Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 87,0 47,6     5,0  434,7 3,0  9,2   372,7 959,1  1017,5 
  100-199,9 137,4 141,5  31,4   12,9  831,7 4,8  7,3   582,8 1749,7  1953,0 
  200-299,9 267,8 219,1  69,6   18,7  1865,8 2,1  25,4   686,7 3155,2  3584,0 
  300-499,9 413,9 233,8  80,6   10,4  1700,5 8,7  17,1   1081,0 3546,0  4052,5 
  500- 972,8 450,0  249,7   24,4  3467,9 34,7  92,2   1802,3 7094,1  8565,0 
  Alle 540,2 288,2  130,1   17,0  2213,1 16,6  44,5   1176,3 4425,8  5214,7 
Andre bygder                   
  100-199,9 174,2 136,4  14,2   25,8  617,2 5,8  1,8   257,5 1233,0  1401,9 
  200-299,9 359,5 305,0  3,4   21,6  1454,7 3,8  16,8   441,6 2606,3  2958,5 
  300-499,9 430,6 293,0  19,3   17,4  1830,1 10,4  6,9   645,1 3252,9  3842,4 
  500- 890,3 527,2  121,7   37,6  3152,5 9,1  63,0   1233,0 6034,3  7209,5 
  Alle 491,9 334,5  41,9   24,9  1880,1 7,3  23,9   680,2 3484,8  4095,1 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 367,1 268,2       1538,9   64,9   799,0 3038,0  3642,0 
  200-299,9 429,5 184,2     37,0  3132,5   52,4   1740,2 5575,8  6359,5 
  300-499,9 557,2 249,5     11,9  3320,2 0,5  48,3   1755,7 5943,4  6963,8 
  500- 795,5 223,6     14,2  4847,2   141,2   3148,1 9169,7  10881,9 
  Alle 514,4 209,8     13,9  3343,9 0,3  70,0   1873,8 6026,0  7031,8 
Andre bygder                   
  100-199,9 229,4 126,1  2,7   12,6  1207,8 0,7  30,8   360,6 1970,7  2152,9 
  200-299,9 291,0 209,6     4,5  1751,6 3,4  2,3   630,5 2892,9  3286,2 
  300-499,9 450,5 219,9     22,3  2277,3 2,4  41,7   891,8 3906,0  4496,5 
  500- 850,0 447,7  0,1   19,4  4393,9 3,5  43,8   1701,5 7459,8  8618,5 
  Alle 479,0 257,3  0,4   16,9  2533,0 2,6  29,5   936,4 4255,2  4873,4 
Vestlandet                   
  35-49,9 115,8 221,1     1,4  745,6   5,2   443,4 1532,6  1576,8 
  50-99,9 251,2 220,6     38,3  728,5 20,7  55,6   900,9 2215,7  2241,8 
  100-199,9 311,3 259,5  1,4   1,9  1002,0 6,8  6,0   451,0 2039,9  2317,8 
  200-299,9 372,1 318,6     12,5  1473,1 19,0  18,1   438,4 2651,7  3016,8 
  300-499,9 510,5 382,9  3,6   4,0  2740,2 6,7  24,2   831,9 4504,2  5214,6 
  500- 907,2 469,0     29,8  4632,6 0,2  45,9   1677,7 7762,4  9125,3 
  Alle 455,7 334,2  1,3   12,0  2111,0 9,3  23,8   775,4 3722,8  4273,1 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 234,9 296,5  40,9     1256,2   3,6   529,4 2361,4  2711,5 
  300-499,9 427,6 364,7  47,7   9,4  1926,0 7,1  35,1   769,0 3586,6  4407,1 
  500- 661,3 510,4  102,2   35,5  3644,8 1,5  46,0   1007,0 6008,8  7168,1 
  Alle 458,5 396,9  63,1   16,5  2329,6 3,1  31,6   794,4 4093,8  4906,5 
Andre bygder                   
  200-299,9 215,5 300,9  32,0   43,9  983,6 3,0  3,7   328,6 1911,1  2282,5 
  300-499,9 486,7 366,3  5,6   25,0  2447,2 11,5  23,3   829,3 4194,9  5019,9 
  500- 751,8 604,4  44,1   76,7  5205,2 6,9  12,1   1281,9 7983,1  9369,8 
  Alle 473,0 394,0  20,6   43,5  2692,2 7,6  15,6   766,2 4412,8  5230,7 
Nord-Norge                   
  100-199,9 155,6 65,5       361,7   3,8   228,9 815,5  944,8 
  200-299,9 320,8 240,0     33,4  321,0   6,7   294,0 1215,9  1527,9 
  300-499,9 445,7 259,2  0,1   6,9  1496,4 1,4  15,1   676,9 2901,9  3456,1 
  500- 809,3 395,4     24,4  3802,1 0,7  9,5   1117,3 6158,6  7183,2 
  Alle 519,0 283,9     17,6  1989,5 0,9  9,7   712,0 3532,7  4159,7 
Alle bruk                   
  35-49,9 91,0 123,2     9,8  1451,0 4,1  3,7   483,7 2166,5  2319,2 
  50-99,9 195,8 161,6     17,5  712,4 10,2  26,0   636,9 1760,3  1822,7 
  100-199,9 232,5 182,4  8,9   10,8  915,2 4,0  13,0   422,0 1788,8  2039,1 
  200-299,9 317,9 268,5  18,3   19,6  1480,6 5,8  15,9   557,0 2683,6  3077,2 
  300-499,9 461,3 300,8  23,0   12,6  2166,0 6,7  23,8   895,9 3890,1  4563,5 
  500- 857,3 456,9  96,9   30,3  3893,7 11,4  58,2   1547,6 6952,2  8242,5 
  Alle 493,6 312,9  39,7   19,0  2267,9 7,5  30,0   924,7 4095,3  4791,6