Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 112,1 84,6       437,1 1,6  6,7   365,0 1007,1  1060,9 
  100-199,9 179,2 146,9  23,3   20,3  1043,7 3,8  9,9   667,0 2094,2  2327,9 
  200-299,9 286,7 232,9  64,7   18,4  1792,6 5,7  23,1   765,8 3189,9  3648,5 
  300-499,9 414,4 216,2  66,1   5,7  1665,1 9,0  23,8   1115,6 3516,0  4147,9 
  500-  436,1  216,4   31,0  3472,3 40,7  87,9   1842,2 7171,4  8770,2 
  Alle 574,8 281,1  115,0   18,8  2204,4 19,2  44,2   1220,6 4478,0  5353,4 
Andre bygder                   
  100-199,9 198,0 96,5  5,5   25,7  951,7 20,9  12,2   393,0 1703,6  1887,6 
  200-299,9 358,0 315,7  2,7   19,3  1630,9 4,5  12,9   423,8 2767,9  3163,0 
  300-499,9 419,9 353,6  19,5   24,7  1491,3 3,6  7,4   636,6 2956,6  3519,6 
  500- 950,1 511,4  105,4   43,9  3468,4 8,1  56,0   1265,3 6408,7  7674,0 
  Alle 519,1 349,1  37,1   28,0  2009,2 7,3  23,7   712,0 3685,4  4338,3 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 342,3 230,6       1767,6   38,4   1025,4 3404,2  3939,9 
  200-299,9 457,9 221,6     32,2  3209,5   101,4   1997,9 6020,5  7106,8 
  300-499,9 549,7 232,8       2821,3   61,7   1692,4 5357,9  6379,4 
  500- 751,9 361,5     22,4  5627,9 0,3  127,2   3503,6 10394,8  12457,2 
  Alle 526,1 250,7     13,6  3925,4 0,1  81,7   2194,4 6992,0  8242,0 
Andre bygder                   
  100-199,9 224,2 108,5  2,3   11,5  1172,9 0,6  28,6   365,7 1914,3  2153,9 
  200-299,9 307,0 200,2     3,6  1851,5 2,7  4,2   659,6 3028,9  3457,0 
  300-499,9 541,9 272,0  0,9   18,6  2210,1 2,9  50,1   959,0 4055,5  4772,3 
  500- 819,1 458,2  8,4   9,9  4556,1 8,9  42,1   1974,4 7877,1  9270,2 
  Alle 490,2 264,0  2,7   12,4  2506,2 3,8  30,9   1008,9 4319,0  5041,0 
Vestlandet                   
  35-49,9 155,5 219,8     0,1  985,2   17,5   731,9 2110,1  2182,2 
  50-99,9 259,7 200,1     36,0  697,8 16,2  58,2   1002,0 2270,0  2284,9 
  100-199,9 314,8 281,5  1,4   2,1  1239,5 8,0  7,5   477,6 2332,4  2670,1 
  200-299,9 399,7 326,2     10,1  1737,7 11,5  16,3   531,0 3032,5  3471,4 
  300-499,9 525,4 360,9  3,1   8,7  2585,6 8,7  27,1   831,7 4351,1  5088,8 
  500- 954,4 561,5     36,8  4727,4 0,2  48,3   1748,5 8077,1  9696,4 
  Alle 481,0 348,7  1,1   13,8  2227,8 8,0  26,0   844,2 3950,5  4585,4 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 245,2 424,7  28,6     1305,8 1,5  5,7   518,8 2530,2  3004,6 
  300-499,9 439,7 335,2  42,8   3,7  2034,0 6,2  38,5   895,8 3795,8  4548,6 
  500- 658,9 570,9  110,2   75,6  3613,1 1,5  52,0   868,2 5950,3  7337,5 
  Alle 459,7 425,5  60,5   28,2  2496,1 4,4  33,8   776,5 4284,7  5170,8 
Andre bygder                   
  200-299,9 245,5 307,0  26,8   37,2  1275,2 0,3  10,4   329,6 2232,0  2661,9 
  300-499,9 511,6 400,6  4,7   34,0  2133,1 11,8  24,5   724,5 3844,6  4687,9 
  500- 745,5 675,7  38,4   55,7  5232,6 5,8  24,5   1472,4 8250,5  10004,3 
  Alle 491,0 442,7  18,6   39,7  2737,7 6,7  19,5   787,0 4542,8  5492,9 
Nord-Norge                   
  100-199,9 125,7 68,4       445,8   3,1   203,5 846,6  974,8 
  200-299,9 360,5 225,4     39,4  325,2   7,6   375,7 1333,8  1718,8 
  300-499,9 520,0 305,0  0,1   5,6  1655,5 1,4  10,6   712,1 3210,3  3829,8 
  500- 859,4 414,1     32,8  4019,9 0,7  7,3   1199,6 6533,9  7766,6 
  Alle 557,1 300,0     21,0  2101,4 0,8  7,7   759,8 3747,8  4474,6 
Alle bruk                   
  35-49,9 134,6 135,3  28,5   8,3  1570,4 3,6  8,9   586,6 2476,1  2627,4 
  50-99,9 194,0 141,7     14,8  1004,3 7,1  26,3   678,3 2066,5  2161,5 
  100-199,9 236,1 177,3  6,3   10,7  1219,6 7,2  12,0   483,9 2153,1  2431,6 
  200-299,9 338,2 285,4  15,0   18,1  1608,3 4,8  17,8   607,0 2894,5  3357,9 
  300-499,9 483,1 310,7  20,4   12,6  2025,5 6,2  27,1   903,6 3789,1  4496,5 
  500- 893,0 482,6  86,3   37,3  4081,0 13,2  58,1   1670,2 7321,8  8824,4 
  Alle 518,2 326,9  36,0   20,7  2375,8 8,0  31,6   989,4 4306,7  5098,1