Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 47,7 168,5     1,2  452,9 5,9  24,7   230,8 931,6  959,3 
  100-199,9 108,7 132,5  79,3   15,6  952,7 12,5  7,2   323,7 1632,1  1822,8 
  200-299,9 135,3 159,8  33,3   5,1  1282,0 2,8  11,9   442,1 2072,2  2425,3 
  300-499,9 269,1 223,1  41,1   8,8  1602,7 5,0  3,4   661,8 2815,0  3238,0 
  500- 434,5 333,2  206,9   18,5  1932,2 25,9  28,3   1256,3 4235,9  5083,7 
  Alle 253,1 222,0  88,3   11,2  1481,7 11,3  13,3   708,6 2789,5  3259,2 
Andre bygder                   
  50-99,9 134,3 148,0     15,7  764,0 3,1  6,0   162,1 1233,0  1337,2 
  100-199,9 122,2 147,3  4,3   16,6  508,0 8,9  6,3   213,7 1027,3  1199,9 
  200-299,9 242,6 213,4  0,6   8,8  751,6 8,8  7,7   276,1 1509,8  1775,7 
  300-499,9 314,6 313,8  14,0   16,2  1105,0 4,2  7,5   376,9 2152,2  2637,3 
  500- 537,2 452,6  23,2   22,1  2140,2 12,1  31,4   1018,3 4237,0  5023,8 
  Alle 264,1 252,3  8,6   15,3  999,6 7,6  10,5   387,7 1945,6  2313,6 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 179,0 98,6       1487,0   20,2   396,1 2180,9  2641,7 
  200-299,9 206,1 193,9     4,6  1622,9 2,8  32,8   741,4 2804,4  3357,0 
  300-499,9 394,9 276,7     2,5  2994,2 1,6  44,3   1186,7 4900,8  5778,8 
  500- 205,5 117,7  1,4   0,1  2155,3 2,6  44,3   2067,3 4594,3  5578,9 
  Alle 259,4 183,6  0,2   2,1  2267,7 3,3  34,7   1041,0 3792,1  4489,7 
Andre bygder                   
  100-199,9 135,4 184,6     14,7  571,6 7,4  15,5   237,8 1167,0  1362,8 
  200-299,9 172,6 245,8     16,0  1069,4 3,3  12,7   477,6 1997,3  2392,3 
  300-499,9 334,2 241,5     1,0  1317,3 4,1  17,6   635,0 2550,8  3062,7 
  500- 408,5 258,0  0,7   20,2  2021,9 5,8  19,1   802,7 3536,8  4269,3 
  Alle 253,7 230,0  0,1   11,1  1224,3 5,5  14,9   510,4 2250,0  2672,0 
Vestlandet                   
  35-49,9 61,8 113,8     0,1  492,0   13,5   318,7 999,9  1009,7 
  50-99,9 137,7 111,8  3,7   4,7  176,3 10,2  4,2   293,8 742,5  792,0 
  100-199,9 162,1 142,3     13,7  480,2 7,4  12,1   263,3 1081,1  1370,0 
  200-299,9 222,5 214,2     3,3  762,9 3,8  22,5   303,6 1532,7  1878,1 
  300-499,9 320,2 278,3  14,3   7,9  1863,5 4,0  28,6   471,2 2988,1  3558,6 
  500- 560,7 241,3       2226,5   23,3   1189,5 4241,3  5142,0 
  Alle 226,8 191,0  3,9   7,4  926,8 5,4  18,0   377,7 1757,1  2113,8 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 79,3 90,6  2,4     1040,9      257,7 1470,9  1820,5 
  200-299,9 166,1 178,4  63,0   1,2  547,1 1,8  8,3   253,8 1219,7  1456,4 
  300-499,9 255,7 291,2  62,0   2,7  1790,8 1,4  21,2   630,7 3055,6  3714,8 
  500- 536,5 343,9  17,4   2,8  1429,1 2,2  33,8   701,4 3067,2  3905,3 
  Alle 230,6 237,0  48,4   1,9  1325,5 1,3  15,8   483,3 2343,7  2864,1 
Andre bygder                   
  200-299,9 245,3 240,1  0,8   17,8  978,5 15,0  3,5   374,5 1875,5  2296,2 
  300-499,9 253,4 246,8  0,4   10,6  1129,0   2,9   380,1 2023,2  2541,2 
  500- 446,6 480,0  54,9   0,4  3659,7 20,6     783,5 5445,6  6465,6 
  Alle 262,2 263,8  6,4   11,7  1299,2 8,1  2,7   412,5 2266,5  2788,8 
Nord-Norge                   
  100-199,9 131,5 79,4     2,6  380,2 3,1  3,5   202,0 802,3  927,3 
  200-299,9 248,0 168,4     22,2  570,5 1,2  3,9   315,3 1329,6  1632,8 
  300-499,9 416,4 241,1     38,6  1547,5 2,1  4,2   436,5 2686,5  3148,0 
  500- 485,5 304,4     27,2  2621,8   4,3   859,6 4302,8  5072,8 
  Alle 314,9 193,6     24,4  1166,6 1,7  3,9   410,0 2115,1  2502,4 
Alle bruk                   
  35-49,9 97,5 105,9  2,1   1,9  1591,4 5,1  8,7   317,6 2130,2  2266,0 
  50-99,9 122,5 132,7  1,9   5,0  368,5 7,7  7,0   279,3 924,5  989,5 
  100-199,9 134,3 135,2  13,2   11,7  635,5 7,1  9,0   258,0 1204,0  1437,4 
  200-299,9 207,3 198,7  10,8   10,0  921,1 5,0  12,3   376,8 1742,0  2091,3 
  300-499,9 312,8 260,7  20,2   12,0  1605,2 3,1  13,6   566,4 2794,0  3326,5 
  500- 449,5 323,7  86,3   16,1  2158,0 13,7  24,2   1118,8 4190,3  5027,2 
  Alle 256,8 219,5  25,2   11,5  1262,4 6,3  13,5   521,3 2316,5  2756,8 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015