Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 44,4 170,7  1,0   2,4  533,1 7,1     237,3 996,1  1029,3 
  100-199,9 100,9 127,2  58,9   14,3  865,5 15,8  3,1   314,6 1500,2  1651,0 
  200-299,9 172,9 168,7  20,8   4,8  890,3 4,7  5,1   387,8 1655,1  1953,8 
  300-499,9 184,7 160,5  59,2   13,9  1408,1 5,6  8,6   583,5 2424,0  2847,3 
  500- 332,2 365,0  156,3   28,9  1625,6 13,6  22,6   942,2 3486,5  4230,5 
  Alle 199,3 209,0  71,8   16,5  1226,9 9,2  10,0   575,3 2318,0  2730,9 
Andre bygder                   
  50-99,9 96,3 117,6     20,8  785,4   7,4   159,3 1186,8  1257,3 
  100-199,9 91,4 132,9  3,3   10,7  426,1 7,7  2,7   181,0 855,8  1013,1 
  200-299,9 173,3 171,2  1,1   11,6  729,2 3,7  2,2   222,3 1314,6  1607,6 
  300-499,9 247,3 255,4  10,1   31,3  895,9 6,7  6,2   284,3 1737,2  2160,7 
  500- 416,0 409,3  43,3   16,2  1577,3 13,3  28,0   750,8 3254,1  4022,3 
  Alle 188,6 203,2  9,0   16,9  794,6 6,6  6,7   285,8 1511,4  1838,4 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 132,2 177,9       1201,7 3,0  38,4   590,0 2143,2  2515,7 
  200-299,9 146,0 127,4       1940,1 0,8  22,7   635,4 2872,4  3439,9 
  300-499,9 293,7 211,3     3,0  1534,8 2,5  62,2   1028,4 3135,8  3827,2 
  500- 230,3 57,8  2,4   12,3  2341,0 4,9  19,2   2511,9 5179,8  6247,5 
  Alle 194,2 148,6  0,3   2,3  1870,1 4,3  35,8   962,7 3218,4  3825,1 
Andre bygder                   
  100-199,9 117,0 160,0  1,6   8,0  466,5 12,1  19,4   289,1 1073,8  1272,5 
  200-299,9 217,4 303,4     2,2  1300,4 4,9  16,8   547,6 2392,8  2793,2 
  300-499,9 185,3 197,0     12,6  1553,6 6,6  20,8   474,3 2450,2  2963,0 
  500- 483,3 377,3  2,2   12,7  2356,9 8,8  19,3   626,1 3886,7  4580,3 
  Alle 209,6 231,8  0,9   9,1  1288,2 8,3  17,8   424,2 2189,8  2579,9 
Vestlandet                   
  35-49,9 70,5 108,0     2,6  376,7 0,7  13,4   252,4 824,3  834,5 
  50-99,9 115,7 70,3     5,3  214,8 0,9  4,7   196,2 608,0  666,8 
  100-199,9 130,8 139,3     8,8  583,1 5,6  8,2   225,8 1101,7  1335,2 
  200-299,9 199,4 197,1     14,5  864,3 4,7  17,5   285,9 1583,3  1915,4 
  300-499,9 342,5 297,3  19,6   5,2  1522,6 1,0  27,7   472,7 2688,6  3197,6 
  500- 514,9 179,0       3897,5   16,3   1199,0 5806,7  6749,2 
  Alle 200,6 174,5  4,1   8,0  916,2 3,2  14,4   329,1 1650,2  1954,7 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 99,3 108,3  3,1   1,3  1109,5 0,9  1,5   202,1 1525,9  1862,8 
  200-299,9 127,9 154,5  30,1   1,3  583,3 1,7  2,5   279,1 1180,5  1460,5 
  300-499,9 224,7 234,0  44,5   10,1  1291,5 2,0  16,4   623,2 2446,5  2961,4 
  500- 301,5 256,4  26,1     1358,9 2,1  31,9   453,5 2430,4  3181,5 
  Alle 181,5 191,9  31,0   4,9  1045,6 1,7  11,3   428,7 1896,5  2332,2 
Andre bygder                   
  100-199,9 152,5 195,4  3,3   1,2  450,9 8,4  5,2   197,4 1014,2  1274,1 
  200-299,9 213,6 240,5     11,1  865,1 14,5  6,2   343,5 1694,5  2044,3 
  300-499,9 215,8 222,5  0,5   11,6  835,6 2,7  3,2   366,5 1658,4  2109,4 
  500- 285,2 354,0  46,7   60,0  2430,6 22,9     825,8 4025,3  5064,6 
  Alle 212,8 238,0  6,3   15,4  967,2 9,0  3,9   386,5 1839,2  2301,9 
Nord-Norge                   
  100-199,9 118,1 80,8     6,0  359,7   3,5   157,5 725,5  853,8 
  200-299,9 237,7 170,8     16,8  532,0 1,4  4,0   254,8 1217,5  1509,5 
  300-499,9 330,9 182,7     36,7  1300,5 2,5  2,3   439,1 2294,7  2694,2 
  500- 454,3 305,9     33,4  2454,4   3,2   710,9 3962,2  4657,8 
  Alle 269,5 175,7     22,5  1013,7 1,2  3,2   353,9 1839,7  2186,0 
Alle bruk                   
  35-49,9 108,2 120,2     17,4  1788,9 6,8  11,0   376,6 2429,1  2624,1 
  50-99,9 95,7 106,5  0,2   6,0  388,5 1,9  4,2   197,6 800,5  867,4 
  100-199,9 114,5 136,7  9,9   8,4  608,7 7,7  8,3   247,1 1141,4  1346,4 
  200-299,9 188,0 184,9  7,0   9,1  874,9 4,1  8,5   337,4 1613,8  1944,9 
  300-499,9 247,7 216,4  23,6   16,4  1284,6 3,8  14,4   507,0 2313,8  2782,1 
  500- 378,2 330,3  70,8   23,5  2018,4 9,8  19,0   908,9 3758,9  4540,5 
  Alle 206,7 196,6  20,9   13,1  1082,1 5,6  11,4   437,1 1973,5  2358,0 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015