Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 154,9 170,0  41,3   25,2  1058,8 2,4  9,1   622,7 2084,4  2234,6 
  200-299,9 222,8 166,1  42,2   8,6  1739,0 3,2  10,3   672,2 2864,3  3196,8 
  300-499,9 324,6 236,6  63,2   12,1  1664,9 3,4  14,7   769,1 3088,6  3538,1 
  500- 874,0 443,0  240,9   22,1  3261,0 22,5  78,4   1654,6 6596,6  7663,0 
  Alle 470,4 280,5  117,2   16,9  2136,5 10,1  35,3   1036,1 4103,0  4696,8 
Andre bygder                   
  100-199,9 182,4 187,9  4,9   24,1  692,4 7,1  1,9   223,1 1323,6  1519,6 
  200-299,9 311,6 279,9  4,5   15,4  939,7 4,0  13,7   376,3 1945,0  2145,7 
  300-499,9 425,2 331,3  15,9   25,6  1934,1 6,1  10,8   634,3 3383,2  3940,1 
  500- 798,3 432,0  99,6   20,2  3103,6 9,1  61,4   1161,6 5685,7  6719,1 
  Alle 442,0 317,1  31,8   21,0  1728,4 6,4  22,4   618,5 3187,6  3702,6 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 392,1 324,7       1727,8   44,2   766,9 3255,7  3743,6 
  200-299,9 301,5 158,6     33,2  2188,3   34,5   1566,7 4282,8  4877,4 
  300-499,9 551,4 334,9     3,2  3434,2   43,9   1492,0 5859,6  6778,4 
  500- 781,6 349,1     30,1  5924,2 1,0  157,4   3200,0    
  Alle 468,5 264,5     14,8  3318,4 0,7  61,4   1695,2 5823,5  6679,1 
Andre bygder                   
  100-199,9 200,2 125,5  2,8   8,7  1051,3 1,3  19,1   301,6 1710,3  1847,5 
  200-299,9 324,1 151,6  0,2   12,9  2161,5 5,7  0,1   540,7 3196,8  3571,0 
  300-499,9 383,5 202,7     28,8  2717,2 3,3  39,5   872,1 4247,3  4829,7 
  500- 879,5 432,4  0,2   25,5  3767,0 5,2  38,2   1652,5 6800,4  7901,5 
  Alle 455,1 228,7  0,6   21,9  2504,9 3,8  24,1   848,2 4087,3  4644,8 
Vestlandet                   
  35-49,9 61,9 213,4     0,1  202,4 0,9  5,5   508,0 992,2  1005,7 
  50-99,9 186,9 181,1     35,0  559,4 10,9  56,7   824,1 1854,2  1890,9 
  100-199,9 248,2 198,6  1,9   3,5  1047,2 8,5  4,5   423,0 1935,4  2220,9 
  200-299,9 388,1 354,9     14,7  1011,0 9,4  16,4   488,3 2282,7  2668,8 
  300-499,9 451,8 399,0  5,6   13,8  2515,2 3,2  25,5   718,6 4132,7  4794,9 
  500- 903,8 369,6     26,0  4786,6 0,2  35,7   1561,6 7683,5  9019,6 
  Alle 423,7 319,0  2,0   15,2  1917,8 5,9  22,7   726,8 3433,1  3970,1 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 175,5 208,0  39,7   0,5  1159,7   7,8   423,2 2014,5  2319,8 
  300-499,9 448,1 315,6  58,5   17,8  2488,2 1,7  34,0   682,4 4046,4  4774,8 
  500- 558,0 561,7  123,4   16,1  3578,8 2,6  52,9   984,1 5877,6  7057,1 
  Alle 408,0 359,6  72,0   13,1  2424,8 1,5  33,2   698,9 4011,0  4768,0 
Andre bygder                   
  200-299,9 279,9 295,8  25,5   53,7  1233,7 5,7  5,1   409,8 2309,1  2727,9 
  300-499,9 460,3 358,4  8,2   10,7  2347,1 13,0  19,5   717,0 3934,3  4799,3 
  500- 728,0 795,6  18,8   4,1  4436,3 8,6  3,6   1140,3 7135,3  8394,6 
  Alle 431,7 399,1  15,3   27,6  2309,5 9,2  12,7   654,6 3859,8  4610,9 
Nord-Norge                   
  100-199,9 208,5 66,9       454,1   3,1   223,6 956,1  1146,1 
  200-299,9 256,8 265,0     32,4  432,6   7,4   327,7 1322,0  1591,5 
  300-499,9 428,3 224,4     8,2  1570,4 3,2  5,4   519,7 2759,7  3255,7 
  500- 820,4 323,1     38,6  3601,2 1,1  7,4   982,5 5774,2  6748,6 
  Alle 481,1 242,4     22,7  1798,5 1,3  6,1   581,0 3133,1  3685,4 
Alle bruk                   
  35-49,9 63,7 108,0  0,3   12,3  1252,3 3,4  3,5   477,5 1921,1  2030,0 
  50-99,9 190,2 157,5     23,2  698,2 5,3  27,7   640,7 1742,7  1826,0 
  100-199,9 212,9 177,5  10,2   13,8  979,6 4,3  9,9   388,9 1797,1  2029,2 
  200-299,9 296,3 251,9  12,7   20,4  1278,5 4,4  11,6   545,4 2421,4  2766,2 
  300-499,9 424,5 305,0  22,1   15,4  2236,4 4,4  22,1   755,7 3785,5  4418,3 
  500- 815,6 435,8  95,1   24,2  3754,9 9,1  54,9   1469,3 6658,9  7791,2 
  Alle 448,4 298,5  35,6   18,8  2146,8 5,6  26,1   826,6 3806,2  4411,8