Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering
i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Maskiner, redskaper  Traktor  Yrkesbil, skurtresker
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.

 

Østlandet                    
Flatbygder                    
  50-99,9 6,6  10,7       12,5       1,3   
  100-199,9 14,2  18,4  6,8   19,5  21,9     1,6  8,2   
  200-299,9 93,2  31,1  14,3   69,2  27,5  7,9   19,6  10,6   
  300-499,9 78,5  47,6  23,1   54,6  35,8  14,9   4,0  13,2  4,7 
  500- 298,3  107,5  86,4   59,5  52,5  13,6   15,9  30,2  0,2 
  Alle 150,5  60,9  41,4   51,7  37,2  10,5   10,7  17,6  1,3 
Andre bygder                    
  100-199,9 49,9  21,8  3,1   24,2  20,1  7,2   0,9  4,6   
  200-299,9 83,7  43,9  15,7   97,9  42,1  31,3   10,7  2,7  1,9 
  300-499,9 98,3  48,5  17,7   43,7  35,2  18,5   0,6  5,8   
  500- 265,3  96,3  80,0   153,1  61,3  35,5   46,6  16,9  4,5 
  Alle 130,7  55,6  32,1   83,6  41,9  24,2   15,9  7,7  1,7 
Agder og Rogaland                    
Jæren                    
  100-199,9 16,6  41,9  0,9   23,3  41,5  1,7        
  200-299,9 58,0  61,3  3,6   13,9  33,3       4,8   
  300-499,9 82,1  70,9  10,1   29,1  41,3       1,8   
  500- 97,4  95,8  2,7   11,9  42,8     7,2  1,3   
  Alle 65,0  64,9  4,7   18,0  36,6  0,2   1,8  1,8   
Andre bygder                    
  100-199,9 68,3  30,6  13,1   113,6  22,9  78,0   6,9  1,5   
  200-299,9 35,0  34,0  3,9   28,4  28,9  5,7     0,7   
  300-499,9 99,2  57,3  9,9   55,3  30,6  22,3     3,0   
  500- 140,7  114,7  35,7   110,3  65,8  32,9     2,9   
  Alle 88,0  61,9  15,4   70,0  37,9  28,4   1,0  2,5   
Vestlandet                    
  35-49,9 27,1  14,1     59,1  28,5  0,7     1,3   
  50-99,9 56,3  28,0  5,2   36,0  28,6  0,7   27,2  5,5  0,3 
  100-199,9 51,5  38,3  4,6   40,5  32,8  14,4     0,9  7,4 
  200-299,9 69,9  45,6  13,1   80,1  44,1  35,6     2,0   
  300-499,9 114,7  58,6  8,7   97,0  47,7  45,9     2,2  7,2 
  500- 149,7  112,8  17,2   170,6  58,3  54,5     3,3   
  Alle 87,4  54,8  9,4   85,7  42,9  32,4   2,2  2,3  3,6 
Trøndelag                    
Flatbygder                    
  200-299,9 32,7  37,8  2,5   141,2  34,3  18,1     6,1   
  300-499,9 99,6  48,3  7,6   48,2  41,6  9,5     10,9   
  500- 139,8  74,3  35,1   202,1  62,9  105,2     17,2   
  Alle 95,3  53,9  16,3   119,6  47,3  46,0     11,5   
Andre bygder                    
  200-299,9 36,1  29,7  9,4   95,2  37,6  26,2   1,7  7,6   
  300-499,9 112,7  56,1  35,7   70,6  41,8  21,3     4,1   
  500- 192,1  88,7  49,2   17,9  66,8  7,3   91,1  10,6  15,7 
  Alle 113,0  55,6  30,1   59,0  45,6  17,6   21,5  6,6  3,6 
Nord-Norge                    
  100-199,9 18,7  19,3     41,3  10,3  18,8        
  200-299,9 110,5  40,9  10,1   8,9  31,1  1,3     3,4   
  300-499,9 45,8  58,1  2,7   129,1  34,3  36,8   2,6  1,3   
  500- 204,2  93,9  70,3   137,1  49,3  48,9   0,4  3,0  0,4 
  Alle 113,8  63,2  29,3   96,4  36,6  31,7   0,9  2,1  0,1 
Alle bruk                    
  35-49,9 19,3  11,4     29,5  18,3  0,3     2,0   
  50-99,9 35,0  23,4  4,4   15,8  24,0  0,3   11,6  3,2  0,1 
  100-199,9 41,8  28,6  4,5   37,2  25,8  15,6   1,2  2,9  2,2 
  200-299,9 70,9  40,1  10,9   70,7  36,0  19,2   5,5  4,5  0,4 
  300-499,9 92,4  54,6  15,0   69,1  38,9  23,6   1,1  5,7  2,2 
  500- 211,7  99,3  57,8   112,8  56,6  37,6   17,1  14,1  1,7 
  Alle 111,0  58,5  24,1   74,6  40,5  24,1   7,0  7,3  1,5