Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering
i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Maskiner, redskaper  Traktor  Yrkesbil, skurtresker
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.

 

Østlandet                    
Flatbygder                    
  35-49,9 14,2  7,8     80,0  10,3  70,0     0,3   
  100-199,9 17,7  11,2  2,1   29,3  15,7  3,2   14,7  4,1   
  200-299,9 16,2  13,4  5,8   26,9  16,1  12,3     4,6  0,7 
  300-499,9 24,0  20,9  4,1   29,7  22,0  2,2   9,5  7,4  0,4 
  500- 72,3  37,7  21,7   47,4  26,8  25,7   54,3  18,6  9,5 
  Alle 32,6  21,1  8,3   36,5  20,2  12,5   19,2  8,7  2,7 
Andre bygder                    
  50-99,9 9,0  6,9       10,1          
  100-199,9 20,5  11,7  2,1   42,7  16,1  12,2     2,1   
  200-299,9 30,7  14,5  8,6   84,7  22,0  39,1     1,9  0,4 
  300-499,9 28,5  19,7  7,3   58,6  28,3  20,3   2,0  3,0  0,7 
  500- 70,3  29,8  14,0   121,9  26,7  63,6   14,4  11,9   
  Alle 28,6  15,5  5,7   60,1  20,7  24,1   1,9  3,0  0,3 
Agder og Rogaland                    
Jæren                    
  100-199,9 13,1  10,3  2,9   62,1  16,1  1,8        
  200-299,9 65,3  23,3  4,6   15,3  30,9  12,5   3,9  0,7   
  300-499,9 76,3  33,3  2,0   24,2  27,7       0,6   
  Alle 53,2  22,6  5,2   50,2  25,7  9,9   1,1  1,2  5,4 
Andre bygder                    
  100-199,9 23,5  11,5  3,4   61,4  18,8  24,4   2,9  1,9   
  200-299,9 26,8  20,3  3,2   100,5  25,5  21,1     0,4   
  300-499,9 50,0  20,8  0,7   29,2  23,7  39,1     0,8   
  Alle 36,3  17,1  3,0   55,4  21,5  24,0   2,2  1,2   
Vestlandet                    
  35-49,9 3,9  6,0     11,6  18,1       1,1   
  50-99,9 9,2  6,2     9,3  13,2          
  100-199,9 36,1  12,9  5,3   49,6  15,0  16,1   0,7  0,6   
  200-299,9 27,3  17,2  5,7   24,3  18,4  2,8     0,1   
  300-499,9 38,9  25,6  13,1   64,5  28,6  10,6   11,4  0,8   
  Alle 36,1  16,2  5,7   38,9  18,6  9,5   2,2  0,5   
Trøndelag                    
Flatbygder                    
  100-199,9 10,8  11,2  2,8   1,2  15,5  31,9     1,8   
  200-299,9 23,1  15,5  13,1   48,6  16,8  12,8     4,2   
  300-499,9 45,3  20,3  9,2   77,5  22,6  16,2   7,7  4,6   
  Alle 36,7  17,6  9,7   50,7  18,6  18,6   2,9  4,3   
Andre bygder                    
  100-199,9 23,4  13,1  4,5   59,9  19,1  28,3     0,5   
  200-299,9 9,3  11,5     4,5  17,8  0,9     0,2   
  300-499,9 48,8  22,1  10,3   35,7  21,5  43,4     0,4   
  Alle 33,4  16,8  6,6   35,9  20,2  25,8     0,4   
Nord-Norge                    
  50-99,9 3,6  6,9     21,4  6,4          
  100-199,9 13,6  10,5  5,6   22,0  6,3  7,7     0,5   
  200-299,9 32,0  17,2  16,7   7,2  16,2  6,6   9,6  1,3  0,4 
  300-499,9 38,4  25,5  0,9   18,5  18,3  0,8     1,3   
  Alle 35,3  18,9  11,5   14,0  14,8  4,8   4,0  1,2  0,2 
Alle bruk                    
  35-49,9 8,1  7,6     29,8  14,9  21,0     0,6   
  50-99,9 7,6  6,8  0,8   25,8  11,2  2,8     0,2   
  100-199,9 23,2  11,8  3,7   43,3  15,3  14,8   2,2  1,5   
  200-299,9 27,4  16,2  8,4   37,8  19,3  13,8   2,2  1,9  0,3 
  300-499,9 38,5  22,6  6,1   42,4  23,8  14,7   4,9  3,2  0,2 
  500-   38,4  22,1   58,1  28,1  29,7   33,0  13,8  8,1 
  Alle 34,7  18,0  7,1   41,8  19,6  15,4   5,8  3,1  0,9 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015