Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Driftsbygninger  Grøfter, vannanlegg  Jord, veg, frukttr.  I alt  Netto 
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

  investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/    
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  35-49,9 35,2  98,0  10,0     0,7           129,4   117,3  80,0  -67,9  
  100-199,9 14,4  40,7  1,5   1,0  1,8   0,1   19,4     96,6   73,9  6,8  15,8  
  200-299,9 61,9  41,0  0,8     1,3      0,9   0,2  105,9   76,5  19,7  9,8  
  300-499,9 29,6  53,5  4,4   2,4  2,0   0,8   5,9   1,2  101,0   105,8  13,1  -17,8  
  500- 145,7  74,4  14,6   3,0  3,0   2,6   7,1     330,0   160,6  74,2  95,2  
  Alle 62,6  54,3  5,8   1,7  2,0   1,0   7,1   0,4  159,6   106,5  30,6  22,4  
Andre bygder                              
  50-99,9 10,2  11,7  3,5     0,4           19,2   29,2  3,5  -13,5  
  100-199,9 27,1  27,1  3,6   1,2  1,3      5,0   0,6  96,5   58,2  18,5  19,8  
  200-299,9 45,4  32,6  2,4     1,2      10,9   0,1  171,7   72,2  50,7  48,8  
  300-499,9 76,7  44,7  5,7   2,6  1,0      16,3   0,3  184,6   96,8  34,2  53,6  
  500- 149,7  75,1  23,4     2,6      1,9   0,6  358,2   146,0  101,5  110,6  
  Alle 53,0  35,8  5,8   1,0  1,3      8,0   0,4  152,6   76,3  36,2  40,1  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 190,0  47,9       2,6      0,8     266,1   76,9  4,6  184,5  
  200-299,9 261,9  136,5  9,5   4,4  7,1      10,2   3,3  361,0   198,5  29,9  132,6  
  300-499,9 232,8  77,8  132,3     6,0      15,7     348,9   145,3  134,3  69,3  
  Alle 202,9  92,4  43,0   1,3  5,1      10,4   0,9  319,1   146,9  64,4  107,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 48,7  44,1  2,5   2,2  1,7      13,5   1,6  152,2   78,2  31,8  42,2  
  200-299,9 18,9  52,9  7,8   1,3  2,8      11,3   0,9  158,8   102,2  33,1  23,5  
  300-499,9 548,2  91,2  14,8     4,0      8,8   17,3  636,2   140,8  71,8  423,6  
  Alle 169,8  60,8  7,2   1,1  2,5      10,2   5,8  274,9   103,3  39,9  131,7  
Vestlandet                              
  35-49,9 17,0  12,0       2,7   0,1   18,7   2,4  51,2   47,2  2,5  1,5  
  50-99,9 4,0  16,4  0,2     1,3      50,0   9,6  72,5   40,4  9,8  22,3  
  100-199,9 18,1  35,8  1,3   3,3  2,3      5,9   2,1  113,7   66,7  24,7  22,3  
  200-299,9 31,3  45,9  2,7   0,6  1,4      2,8   1,3  86,4   83,4  12,5  -9,5  
  300-499,9 105,6  68,6  22,1   3,8  2,8      24,5   4,4  248,7   126,6  50,2  71,9  
  Alle 60,6  42,7  6,6   2,1  2,1      14,8   3,2  154,8   81,0  25,1  48,7  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 258,5  60,0  1,6     0,5         3,1  270,5   89,1  39,3  142,1  
  200-299,9 145,1  45,7  28,2     2,1      3,0   3,2  219,8   84,4  57,4  78,0  
  300-499,9 44,1  44,8  9,7   0,2  1,3      25,4   0,1  200,3   93,7  35,2  71,4  
  Alle 120,9  49,9  14,6   0,1  1,4      14,6   1,7  225,9   91,7  44,6  89,6  
Andre bygder                              
  100-199,9 21,4  28,2       0,5      23,1   0,7  127,7   61,7  33,4  32,6  
  200-299,9 35,8  38,5       0,7      1,7   0,4  51,4   68,6  1,3  -18,5  
  300-499,9 156,7  57,1  18,4   0,4  0,4      14,4   1,2  256,0   101,8  73,2  80,9  
  Alle 133,0  44,8  15,5   0,1  0,5      13,8   0,7  216,2   82,8  48,6  84,8  
Nord-Norge                              
  50-99,9 13,3  29,4  11,1     0,1      1,7   18,5  40,0   42,8  29,6  -32,4  
  100-199,9 12,8  23,4  10,0     0,5      22,7   6,2  71,2   41,1  29,6  0,6  
  200-299,9 10,5  31,3  11,7   0,6  1,1      17,4   5,2  77,3   67,1  40,7  -30,6  
  300-499,9 183,0  58,2  14,7     1,1      18,9   2,3  258,8   104,4  18,7  135,7  
  Alle 53,8  37,0  11,5   0,2  0,9      17,8   5,4  125,1   72,8  33,4  18,9  
Alle bruk                              
  35-49,9 24,3  51,2  3,0     1,7   0,1   9,5   1,2  71,7   79,8  25,2  -33,3  
  50-99,9 14,8  19,0  3,0     0,8      25,2   6,9  73,3   39,6  13,4  20,3  
  100-199,9 43,3  35,1  2,7   1,4  1,5      10,8   1,7  124,3   65,4  22,8  36,0  
  200-299,9 58,2  45,6  7,3   0,6  1,8      7,9   1,9  134,1   84,9  31,7  17,5  
  300-499,9 136,9  58,8  18,5   1,5  2,0   0,2   15,1   2,8  239,4   110,5  42,5  86,3  
  500- 215,6  83,8  24,8   1,6  2,7   1,4   6,7   0,2  415,9   166,9  86,4  162,7  
  Alle 86,6  48,2  10,2   1,1  1,8   0,2   11,6   2,2  181,6   91,1  36,1  54,5  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015