Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering
i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Maskiner, redskaper  Traktor  Yrkesbil, skurtresker
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.

 

Østlandet                    
Flatbygder                    
  100-199,9 43,4  18,1  12,3   13,5  25,8  11,1   21,8  10,9  5,3 
  200-299,9 52,4  26,8  12,1   48,2  23,3  16,7   10,6  7,3  14,4 
  300-499,9 63,2  38,3  16,6   17,4  34,1  6,3   44,3  10,2  10,9 
  500- 188,7  93,0  43,5   99,9  52,6  11,8   160,8  28,9  61,8 
  Alle 101,0  52,0  24,1   51,6  36,6  10,6   74,7  16,2  28,7 
Andre bygder                    
  100-199,9 53,7  21,8  9,6   11,8  26,0  6,8   6,2  2,9   
  200-299,9 81,7  35,8  15,3   89,8  33,7  20,9   11,4  3,1  0,7 
  300-499,9 80,8  49,5  10,0   31,5  39,7  6,9     5,8   
  500- 224,5  82,8  49,0   43,8  52,8  7,3   0,8  13,1  8,4 
  Alle 111,8  48,9  21,7   44,1  38,8  10,4   4,1  6,3  2,3 
Agder og Rogaland                    
Jæren                    
  100-199,9 87,0  38,7  6,7   87,1  42,1          
  200-299,9 54,3  37,6  8,8   38,1  26,6       3,5   
  300-499,9 87,6  65,9  30,5   13,6  47,9       0,7   
  500- 205,5  88,0     86,4  49,5  11,7   1,7  3,1   
  Alle 94,9  55,0  12,4   43,5  38,2  2,5   0,4  1,7   
Andre bygder                    
  100-199,9 19,9  27,4  12,9   8,5  18,1  1,8   6,6  0,9   
  200-299,9 124,5  36,4  37,6   6,3  25,4  32,2     1,7   
  300-499,9 68,7  49,1  9,9   17,5  35,4  26,1   11,0  3,3  1,5 
  500- 145,8  103,3  31,1   85,4  57,3  16,0   1,5  3,5   
  Alle 89,1  54,8  21,8   29,3  34,6  19,4   5,3  2,9  0,4 
Vestlandet                    
  35-49,9 5,6  6,8     9,0  21,4          
  50-99,9 58,6  21,3     38,2  21,2  8,1   30,4  4,2  2,2 
  100-199,9 32,8  30,7  0,4   18,0  26,9       0,6   
  200-299,9 81,8  42,8  6,8   32,2  42,8  1,0   2,6  1,9   
  300-499,9 107,5  54,6  11,3   124,3  46,8  32,1   12,5  2,3   
  500- 191,2  109,1  43,1   60,4  51,3  26,7   7,8  2,4   
  Alle 90,6  50,1  11,2   59,3  39,4  13,9   8,1  1,9  0,2 
Trøndelag                    
Flatbygder                    
  200-299,9 17,2  24,0  0,7   62,5  27,3  2,1     6,1   
  300-499,9 134,3  47,3  25,4   40,9  39,2  11,5   20,6  10,3   
  500- 116,3  61,7  22,9   228,9  56,7  90,6   3,9  15,4   
  Alle 100,5  45,0  18,6   97,2  40,8  32,6   10,8  10,5   
Andre bygder                    
  200-299,9 40,0  31,9  8,4   116,1  35,0  46,5   18,2  6,7   
  300-499,9 107,7  51,6  23,0   118,6  38,3  33,7   6,2  3,9  0,1 
  500- 120,9  78,6  31,2   349,6  81,4  83,6   11,8  3,6  11,8 
  Alle 85,7  47,9  18,5   146,9  43,9  43,7   10,6  5,0  1,9 
Nord-Norge                    
  100-199,9 14,7  24,2  1,8   0,9  16,6          
  200-299,9 36,6  34,9  0,4   78,3  29,5  7,7   15,8  2,7  13,8 
  300-499,9 94,5  52,7  20,0   79,4  27,6  13,7     2,6   
  500- 202,7  99,0  29,3   53,3  44,3  28,2   12,3  4,6   
  Alle 104,3  59,1  15,8   59,2  31,7  15,0   7,8  2,9  3,3 
Alle bruk                    
  35-49,9 2,9  8,1  0,5   4,7  14,6     3,3  3,0  0,6 
  50-99,9 39,3  23,4  4,1   18,5  19,6  5,2   14,8  3,3  1,1 
  100-199,9 39,3  25,4  6,6   16,7  25,5  3,5   5,9  3,1  0,9 
  200-299,9 65,8  34,8  11,4   58,3  31,9  15,8   8,0  3,9  4,2 
  300-499,9 92,7  49,9  17,2   59,3  38,6  16,9   14,0  5,3  2,0 
  500- 183,4  91,2  35,7   101,3  53,2  26,5   48,9  13,2  19,1 
  Alle 98,2  51,6  18,2   61,1  37,7  16,4   20,2  6,6  6,7