Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Driftsbygninger  Grøfter, vannanlegg  Jord, veg, frukttr.  I alt  Netto 
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

  investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/    
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9 47,6  90,9       0,8           73,9   134,2  3,8  -64,2  
  100-199,9 48,7  47,5  12,4   6,7  1,7   1,4   45,5   3,7  158,8   96,4  33,7  28,6  
  200-299,9 79,7  94,6  2,0     1,9      28,4     192,8   145,9  30,8  16,1  
  300-499,9 65,0  94,9  2,0   6,1  1,1   0,3   21,5   7,9  226,7   173,2  49,6  3,9  
  500- 342,6  152,8  133,7   31,7  6,1      85,3   3,5  831,4   310,7  202,9  317,8  
  Alle 162,3  108,8  50,0   13,8  3,1   0,3   48,2   3,8  416,0   203,7  95,5  116,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 145,3  36,3  19,7   0,7  0,9      5,7     227,9   78,4  34,3  115,2  
  200-299,9 120,6  76,0  6,8   7,7  1,7   0,6   26,8   10,4  333,3   148,1  51,2  134,0  
  300-499,9 215,1  79,0  37,8   5,9  0,9   1,5   16,6   2,4  357,9   156,1  91,7  110,1  
  500- 77,6  144,0  1,9   17,6  4,4   0,6   28,5   8,2  405,3   278,0  78,1  49,2  
  Alle 149,2  80,9  19,8   7,2  1,7   0,8   18,3   4,4  326,1   159,3  65,8  100,9  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  200-299,9 104,3  156,5  2,2   9,2  2,8      104,4     303,9   225,5  12,2  66,2  
  300-499,9 451,0  219,1  0,9   4,8  4,5      88,3     704,4   320,8  8,1  375,4  
  500- 257,5  220,8  3,2   13,5  4,2      14,6     429,1   294,3  75,5  59,4  
  Alle 240,1  186,1  1,8   10,0  3,8      66,0     438,1   262,9  21,2  154,0  
Andre bygder                              
  100-199,9 109,8  62,0       2,3      6,0   2,3  229,7   110,7  40,6  78,5  
  200-299,9 257,2  79,2  62,5     1,2      4,7   10,9  368,9   144,2  93,8  130,9  
  300-499,9 192,1  94,4  13,1   0,5  1,8      42,6   1,6  466,9   174,3  51,9  240,8  
  500- 555,1  173,5  67,4     2,3      71,5     862,9   297,9  160,6  404,5  
  Alle 238,0  99,7  29,9   0,2  1,7      29,5   3,6  437,7   174,7  73,4  189,5  
Vestlandet                              
  35-49,9 16,4  23,7     23,9  1,6      84,5     180,0   69,0  0,5  110,5  
  50-99,9 13,9  19,6  19,0     2,0      56,6   21,6  134,6   70,5  49,6  14,4  
  100-199,9 81,5  58,9  29,7   1,6  1,8   0,8   15,8   0,3  161,5   108,5  41,4  11,6  
  200-299,9 178,7  76,8  4,4   2,6  2,2   0,3   27,0     369,3   147,8  43,2  178,3  
  300-499,9 527,8  140,4  34,7   4,6  2,1   0,4   35,2   4,6  805,4   230,6  94,7  480,1  
  500- 212,7  188,9  74,5     1,8      199,1   1,0  921,4   324,4  205,7  391,3  
  Alle 218,8  86,6  24,4   3,7  2,0   0,4   45,6   3,9  432,1   158,0  65,4  208,7  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9   58,5     7,6  0,4           77,9   81,5  27,9  -31,5  
  200-299,9 112,1  57,0  18,4     0,4   0,9   0,7   2,6  199,5   118,7  27,6  53,3  
  300-499,9 96,6  131,1  19,2   12,6  2,8   3,7   41,9   1,5  345,1   208,0  80,4  56,6  
  500- 72,1  170,1     30,8  3,5      4,2     200,6   271,9  25,5  -96,8  
  Alle 85,5  111,0  13,3   12,2  2,0   1,9   19,6   1,3  250,4   182,9  50,4  17,1  
Andre bygder                              
  200-299,9 73,5  63,1  0,7   1,3  1,7      6,5   7,9  177,5   127,8  51,4  -1,7  
  300-499,9 92,1  100,5  31,0     0,7      41,3   0,9  390,9   172,1  112,6  106,2  
  500- 528,8  175,7  197,8   1,2  1,3   1,2   29,6   0,6  1137,7   332,9  406,1  398,8  
  Alle 151,5  99,4  41,7   0,6  1,1   0,2   25,6   3,3  424,2   179,6  128,6  115,9  
Nord-Norge                              
  100-199,9 3,2  36,9     4,0  0,8      0,7     90,0   68,9  23,7  -2,6  
  200-299,9 77,0  48,9  16,8   2,9  0,8      15,1   2,7  161,8   108,6  25,1  28,1  
  300-499,9 183,0  93,3  21,5   0,8  0,5      21,4   1,1  335,2   178,7  61,5  95,0  
  500- 194,7  168,8  95,8     0,6      30,1   1,9  657,3   300,1  216,6  140,6  
  Alle 123,6  85,8  30,9   1,7  0,6      17,5   1,5  305,7   163,0  75,2  67,5  
Alle bruk                              
  35-49,9 28,4  98,3     12,0  1,4      54,5     150,2   135,2  0,3  14,8  
  50-99,9 19,0  39,5  11,1     1,4      34,6   12,6  102,5   86,2  29,9  -13,6  
  100-199,9 79,5  53,2  14,2   3,9  1,5   0,5   14,8   1,1  179,5   98,2  34,9  46,4  
  200-299,9 125,9  79,1  12,3   2,6  1,6   0,2   24,7   3,8  265,7   143,1  41,9  80,7  
  300-499,9 221,4  112,3  21,5   4,5  1,6   0,8   34,2   2,9  440,0   194,0  72,6  173,4  
  500- 276,8  164,5  84,2   17,9  3,9   0,2   62,4   2,9  695,9   301,4  171,7  222,9  
  Alle 172,3  101,2  29,3   6,6  2,0   0,4   34,6   3,1  383,1   180,7  74,6  127,8