,6  1,5   1,6  1356,0   49,6   684,3 2493,3  3077,5 
  Alle 142,1 145,4  9,8   0,5  1480,2 1,6  54,9   695,8 2530,3  3022,5 
Andre bygder                   
  50-99,9 53,8 65,2  1,7   23,1  413,0 4,6  3,1   80,8 645,3  717,7 
  100-199,9 82,9 124,8     4,1  625,7 1,8  20,6   186,7 1046,6  1242,8 
  200-299,9 172,2 183,4     5,8  951,5 1,3  28,6   336,3 1679,1  2002,4 
  300-499,9 151,9 259,0  3,9   1,6  1142,7 17,6  42,6   522,9 2142,2  2489,0 
  Alle 126,9 170,7  1,1   5,2  844,0 5,6  26,3   299,9 1479,8  1752,9 
Vestlandet                   
  35-49,9 41,9 104,8       109,8 5,5  15,7   221,4 499,0  515,1 
  50-99,9 43,9 98,6     2,4  330,9 2,7  13,4   157,9 649,9  716,5 
  100-199,9 90,7 115,2     1,1  580,6 6,9  15,7   208,2 1018,5  1236,5 
  200-299,9 105,9 154,3     10,6  555,8 1,7  21,2   259,9 1109,4  1370,9 
  300-499,9 206,1 213,7  0,1     1287,0 1,7  38,0   501,0 2247,7  2678,5 
  Alle 107,4 140,5  0,1   3,2  696,6 3,9  20,1   275,8 1247,6  1488,0 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 56,5 133,3  4,0   1,5  634,6 0,9  5,7   162,7 999,2  1265,3 
  200-299,9 114,3 115,4  35,2   4,1  602,3 1,5  20,2   258,1 1151,0  1417,3 
  300-499,9 159,0 178,2  28,0   3,3  702,4 0,3  12,6   383,8 1467,6  1813,1 
  Alle 120,6 138,4  26,8   3,4  671,9 1,9  13,7   293,7 1270,3  1595,2 
Andre bygder                   
  100-199,9 81,0 180,0  0,6   5,6  397,3 2,7  4,1   201,9 873,2  1127,5 
  200-299,9 80,4 160,6  0,1   2,4  498,9 3,6  5,2   232,7 983,8  1287,5 
  300-499,9 181,3 216,0     1,4  989,1 1,6  1,7   400,2 1791,4  2221,8 
  Alle 120,2 191,9  1,0   3,1  649,5 2,5  3,5   288,2 1259,9  1603,2 
Nord-Norge                   
  50-99,9 23,1 52,6       225,6 0,5  1,1   84,2 387,1  422,1 
  100-199,9 78,2 41,4     10,2  424,8 0,8  4,0   197,3 756,7  875,4 
  200-299,9 126,3 121,3     4,5  477,4 3,5  5,9   211,9 950,8  1183,8 
  300-499,9 179,3 145,4     11,5  860,8 1,1  4,8   357,7 1560,6  1902,0 
  Alle 137,0 114,6     8,6  564,5 2,0  5,0   256,2 1087,8  1323,9 
Alle bruk                   
  35-49,9 97,6 105,1     0,1  914,0 3,3  12,2   217,0 1349,3  1519,8 
  50-99,9 44,4 79,2  0,8   7,5  282,5 2,1  8,7   126,3 551,6  611,4 
  100-199,9 80,8 109,6  2,2   4,9  524,4 5,7  9,6   198,0 935,3  1121,6 
  200-299,9 120,2 144,1  7,8   8,8  697,3 3,3  15,3   281,1 1278,0  1557,2 
  300-499,9 174,3 191,9  14,8   7,5  939,3 4,2  17,8   424,1 1773,9  2150,6 
  500- 278,5 232,0  81,0   21,4  1444,9 8,6  23,6   634,0 2724,1  3341,2 
  Alle 130,9 148,8  13,9   8,2  750,3 4,7  14,5   312,8 1384,1  1674,3 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015