Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 134,3 120,9  68,7   17,3  925,3 7,7  5,5   321,3 1600,9  1720,3 
  200-299,9 164,3 145,6  26,1   4,1  1455,7 2,2  12,9   528,6 2339,5  2710,4 
  300-499,9 247,4 248,5  39,4   19,8  1522,8 5,1  4,8   681,9 2769,7  3192,1 
  500- 543,7 332,5  174,7   22,1  2078,7 24,3  49,0   1115,4 4340,4  5178,8 
  Alle 303,1 234,6  84,5   16,3  1597,4 11,2  21,1   726,1 2994,4  3486,3 
Andre bygder                   
  50-99,9 143,8 134,0     13,1  731,9 2,9  5,4   174,2 1205,1  1318,6 
  100-199,9 144,3 153,0  3,5   26,5  557,5 7,7  6,3   225,0 1123,8  1293,7 
  200-299,9 250,3 241,5  0,5   3,3  924,6 11,1  8,9   287,5 1727,7  1980,9 
  300-499,9 312,9 312,9  9,8   21,1  1146,4 3,0  3,9   357,7 2167,7  2647,0 
  500- 626,7 445,2  21,5   22,9  2161,6 12,9  36,4   1153,2 4480,4  5473,1 
  Alle 287,0 261,5  7,2   18,5  1072,3 7,3  10,1   408,6 2072,5  2471,4 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 198,1 187,9       1314,2   20,5   476,7 2197,4  2726,3 
  200-299,9 266,7 183,1     3,7  2270,8 2,1  15,5   877,3 3619,2  4137,4 
  300-499,9 442,7 319,9     1,6  3347,2 1,2  50,3   1360,7 5523,6  6412,5 
  500- 450,6 96,3  1,6   0,1  3012,2 3,0  47,7   2662,7 6274,1  7248,1 
  Alle 335,8 220,3  0,2   1,8  2652,4 2,8  33,0   1194,5 4440,7  5132,2 
Andre bygder                   
  100-199,9 184,3 150,5  3,7   20,5  1107,9 8,8  16,4   347,3 1839,4  2039,6 
  200-299,9 209,2 249,7     4,5  780,7 1,7  9,1   425,3 1680,2  2002,6 
  300-499,9 330,7 282,9     11,9  1528,7 3,0  19,8   641,7 2818,6  3382,6 
  500- 565,9 365,4  21,4   12,5  2512,2 8,3  19,6   943,7 4449,0  5212,1 
  Alle 302,8 250,5  4,7   12,4  1521,5 5,0  15,9   558,1 2671,0  3120,0 
Vestlandet                   
  35-49,9 73,0 104,5     2,3  424,4 0,9  10,3   449,8 1065,2  1079,0 
  50-99,9 155,0 102,1  3,6   5,5  199,4 10,2  21,0   351,7 848,6  908,9 
  100-199,9 151,2 156,0     15,3  610,1 10,5  10,0   255,4 1208,5  1475,0 
  200-299,9 308,0 190,7     12,4  1192,7 1,5  24,5   408,7 2138,5  2539,6 
  300-499,9 310,4 335,2  13,8   7,5  1811,4 4,3  31,1   444,4 2958,1  3523,3 
  500- 576,4 281,4       2344,1   17,1   1091,7 4310,7  5302,3 
  Alle 244,5 201,5  3,5   9,9  1055,8 5,7  20,0   407,4 1948,3  2314,4 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 191,3 123,3  58,7   1,0  487,4   4,0   272,9 1138,6  1367,8 
  300-499,9 255,6 270,8  26,5   5,1  1866,1 1,3  23,9   615,0 3064,3  3719,6 
  500- 374,1 385,4  147,3   1,0  2767,8 3,1  27,8   737,5 4444,1  5303,8 
  Alle 249,2 244,3  58,3   2,7  1598,8 1,2  17,6   515,2 2687,3  3247,5 
Andre bygder                   
  200-299,9 256,8 225,6  0,6   14,2  885,7 13,0  2,3   378,5 1776,8  2197,6 
  300-499,9 285,8 263,0  3,4   16,4  1753,7 1,3  6,2   408,8 2738,7  3349,8 
  500- 530,9 538,7  39,2   13,4  3715,3 15,1  4,8   732,1 5589,6  6694,0 
  Alle 293,7 271,9  6,6   14,0  1628,7 7,7  4,0   428,9 2655,6  3238,3 
Nord-Norge                   
  100-199,9 176,0 132,8     13,1  439,3 3,0  3,7   204,6 972,4  1125,1 
  200-299,9 218,9 198,3  1,1   19,5  544,1 1,4  5,1   288,2 1276,5  1605,7 
  300-499,9 510,7 255,6     38,7  2143,7 2,3  3,8   508,0 3462,8  3986,2 
  500- 455,1 290,7     35,5  2333,7   4,1   789,9 3908,9  4716,3 
  Alle 357,5 219,9  0,3   27,9  1415,6 1,8  4,1   432,9 2459,9  2901,1 
Alle bruk                   
  35-49,9 92,0 123,0  13,6   2,7  1532,4 6,0  7,0   382,7 2159,4  2302,2 
  50-99,9 128,0 115,5  2,0   5,4  391,2 7,1  16,4   294,8 960,5  1036,9 
  100-199,9 152,6 144,6  12,9   16,8  741,4 7,3  8,2   271,8 1355,7  1572,4 
  200-299,9 237,6 193,4  9,3   8,8  1086,8 4,5  11,4   423,6 1975,4  2336,2 
  300-499,9 331,4 283,1  14,1   17,1  1788,2 3,0  15,0   591,0 3042,9  3598,3 
  500- 527,9 347,9  91,4   17,8  2379,2 13,6  32,9   1079,2 4490,0  5370,5 
  Alle 293,4 234,8  25,5   14,3  1454,2 6,3  15,8   555,4 2599,8  3068,2 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015