Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering
i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Maskiner, redskaper  Traktor  Yrkesbil, skurtresker
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.

 

Østlandet                    
Flatbygder                    
  50-99,9 37,2  11,9  0,6   60,4  16,0          
  100-199,9 46,9  20,0  2,9   13,1  22,0  10,7   13,2  7,3  3,1 
  200-299,9 77,3  32,9  8,0   39,4  27,5  7,2     10,3   
  300-499,9 82,8  50,9  21,1   29,6  31,9  11,4   22,1  8,9  14,9 
  500- 252,5  115,7  62,9   84,0  52,6  36,1   30,3  28,5  19,4 
  Alle 136,0  65,3  30,6   49,8  36,2  18,9   18,8  15,9  11,6 
Andre bygder                    
  100-199,9 48,9  21,8  0,7   1,8  17,8  1,7     3,7   
  200-299,9 66,8  47,3  15,9   60,9  42,8  19,5   12,8  3,7  4,7 
  300-499,9 64,0  47,6  6,9   126,3  41,6  19,4   8,3  6,2   
  500- 216,1  104,6  64,2   54,4  62,1  10,1   43,7  15,7  39,9 
  Alle 106,5  59,9  25,2   66,0  44,5  13,8   18,6  7,7  13,0 
Agder og Rogaland                    
Jæren                    
  100-199,9 39,8  40,7  15,1   42,3  26,4  5,8        
  200-299,9 61,7  66,8  27,3   42,6  46,4  4,4     4,8   
  300-499,9 67,8  74,0  4,1   53,5  42,1  9,0        
  500- 119,1  98,9  13,8   188,6  59,5  33,7   4,1  2,7   
  Alle 76,2  70,4  12,3   90,4  43,1  15,2   1,7  1,9   
Andre bygder                    
  100-199,9 42,2  32,0  15,4     17,6       1,5   
  200-299,9 103,4  41,3  33,7   19,9  28,8       0,5   
  300-499,9 148,0  66,5  28,5   97,8  33,5  25,0   1,0  2,9   
  500- 190,4  111,8  39,5   33,4  61,4       2,4   
  Alle 127,2  64,3  29,2   43,1  35,9  7,6   0,3  2,0   
Vestlandet                    
  35-49,9 66,4  24,5     2,0  29,7       1,2   
  50-99,9 30,9  30,0     4,0  26,8  1,1     4,3   
  100-199,9 65,9  39,0  4,3   84,6  36,3  33,1     0,5   
  200-299,9 55,5  49,5  19,1   46,0  45,6  10,9   1,3  1,8   
  300-499,9 138,6  61,8  29,5   68,3  46,5  17,7   5,9  1,9  0,2 
  500- 220,7  123,3  50,2   109,3  69,7  8,0   19,1  3,9  6,9 
  Alle 105,3  59,6  21,6   63,5  45,5  15,0   5,0  2,1  1,1 
Trøndelag                    
Flatbygder                    
  200-299,9 58,6  36,9  3,2   88,4  46,2  3,3     5,3   
  300-499,9 62,2  52,9  4,5   111,7  38,6  25,0     9,3   
  500- 163,2  80,6  70,4   178,2  59,9  75,3   56,2  24,1   
  Alle 96,4  57,5  27,9   121,8  47,4  36,4   20,0  13,0   
Andre bygder                    
  200-299,9 84,4  31,1  8,9   4,2  39,6  0,5     7,1   
  300-499,9 114,1  60,7  9,2   134,5  45,7  34,3   4,7  5,1   
  500- 121,8  92,9  17,2   118,0  81,2  9,2   0,6  9,4  1,7 
  Alle 105,5  59,5  11,5   103,6  52,2  19,2   2,2  6,6  0,4 
Nord-Norge                    
  100-199,9 14,2  15,6  0,8   7,4  12,5          
  200-299,9 116,4  48,4  30,8   22,5  32,1  16,5   25,4  3,8  17,3 
  300-499,9 175,5  64,8  44,8   110,0  41,5  2,6     1,3   
  500- 184,4  101,7  45,4   66,0  51,1  15,9   11,0  3,7   
  Alle 144,5  68,3  36,0   62,5  39,6  9,6   8,7  2,5  3,2 
Alle bruk                    
  35-49,9 45,0  20,1  0,4   1,9  21,0     0,8  4,8   
  50-99,9 33,6  22,7  0,1   16,8  21,8  0,4     1,8   
  100-199,9 49,3  28,5  5,5   38,8  25,0  13,4   2,7  2,5  0,6 
  200-299,9 75,5  43,9  17,9   42,1  38,6  9,6   5,4  4,4  2,6 
  300-499,9 109,4  58,5  20,6   87,3  40,0  17,6   7,0  4,8  2,9 
  500- 200,2  106,2  51,0   94,8  59,5  24,8   24,2  14,2  12,0 
  Alle 116,0  62,9  25,6   68,3  42,3  16,3   10,6  7,0  5,0