Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering
i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Maskiner, redskaper  Traktor  Yrkesbil, skurtresker
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.

 

Østlandet                    
Flatbygder                    
  50-99,9 26,2  13,6       18,9       6,8  3,8 
  100-199,9 19,0  16,6  0,4   35,6  19,9  15,8   3,2  9,8   
  200-299,9 31,4  19,3  12,0   12,8  22,0  5,6   40,6  8,0  11,2 
  300-499,9 70,9  35,1  19,4   63,1  32,8  18,7     8,7  1,4 
  500- 265,6  80,6  46,7   53,9  45,8  7,6   52,3  24,6  11,4 
  Alle 121,7  44,3  23,8   42,9  32,6  10,9   27,0  14,2  6,7 
Andre bygder                    
  100-199,9 43,1  17,5  10,0   33,2  20,7  4,6     2,9   
  200-299,9 68,0  34,0  7,1   108,4  33,5  26,2   1,8  2,8   
  300-499,9 57,0  36,0  18,8   58,8  36,8  31,1   4,5  3,5   
  500- 122,8  66,5  25,6   114,2  49,5  32,6   44,5  13,7  9,3 
  Alle 68,8  37,1  15,5   71,7  34,4  23,5   10,8  5,2  1,9 
Agder og Rogaland                    
Jæren                    
  200-299,9 59,8  35,4  6,4   26,2  26,2  3,7     3,1   
  300-499,9 118,6  56,8  6,1   41,7  38,8  1,2     1,5   
  500- 116,6  46,9  35,5   26,9  21,5  36,8     0,5   
  Alle 94,1  42,6  11,3   27,9  28,2  8,2     1,6   
Andre bygder                    
  100-199,9 61,5  25,0  10,2   52,5  16,3  28,0     1,9   
  200-299,9 95,5  30,0  14,5   4,7  31,5  5,8   6,8  1,4   
  300-499,9 108,3  39,5  19,9   123,5  35,9  17,2     2,1   
  500- 162,0  71,0  47,6   72,6  47,2  45,5   1,7  3,3   
  Alle 100,8  38,2  19,8   65,3  31,6  20,2   3,9  2,4   
Vestlandet                    
  35-49,9 19,6  11,6  0,5   35,7  14,1       0,5   
  50-99,9 22,5  19,5  4,6   41,6  19,1  4,3     1,2   
  100-199,9 34,3  22,9  3,2   26,1  21,7  7,5   2,3  1,5   
  200-299,9 69,1  36,5  5,4   91,9  31,4  33,1     0,8   
  300-499,9 106,8  43,4  18,5   130,0  42,4  36,5   1,2  2,2   
  500- 232,2  82,2  68,1   276,3  50,9  62,1   1,0  0,1   
  Alle 73,3  34,7  12,2   89,7  30,8  24,5   0,9  1,3   
Trøndelag                    
Flatbygder                    
  100-199,9 17,5  10,5       10,1     52,9  2,0  27,9 
  200-299,9 60,9  29,1  2,4   12,2  27,5  3,3   13,6  4,6   
  300-499,9 60,8  34,1  14,9   108,8  33,4  34,3   24,5  6,7  6,8 
  500- 65,7  47,1  25,5     37,9     27,9  13,4   
  Alle 56,8  32,7  12,1   51,7  30,3  16,1   24,7  6,9  5,7 
Andre bygder                    
  200-299,9 29,4  31,0  4,8   58,5  29,2  37,6   8,3  2,8  0,4 
  300-499,9 88,3  34,4  26,2   162,1  33,8  54,5   7,2  2,7   
  500- 227,1  77,5  51,0   335,9  71,7  155,5   15,1  6,7   
  Alle 84,0  38,6  20,9   154,1  37,3  62,3   8,4  3,2  0,1 
Nord-Norge                    
  100-199,9 52,3  19,7  7,3   27,3  9,7  15,0   2,5  1,7  1,4 
  200-299,9 55,1  33,2  4,7   10,4  23,4  1,0   1,3  2,4   
  300-499,9 115,0  53,9  29,7   12,9  27,0  3,3   2,2  3,8  5,9 
  500- 285,4  79,9  63,0   128,2  45,9  53,4   18,9  3,7  2,5 
  Alle 120,3  46,9  25,4   37,3  26,5  14,5   5,3  3,0  2,8 
Alle bruk                    
  35-49,9 29,0  13,1  0,3   17,8  12,1     8,5  1,4   
  50-99,9 23,8  18,3  2,9   25,1  18,6  2,5     2,5  0,7 
  100-199,9 41,4  20,3  5,4   36,0  18,8  12,3   3,9  3,4  1,4 
  200-299,9 57,3  30,9  7,3   45,1  28,0  16,4   10,1  3,3  1,9 
  300-499,9 88,0  40,7  19,9   87,2  35,1  25,8   4,7  4,1  1,7 
  500- 208,0  72,8  44,9   99,0  46,2  33,6   31,9  13,5  6,0 
  Alle 92,1  39,6  18,1   66,5  31,6  21,2   11,1  5,5  2,5