Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 132,6 158,2  49,8   9,8  919,8 7,4  11,3   405,3 1694,4  1863,6 
  200-299,9 191,3 148,4  69,7   10,7  1514,9 2,2  1,9   636,1 2575,1  3054,6 
  300-499,9 285,3 248,6  41,4   11,4  1548,7 5,7  17,0   854,5 3012,6  3486,7 
  500- 843,6 441,6  191,1   17,0  2620,7 19,1  103,6   1560,7 5797,4  7043,4 
  Alle 436,7 278,7  99,6   13,0  1822,1 10,0  48,0   985,1 3693,3  4387,3 
Andre bygder                   
  100-199,9 167,4 179,3  3,9   21,4  632,2 8,2  3,6   215,1 1231,1  1433,9 
  200-299,9 316,6 321,2  0,7   10,6  1114,4 5,5  20,7   375,7 2165,4  2468,5 
  300-499,9 358,1 357,7  7,7   20,4  1348,4 7,9  5,6   416,7 2522,6  3089,9 
  500- 619,6 391,6  53,6   37,8  2389,8 8,6  49,1   1077,0 4627,2  5679,2 
  Alle 366,1 315,7  16,5   22,5  1394,6 7,5  18,8   523,5 2665,2  3210,1 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 256,5 292,8       1551,4   38,8   486,2 2625,7  3248,6 
  200-299,9 334,8 210,6     31,3  3124,6 1,1  23,1   1238,8 4964,4  5718,4 
  300-499,9 529,5 315,5     19,9  3334,4 0,8  44,7   1566,2 5811,0  6735,5 
  500- 581,2 132,9     4,4  3752,3   68,6   2577,6 7117,1  8267,9 
  Alle 425,7 231,6     18,9  3076,7 1,4  39,6   1473,8 5267,7  6092,3 
Andre bygder                   
  100-199,9 230,5 150,9  3,1   3,0  1156,3 4,1  8,4   321,6 1877,8  2108,6 
  200-299,9 273,4 183,7     21,1  1367,6 6,3  14,1   599,4 2465,7  2806,1 
  300-499,9 477,7 276,5     10,9  2472,4 4,8  19,7   854,6 4116,6  4811,3 
  500- 575,0 371,4  0,4   29,3  3487,6 3,1  14,9   1450,6 5932,4  6943,9 
  Alle 380,6 239,2  0,7   17,9  2132,4 4,4  14,9   773,5 3563,6  4124,9 
Vestlandet                   
  35-49,9 87,8 174,3     0,6  310,4 2,7  7,7   486,0 1069,6  1086,4 
  50-99,9 134,7 155,9     7,6  293,3 10,0  43,2   515,8 1160,5  1216,7 
  100-199,9 218,1 192,5  2,0   9,8  910,6 12,1  7,4   381,8 1734,3  2039,0 
  200-299,9 336,9 272,3  1,3   1,4  1329,5 8,4  19,8   479,8 2449,5  2850,7 
  300-499,9 380,9 403,0  8,9   3,7  2213,9 2,8  18,6   604,7 3636,5  4350,2 
  500- 695,3 316,7     2,2  4251,9 0,6  29,7   1126,3 6422,7  7547,6 
  Alle 318,6 271,1  2,9   4,5  1560,4 6,9  19,8   558,1 2742,3  3206,2 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 213,4 195,8  37,4   13,7  755,6   5,6   390,4 1612,0  1927,4 
  300-499,9 356,0 324,2  45,4   29,7  2524,9 0,6  29,0   704,8 4014,6  4782,3 
  500- 465,5 398,5  137,6   3,5  3245,9 2,3  74,6   787,1 5114,9  6210,1 
  Alle 324,5 295,0  61,3   18,2  2118,1 0,7  31,6   621,7 3471,1  4175,5 
Andre bygder                   
  200-299,9 285,3 282,2  3,9   25,1  1051,6 15,5  0,5   416,7 2080,8  2565,1 
  300-499,9 391,1 318,3  0,1   27,8  1832,3 3,7  6,3   577,0 3156,7  3960,9 
  500- 730,1 653,0  23,6   21,4  3148,1 10,1  5,4   775,6 5367,2  6546,4 
  Alle 386,9 345,0  4,9   29,6  1755,0 8,8  3,8   521,1 3055,2  3763,7 
Nord-Norge                   
  100-199,9 118,6 37,1       440,9 11,6  3,2   212,5 823,9  975,9 
  200-299,9 279,6 183,1     32,5  563,1 1,3  4,8   343,9 1408,3  1722,4 
  300-499,9 461,0 194,6     19,6  1564,6 2,4  15,2   513,5 2770,9  3318,4 
  500- 731,1 443,4     35,0  3144,7 1,8  2,2   831,5 5189,6  6195,7 
  Alle 420,9 226,2     23,6  1491,9 3,2  7,2   494,7 2667,9  3197,9 
Alle bruk                   
  35-49,9 77,4 109,9     17,9  1343,1 3,5  43,7   442,3 2037,7  2213,6 
  50-99,9 126,8 129,3     10,0  499,3 7,3  28,6   492,5 1293,8  1364,7 
  100-199,9 178,8 165,3  12,2   12,0  901,2 8,0  8,5   326,1 1612,2  1864,5 
  200-299,9 281,7 230,0  14,3   16,2  1266,4 5,7  11,2   518,0 2343,5  2753,2 
  300-499,9 390,6 305,2  15,1   17,2  2004,2 3,9  18,2   722,7 3477,1  4138,4 
  500- 704,3 407,3  84,1   21,2  3018,7 9,1  56,6   1289,0 5590,1  6718,8 
  Alle 381,9 275,9  28,6   16,8  1802,3 6,2  24,3   718,4 3254,5  3859,1