Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 56,3 158,8  3,1     590,4 7,1  2,3   170,7 988,8  1004,3 
  100-199,9 84,1 107,4  31,0   12,8  559,9 14,4  4,8   299,2 1113,6  1257,9 
  200-299,9 126,2 190,0  10,5   13,7  895,3 4,9  3,5   356,5 1600,6  1913,8 
  300-499,9 181,3 165,9  46,0   12,5  916,6 4,9  12,3   497,0 1836,5  2264,5 
  500- 311,3 243,6  125,3   35,6  1365,4 11,4  28,5   623,9 2745,0  3546,2 
  Alle 174,0 178,0  49,9   17,5  946,6 7,9  12,1   440,6 1826,6  2240,7 
Andre bygder                   
  50-99,9 68,2 102,1     16,5  241,9 0,3  6,3   120,5 555,7  616,2 
  100-199,9 107,9 120,9  0,8   9,4  419,8 7,0  3,2   158,9 828,0  1014,1 
  200-299,9 138,3 182,3  2,0   10,9  527,0 4,1  4,8   204,6 1074,1  1337,4 
  300-499,9 183,5 184,0  2,8   8,6  871,0 4,8  6,8   320,8 1582,5  1965,6 
  500- 303,8 313,8  50,5   27,2  1310,4 4,5  17,4   571,2 2598,7  3268,0 
  Alle 150,3 169,3  7,1   12,1  627,4 5,0  6,2   247,6 1224,9  1516,4 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 90,9 224,0       1088,3 4,3  29,2   603,5 2040,2  2349,5 
  200-299,9 229,1 109,6  1,0   3,9  2395,9 0,1  58,2   611,2 3409,0  4014,2 
  300-499,9 247,0 136,3     1,5  1005,2   77,5   767,1 2234,7  2745,3 
  500- 449,8 352,5  19,7   2,3  2955,6 4,3  54,6   1832,4 5671,1  6706,6 
  Alle 234,2 178,4  3,5   2,1  1852,0 1,5  53,7   834,6 3160,1  3750,5 
Andre bygder                   
  100-199,9 86,0 165,0     6,2  629,2 0,1  23,8   213,7 1124,1  1329,2 
  200-299,9 176,4 215,2     31,9  954,4 0,9  26,4   421,3 1826,6  2164,6 
  300-499,9 146,9 132,3     6,5  1598,8 11,4  26,4   418,0 2340,3  2825,2 
  500- 404,5 386,5  1,7   16,2  2633,4 10,9  11,7   553,5 4018,3  4707,3 
  Alle 160,5 195,5  0,2   14,7  1187,4 4,4  22,1   341,6 1926,5  2275,2 
Vestlandet                   
  35-49,9 47,9 66,9     3,7  162,4 1,5  10,4   244,6 537,4  554,8 
  50-99,9 103,5 86,1     7,2  207,6 1,8  5,9   194,2 606,2  655,9 
  100-199,9 103,5 140,9     6,1  491,8 6,8  13,4   210,4 973,0  1206,3 
  200-299,9 123,5 166,3     0,5  560,1 3,7  13,8   255,6 1123,5  1435,6 
  300-499,9 232,9 268,9     9,2  1302,2 1,3  30,7   467,5 2312,7  2792,7 
  500- 407,4 164,1  1,0   13,1  4292,1   10,8   1315,0 6203,5  7113,6 
  Alle 140,7 160,7     5,7  745,4 3,9  15,5   309,7 1381,6  1669,2 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 65,4 105,9  7,8   2,0  1349,1 1,2  2,4   163,7 1697,6  2027,5 
  200-299,9 109,8 148,6  41,6     780,5 1,8  14,9   265,0 1362,1  1647,6 
  300-499,9 186,6 204,4  24,2   16,2  1093,4 2,3  12,6   457,2 1996,9  2451,8 
  Alle 151,0 174,9  29,0   8,1  1028,0 1,8  11,2   356,4 1760,2  2159,1 
Andre bygder                   
  100-199,9 123,6 181,2  0,7   7,1  374,1 2,6  3,6   250,6 943,5  1248,3 
  200-299,9 141,0 190,3  0,1   2,6  582,0 12,4  5,0   263,4 1196,7  1517,2 
  300-499,9 215,4 191,9     1,1  1036,4 0,8  4,0   366,0 1815,7  2301,0 
  Alle 181,2 197,7  0,9   3,1  825,5 4,8  3,9   327,5 1544,5  1967,2 
Nord-Norge                   
  100-199,9 79,1 76,5     7,2  377,2 0,7  3,4   166,2 710,3  849,5 
  200-299,9 146,5 117,4     24,5  516,0 3,3  5,4   248,8 1062,0  1327,4 
  300-499,9 247,7 175,8     7,2  1003,0 2,8  3,2   357,0 1796,8  2175,7 
  500- 458,9 360,2     18,0  1695,9   4,1   800,7 3337,8  4088,5 
  Alle 182,8 142,6     13,7  724,4 2,2  4,0   298,1 1367,9  1671,3 
Alle bruk                   
  35-49,9 76,9 101,3     6,2  791,0 0,8  9,5   272,0 1257,6  1407,9 
  50-99,9 78,0 106,6  0,4   8,8  311,1 2,3  5,0   150,2 662,5  720,7 
  100-199,9 96,9 132,7  4,9   7,6  535,1 5,9  9,4   222,2 1014,8  1224,2 
  200-299,9 142,2 165,4  6,2   11,8  794,1 3,8  12,7   305,4 1441,8  1759,1 
  300-499,9 202,6 186,8  14,6   9,1  1062,8 3,6  15,5   435,8 1930,8  2369,9 
  500- 348,9 286,4  65,1   23,9  1843,9 7,5  21,2   749,6 3346,6  4132,9 
  Alle 165,2 171,6  14,4   11,0  890,6 4,6  13,1   360,1 1630,5  1987,5 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015