Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 106,3 89,1  1,8   31,5  1256,9 4,0  2,5   507,1 1999,3  2175,9 
  100-199,9 130,7 116,5  56,4   16,3  778,6 7,7  10,6   369,2 1486,1  1648,3 
  200-299,9 145,6 141,6  47,5   12,4  1542,4 3,0  25,4   666,7 2584,7  2985,2 
  300-499,9 306,7 264,7  45,7   10,0  1480,3 4,7  11,0   804,3 2927,4  3395,8 
  500- 775,0 383,2  168,0   20,0  2427,5 20,9  76,6   1479,0 5350,1  6594,2 
  Alle 404,7 251,2  89,0   15,7  1719,6 10,5  36,6   933,4 3460,7  4131,0 
Andre bygder                   
  100-199,9 159,7 167,8  4,2   22,8  598,9 7,8  3,5   224,5 1189,2  1354,6 
  200-299,9 311,5 300,7  1,7   10,9  1157,8 7,0  16,7   371,6 2177,8  2485,1 
  300-499,9 319,0 320,4  6,5   15,9  1274,3 4,3  7,0   405,8 2353,2  2928,4 
  500- 628,5 416,5  62,6   39,3  2251,4 11,4  59,5   1124,4 4593,7  5648,2 
  Alle 337,2 296,1  16,2   20,9  1281,3 6,9  18,4   496,6 2473,5  2990,9 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  200-299,9 296,3 191,1     27,8  2524,5 1,1  22,8   1134,9 4198,5  4868,0 
  300-499,9 499,2 323,4     17,1  3846,4 1,0  51,9   1592,3 6331,3  7285,3 
  500- 535,3 166,9  0,8   4,8  3684,8 1,6  50,1   2350,0 6794,4  7976,7 
  Alle 392,0 229,6  0,1   15,6  3047,0 1,9  39,4   1398,4 5124,1  5932,3 
Andre bygder                   
  100-199,9 215,7 124,9  3,2   10,1  1054,5 5,2  9,3   334,3 1757,1  2005,8 
  200-299,9 297,0 231,8     9,1  1459,5 4,5  16,2   593,5 2611,5  3015,9 
  300-499,9 364,0 294,0     15,6  1632,9 3,5  18,7   930,8 3259,6  3851,6 
  500- 634,3 419,4  0,6   32,8  3349,6 4,4  14,5   1229,0 5684,6  6624,6 
  Alle 346,9 255,3  0,7   18,1  1755,1 4,2  14,3   728,2 3122,8  3631,0 
Vestlandet                   
  35-49,9 98,4 139,0     1,2  396,6 0,7  40,7   583,1 1259,7  1268,4 
  50-99,9 138,0 152,2  0,9   8,7  247,1 10,8  18,9   447,4 1024,0  1075,4 
  100-199,9 183,0 182,1  2,1   11,6  841,5 6,9  7,0   302,4 1536,7  1825,9 
  200-299,9 327,2 240,7     4,7  1275,8 5,9  21,1   464,3 2339,8  2738,5 
  300-499,9 392,8 369,2  9,5   7,2  2714,0 2,3  21,9   578,7 4095,6  4808,1 
  500- 738,0 415,7     0,9  3222,7 0,5  24,9   1140,4 5543,1  6654,6 
  Alle 302,0 255,4  3,1   6,9  1502,5 5,1  19,3   508,8 2603,1  3040,4 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 96,0 87,5  25,8     773,5   7,2   172,3 1162,3  1450,5 
  200-299,9 268,1 250,4  34,9   13,0  858,3   5,4   356,0 1786,2  2078,2 
  300-499,9 288,6 286,1  46,9   19,6  2070,6 0,8  31,0   702,1 3445,7  4169,0 
  500- 399,2 303,4  121,8   26,5  2946,0 2,7  59,7   775,8 4635,2  5648,5 
  Alle 283,0 258,9  55,4   17,1  1775,9 0,8  27,2   568,9 2987,1  3606,2 
Andre bygder                   
  200-299,9 282,0 260,0  0,6   24,6  993,6 19,6  1,7   369,9 1952,1  2407,9 
  300-499,9 310,9 315,9  0,2   23,9  1706,1 3,1  6,4   531,9 2898,3  3596,7 
  500- 765,2 713,4  29,0   27,0  3254,6 11,9  6,4   809,4 5616,9  6828,0 
  Alle 357,6 349,5  4,3   23,6  1683,4 10,1  4,4   495,5 2928,5  3602,2 
Nord-Norge                   
  100-199,9 144,8 88,2  2,4   10,7  471,3 12,9  3,3   205,4 939,0  1091,3 
  200-299,9 285,2 171,9     23,6  690,4 1,6  6,1   355,2 1533,9  1853,8 
  300-499,9 460,6 218,5     26,5  1642,0 2,4  4,1   532,6 2886,6  3410,8 
  500- 721,5 379,7     35,3  3278,6 2,4  3,0   852,2 5272,7  6243,2 
  Alle 405,1 212,6  0,4   24,3  1492,0 3,9  4,2   486,3 2628,9  3115,9 
Alle bruk                   
  35-49,9 103,0 105,4     12,6  1266,5 3,7  22,0   403,8 1917,1  2050,2 
  50-99,9 126,1 140,6  0,9   14,0  509,9 7,1  11,7   426,3 1236,6  1326,9 
  100-199,9 167,8 148,6  13,9   13,4  806,6 7,1  8,4   288,2 1454,0  1685,4 
  200-299,9 273,5 220,2  11,3   14,5  1275,5 5,6  15,3   517,7 2333,5  2730,8 
  300-499,9 359,8 298,8  14,9   16,4  1927,3 3,0  16,5   697,6 3334,2  3965,4 
  500- 686,4 392,0  83,6   24,6  2804,3 11,2  49,2   1263,5 5314,8  6437,3 
  Alle 354,5 261,5  26,3   16,8  1678,1 6,1  21,1   677,0 3041,4  3610,3