Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Driftsbygninger  Grøfter, vannanlegg  Jord, veg, frukttr.  I alt  Netto 
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

  investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/    
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 21,0  29,4  3,3   1,2  2,5   0,7   4,9     65,9   63,0  9,2  -6,3  
  200-299,9 79,7  38,7  5,1   0,3  1,3   1,0   6,3   0,3  165,9   76,0  30,8  59,0  
  300-499,9 113,5  43,3  6,0   1,5  3,2   1,6   12,9   0,2  257,3   104,6  39,6  113,0  
  500- 56,3  39,7  8,0   1,6  4,8   0,7   27,4   3,1  248,8   141,2  60,6  47,0  
  Alle 75,8  38,3  5,6   1,1  2,9   1,1   12,5   0,8  195,4   96,2  35,6  63,7  
Andre bygder                              
  50-99,9 10,1  16,8  0,8     1,0      1,8   0,2  29,1   31,1  4,4  -6,5  
  100-199,9 26,0  21,6  6,6   0,6  1,2      6,2   1,4  62,8   53,0  23,3  -13,6  
  200-299,9 29,4  23,3  6,2     1,5      7,2   2,4  83,0   64,4  15,9  2,7  
  300-499,9 51,0  43,2  1,1     2,6      32,5   0,7  209,5   102,2  20,4  86,9  
  500- 243,6  54,8  4,0     7,2      7,6     400,7   147,0  56,7  197,0  
  Alle 36,0  25,5  5,0   0,3  1,6      9,6   1,4  96,0   63,4  19,9  12,7  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 45,5  40,0  1,6   3,1  3,5      3,4   1,6  63,6   74,7  4,6  -15,7  
  200-299,9 31,8  53,9  2,9   3,2  6,4   0,6   25,9   0,5  128,1   96,3  17,0  14,7  
  300-499,9 80,6  51,6  10,2   9,3  8,4      23,3   0,8  157,6   115,7  12,6  29,3  
  Alle 43,9  46,7  3,2   3,7  5,3   0,3   16,8   0,8  108,2   87,7  10,8  9,7  
Andre bygder                              
  50-99,9 19,2  22,0  3,6   3,5  2,2      2,0     53,5   48,5  11,3  -6,3  
  100-199,9 21,7  29,1  0,4   1,4  2,8   0,5   8,7   0,8  58,2   64,5  16,7  -22,9  
  200-299,9 126,3  38,2  8,2   3,3  4,1      38,4   4,2  249,6   90,1  46,9  112,7  
  300-499,9 29,2  44,8     4,3  5,3   7,1   25,1   9,6  243,9   111,3  87,9  44,7  
  Alle 57,6  32,3  3,5   2,5  3,3   0,7   19,1   2,5  136,0   74,3  31,2  30,5  
Vestlandet                              
  35-49,9 6,9  10,5     1,7  3,9      7,1   2,4  44,7   28,6  6,4  9,6  
  50-99,9 9,6  16,9  1,2   3,4  1,8   0,2   9,1   2,7  48,8   40,6  9,5  -1,3  
  100-199,9 45,4  34,1  4,8   2,7  3,0   0,1   13,3   0,2  101,8   72,4  15,5  13,9  
  200-299,9 71,0  46,6  5,8   2,7  3,0   0,4   29,1   3,1  142,0   89,4  29,5  23,0  
  300-499,9 99,8  46,5  1,2   3,7  8,0   1,5   20,4   0,1  154,8   117,2  6,0  31,6  
  Alle 40,9  30,8  3,5   2,9  3,1   0,3   14,5   1,4  93,6   66,8  14,7  12,1  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 25,1  28,2  0,1     1,3      5,0     56,5   51,0  2,1  3,4  
  200-299,9 38,5  31,1  4,7     1,5      7,0   0,4  102,8   66,0  16,9  19,9  
  300-499,9 42,2  42,4  21,9   2,1  2,0      9,4     157,8   84,3  77,6  -4,1  
  Alle 35,1  33,6  7,3   0,5  1,5      6,8   0,1  110,5   67,9  30,4  12,2  
Andre bygder                              
  100-199,9 19,4  28,1  1,5   1,3  1,5   0,3   8,1   0,4  53,9   59,6  4,7  -10,3  
  200-299,9 18,3  26,8  2,4   0,7  1,1      10,9   0,7  103,4   61,2  24,0  18,1  
  300-499,9 70,0  48,6  15,6   4,6  0,7   1,4   17,5   0,8  191,1   99,1  45,3  46,6  
  Alle 24,4  29,7  3,4   1,4  1,3   0,3   10,2   0,6  89,0   64,5  17,0  7,5  
Nord-Norge                              
  50-99,9 0,5  17,7  0,4   1,3  0,8      6,3   2,1  15,3   32,3  2,8  -19,9  
  100-199,9 20,7  20,6  3,6   2,2  1,5   0,7   9,9   1,3  87,7   55,4  16,5  15,9  
  200-299,9 49,8  29,9  0,8   0,7  1,8   0,7   20,6   2,8  184,8   73,5  33,4  77,9  
  300-499,9 50,1  38,4  12,8   0,6  2,3      19,4   6,9  111,9   91,8  23,5  -3,3  
  Alle 31,7  25,8  3,9   1,3  1,6   0,5   14,1   2,8  113,8   63,9  22,7  27,2  
Alle bruk                              
  35-49,9 4,9  9,8  0,8   1,2  3,0      5,1   1,8  54,4   27,2  20,4  6,8  
  50-99,9 10,5  17,7  1,2   2,2  1,5   0,1   6,1   1,6  40,8   38,7  7,0  -4,8  
  100-199,9 29,0  27,8  3,6   1,6  2,1   0,3   8,5   0,7  73,6   61,4  14,4  -2,2  
  200-299,9 55,8  34,4  4,6   1,1  2,2   0,4   16,2   1,8  144,0   75,1  26,9  42,0  
  300-499,9 82,2  43,4  8,0   1,9  3,3   1,1   17,5   1,4  208,6   101,7  38,1  68,8  
  500- 78,4  42,0  7,0   1,3  4,8   0,5   23,6   2,6  272,6   140,8  62,2  69,7  
  Alle 46,2  31,8  4,5   1,5  2,4   0,4   12,7   1,3  123,8   73,7  23,9  26,3  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015