Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  35-49,9 60,8 71,0       1490,7 2,5  4,5   167,1 1796,6  1924,7 
  100-199,9 98,8 116,3  25,9   14,0  700,2 10,9  6,2   287,0 1259,3  1397,1 
  200-299,9 104,4 152,6  25,1   14,1  711,5 7,0  3,0   281,7 1299,5  1566,0 
  300-499,9 159,2 187,3  34,2   10,4  838,6 4,8  12,2   476,0 1722,8  2115,6 
  500- 296,1 224,4  126,6   36,7  1313,6 8,9  22,0   531,5 2559,8  3197,5 
  Alle 165,4 172,0  52,4   17,8  911,9 7,3  11,2   401,2 1739,3  2106,6 
Andre bygder                   
  50-99,9 48,1 85,0       196,4 0,3  2,2   94,7 426,8  485,8 
  100-199,9 97,2 128,5  1,8   10,4  419,0 7,2  3,9   154,0 822,0  987,5 
  200-299,9 121,1 200,4  2,6   16,8  560,2 3,1  3,2   219,8 1127,3  1371,2 
  300-499,9 162,8 164,7  6,3   11,9  731,1 5,6  5,7   262,8 1350,8  1700,3 
  500- 261,3 254,1  52,7   26,2  1313,4 4,2  19,3   555,1 2486,3  3076,3 
  Alle 129,5 161,4  7,9   13,0  590,9 5,1  5,6   227,8 1141,2  1398,6 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 64,9 137,6       840,3 2,6  29,1   522,4 1596,9  1906,1 
  200-299,9 183,4 144,7  1,4   4,2  2298,5 0,3  71,9   638,5 3342,9  3942,8 
  300-499,9 286,3 212,1     2,3  1704,9   100,1   944,8 3250,5  3961,3 
  Alle 181,9 177,4  3,7   1,9  1711,2 1,5  65,7   812,6 2955,9  3496,2 
Andre bygder                   
  100-199,9 81,3 151,6     7,3  678,2 0,2  20,1   198,3 1137,1  1348,7 
  200-299,9 176,9 211,5     3,2  877,5 1,0  27,3   375,8 1673,1  1972,0 
  300-499,9 169,2 183,4  3,3   1,1  1836,6 14,3  30,0   468,3 2706,2  3182,3 
  Alle 137,9 174,5  0,9   4,7  1065,8 4,7  22,5   311,6 1722,6  2040,4 
Vestlandet                   
  35-49,9 35,6 92,2     4,5  157,9 4,0  12,7   224,0 530,7  545,7 
  50-99,9 48,8 86,3     0,2  218,5 2,0  10,6   203,4 569,7  627,7 
  100-199,9 106,8 138,3     5,9  499,3 7,6  16,6   204,4 979,0  1201,1 
  200-299,9 116,3 157,4     0,7  702,7 2,4  13,8   247,7 1241,1  1557,0 
  300-499,9 185,2 232,3     10,6  1143,5 1,5  34,5   519,1 2126,5  2520,5 
  Alle 123,3 153,9  0,1   4,7  687,6 4,3  18,1   288,6 1280,6  1536,4 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 77,6 105,6  7,1   1,5  1018,0 0,9  2,1   175,0 1387,8  1666,2 
  200-299,9 113,4 124,6  40,7   1,6  757,3 1,8  17,1   248,1 1304,7  1536,9 
  300-499,9 171,0 222,3  23,0   13,6  704,5 0,3  10,4   449,5 1594,6  1932,1 
  Alle 140,3 159,7  27,0   6,8  818,0 1,8  10,3   332,0 1495,9  1803,1 
Andre bygder                   
  100-199,9 96,1 191,3  0,5   5,5  397,8 2,3  3,4   239,9 936,9  1201,5 
  200-299,9 81,9 123,4  0,1   2,6  497,4 4,4  4,1   229,4 943,2  1250,5 
  300-499,9 207,9 193,7     1,0  1075,5 1,0  3,9   384,1 1867,1  2326,8 
  Alle 140,5 180,6  0,9   2,9  736,6 2,3  3,6   300,6 1368,0  1734,7 
Nord-Norge                   
  50-99,9 37,8 68,6       418,1 0,5     86,8 611,8  703,4 
  100-199,9 67,6 40,2     6,6  323,2 0,6  3,5   201,5 643,3  780,4 
  200-299,9 128,6 109,6     13,7  439,8 2,2  5,1   219,9 918,9  1157,4 
  300-499,9 184,0 131,6     7,5  1019,3 1,1  4,0   336,5 1684,1  2052,9 
  Alle 143,3 106,6     10,4  573,5 1,4  4,2   259,3 1098,7  1358,2 
Alle bruk                   
  35-49,9 56,1 82,6     2,2  757,5 2,8  8,4   239,7 1149,2  1227,1 
  50-99,9 45,6 88,2  0,5   0,1  275,4 2,1  5,4   165,9 583,2  649,3 
  100-199,9 92,5 128,3  3,9   7,6  539,0 5,4  10,2   220,1 1006,9  1207,5 
  200-299,9 124,5 152,0  8,6   8,8  731,2 3,1  12,9   277,9 1319,0  1606,6 
  300-499,9 180,7 188,5  12,3   8,4  1031,3 3,7  18,7   447,7 1891,2  2302,1 
  500- 322,1 248,5  83,0   27,9  1549,5 7,0  21,3   630,8 2890,3  3558,0 
  Alle 143,0 158,7  14,8   9,5  806,8 4,3  13,9   332,6 1483,5  1797,1 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015