Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 43,7 171,2  2,1   3,0  568,0 5,0  2,2   198,8 994,1  1017,1 
  100-199,9 94,6 127,5  30,4   14,8  725,5 16,0  3,6   310,7 1323,1  1474,9 
  200-299,9 144,3 181,4  10,8   12,0  914,2 4,7  5,0   364,9 1637,3  1913,4 
  300-499,9 184,5 164,5  56,7   12,2  1129,1 5,2  10,1   523,7 2086,1  2455,0 
  500- 333,1 324,2  152,2   33,8  1570,1 12,2  24,7   849,7 3299,9  4006,9 
  Alle 190,5 203,1  62,9   17,8  1108,0 8,6  11,2   518,4 2120,5  2501,0 
Andre bygder                   
  50-99,9 78,1 77,2     18,2  210,9   6,7   116,6 507,7  573,3 
  100-199,9 103,0 123,2  0,7   11,5  447,0 7,9  4,4   167,4 865,3  1030,1 
  200-299,9 146,5 167,8  0,7   12,3  583,4 3,5  1,2   217,1 1132,6  1410,4 
  300-499,9 211,5 199,2  9,2   13,7  927,9 8,5  5,7   323,0 1698,6  2099,4 
  500- 352,8 362,2  52,7   23,7  1658,9 7,4  15,7   709,2 3182,5  3964,2 
  Alle 168,4 179,1  9,1   14,2  725,6 6,2  5,4   279,6 1387,5  1705,9 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 116,9 192,1       1052,6 3,6  36,5   573,2 1974,8  2393,5 
  200-299,9 184,0 143,0  0,8   2,9  2158,7   27,3   658,2 3174,9  3801,2 
  300-499,9 300,4 126,4     2,3  1526,1   69,4   1177,3 3201,9  3910,3 
  500- 401,0 147,5  2,6   14,9  2435,8 4,7  33,3   1782,2 4821,9  5908,8 
  Alle 227,4 142,8  0,6   3,4  1915,3 3,7  40,8   904,2 3238,1  3875,9 
Andre bygder                   
  100-199,9 104,8 158,5  1,9   11,5  821,7 0,2  20,2   226,2 1345,0  1563,0 
  200-299,9 148,1 231,6     20,9  1017,4 4,9  22,3   482,0 1927,2  2300,9 
  300-499,9 159,3 194,6     14,2  1779,5 9,3  35,2   523,1 2715,3  3227,4 
  500- 525,0 346,8  1,9   20,6  2279,4 8,3  10,9   479,1 3671,9  4314,1 
  Alle 173,2 207,1  0,8   16,1  1269,5 5,0  23,3   391,8 2086,9  2466,7 
Vestlandet                   
  35-49,9 44,5 70,2     2,5  224,5 1,1  8,9   243,0 594,6  611,7 
  50-99,9 124,2 73,5     7,3  213,7 1,4  6,0   199,5 625,6  672,4 
  100-199,9 111,2 143,0     8,5  526,4 5,5  9,2   227,3 1031,0  1259,9 
  200-299,9 172,3 205,1     12,1  731,8 4,1  12,7   253,1 1391,2  1709,0 
  300-499,9 327,1 273,3     0,6  1401,5 1,5  36,4   541,1 2581,4  3064,8 
  500- 402,6 187,0  0,5     4632,0   17,0   1434,6 6673,7  7641,2 
  Alle 175,5 171,9     7,0  840,6 3,4  15,1   335,7 1549,4  1842,1 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 63,7 101,0  4,8   1,6  1199,2 1,0  1,9   163,5 1536,7  1871,4 
  200-299,9 124,5 156,1  36,3   7,9  644,3 1,5  12,1   252,1 1234,9  1525,6 
  300-499,9 190,9 271,2  30,7   9,5  982,0 2,6  10,3   598,5 2095,8  2574,7 
  500- 287,8 224,5  42,0   4,3  1382,7   17,5   559,8 2518,5  3285,1 
  Alle 153,9 197,1  29,4   7,1  917,2 1,7  10,2   392,4 1709,0  2117,7 
Andre bygder                   
  100-199,9 170,6 251,0  0,7   0,9  396,2 5,9  8,2   211,0 1044,5  1320,8 
  200-299,9 194,5 214,7     11,5  729,3 19,3  3,0   274,8 1447,1  1781,3 
  300-499,9 231,5 190,3     13,8  1018,4 0,7  4,0   417,3 1876,1  2356,2 
  500- 226,0 266,9  37,3     1679,7 5,7     472,4 2688,0  3465,9 
  Alle 208,8 220,8  5,6   8,2  907,9 6,3  4,3   347,8 1709,7  2155,5 
Nord-Norge                   
  50-99,9 65,9 85,8       561,3 0,2  1,4   98,9 813,5  863,8 
  100-199,9 83,8 52,8     0,1  359,2   3,3   167,3 666,6  823,3 
  200-299,9 187,5 160,4     20,5  438,3 3,9  3,7   257,4 1071,8  1376,8 
  300-499,9 266,0 155,3     24,2  1158,5 2,1  3,8   373,8 1983,7  2367,6 
  500- 478,7 332,9     9,0  2399,5   2,5   744,8 3967,6  4681,1 
  Alle 220,9 154,0     15,5  901,3 1,9  3,4   325,9 1623,0  1958,1 
Alle bruk                   
  35-49,9 83,4 95,3     10,1  1316,5 8,1  11,9   278,1 1803,4  1967,4 
  50-99,9 91,7 104,8  0,3   7,0  331,7 1,8  5,0   173,5 715,8  765,4 
  100-199,9 106,0 138,4  5,2   8,4  607,8 6,1  9,0   233,0 1114,1  1327,3 
  200-299,9 159,4 180,9  6,2   13,0  811,0 4,4  9,2   317,5 1501,6  1826,3 
  300-499,9 228,2 195,5  17,8   12,3  1201,3 4,0  17,0   509,9 2186,0  2630,7 
  500- 362,0 305,6  78,1   21,4  1935,6 7,6  17,6   825,9 3553,7  4311,7 
  Alle 186,9 184,9  18,2   12,4  1001,6 5,1  12,3   409,0 1830,4  2199,9 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015