Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Driftsbygninger  Grøfter, vannanlegg  Jord, veg, frukttr.  I alt  Netto 
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

  investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/    
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9 43,2  31,5  32,7   13,0  2,2      56,4   6,7  119,3   73,1  39,3  6,8  
  100-199,9 17,0  57,7     3,4  1,2         1,2  55,7   107,4  8,0  -59,7  
  200-299,9 230,2  139,1  20,6   13,6  1,9      2,9   1,3  428,8   210,1  44,1  174,6  
  300-499,9 169,7  109,7  16,0   6,9  1,7   0,6   9,8     323,3   208,2  59,3  55,8  
  500- 364,1  220,1  122,5   14,6  9,1   8,1   65,1   3,1  817,5   420,4  233,9  163,2  
  Alle 225,9  146,2  54,6   10,7  4,4   3,1   29,7   1,8  479,1   267,6  112,8  98,8  
Andre bygder                              
  100-199,9 22,6  39,2       1,2      0,3   0,1  98,0   86,8  10,4  0,7  
  200-299,9 245,3  92,9  63,2   1,1  2,0   0,3   6,5     445,1   183,9  112,4  148,8  
  300-499,9 303,9  108,4  13,5   2,3  1,4   0,4   42,1   3,3  490,9   199,4  53,4  238,2  
  500- 379,4  201,9  37,8   25,6  5,6   17,4   48,0   3,9  918,1   382,1  179,1  356,9  
  Alle 258,3  117,9  30,6   8,0  2,7   4,9   26,8   2,0  523,4   225,8  95,7  201,8  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 45,0  124,3     67,8  6,4   39,9   34,5   1,1  187,3   214,6  43,5  -70,8  
  200-299,9 50,3  213,8     15,9  3,3      30,9     169,0   319,0  3,6  -153,7  
  300-499,9 95,0  245,4  0,3   17,0  4,2      49,6     272,7   363,6  10,4  -101,3  
  500- 379,9  332,3     2,1  10,0   1,4   91,7   11,9  590,2   482,6  16,0  91,7  
  Alle 148,3  240,8  0,1   18,4  5,6   6,0   50,2   3,2  301,7   350,3  14,2  -62,8  
Andre bygder                              
  100-199,9 574,6  70,1  190,4   2,8  2,8           766,1   181,8  281,5  302,7  
  200-299,9 39,2  111,8  21,3     1,3      1,8   10,5  104,4   176,6  41,4  -113,6  
  300-499,9 456,2  148,5  89,5   2,0  4,1      43,3   0,9  656,0   243,9  122,5  289,5  
  500- 404,6  272,1     9,0  3,8   1,4   99,8   3,5  764,4   460,4  73,5  230,4  
  Alle 344,7  163,1  60,0   3,4  3,0   0,4   40,5   3,7  547,5   276,7  107,9  162,9  
Vestlandet                              
  35-49,9 54,1  66,0  2,4     0,2      95,7   11,4  235,9   122,4  14,5  99,0  
  50-99,9 75,9  41,5     6,0  4,3      181,0   60,3  382,3   135,3  66,5  180,5  
  100-199,9 88,3  71,2  5,2   1,4  1,0      12,7   1,3  194,4   145,1  32,9  16,4  
  200-299,9 294,1  98,2  52,9   8,9  3,3   3,4   23,3   15,1  476,4   195,1  120,1  161,2  
  300-499,9 337,8  161,6  65,8   11,2  2,5      33,3   1,4  594,0   273,0  128,9  192,1  
  500- 586,7  317,0  23,5   8,7  3,0   1,4   227,8   15,4  1143,7   495,7  112,1  535,8  
  Alle 278,1  137,2  35,5   7,3  2,5   1,0   71,1   11,9  531,9   243,3  93,7  194,8  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 75,2  80,1  0,3   0,2  0,1      31,8   0,5  281,1   158,3  21,5  101,3  
  300-499,9 38,0  137,3     15,4  3,3   6,0   2,0   23,8  203,3   241,4  46,9  -84,9  
  500- 252,1  244,5  49,1   9,2  3,7      38,2     641,5   402,5  189,4  49,5  
  Alle 121,9  159,2  18,3   10,3  2,6   2,1   21,1   8,6  368,1   274,6  91,4  2,1  
Andre bygder                              
  200-299,9 327,7  58,2  0,3   8,3  0,4   4,5   29,6     498,6   133,5  40,5  324,7  
  300-499,9 574,6  139,5  75,9   2,2  2,5   1,2   195,6   18,5  955,7   244,1  152,5  559,1  
  500- 1287,5  318,8  110,0   5,5  1,7      8,9     1603,0   486,7  182,2  934,1  
  Alle 641,7  161,5  60,8   4,2  1,7   1,6   99,6   8,6  939,1   270,9  122,4  545,8  
Nord-Norge                              
  100-199,9 3,3  46,3     2,2  0,5   2,2   18,4   0,8  84,1   76,5  21,8  -14,2  
  200-299,9 58,1  34,5  1,4     0,8      17,6     195,1   110,7  12,8  71,7  
  300-499,9 76,3  100,6  5,6   5,2  1,1   0,4   38,8   2,3  297,8   196,1  47,8  53,9  
  500- 481,5  209,5  80,2   5,8  0,7   1,6   76,8   3,3  905,8   356,4  204,6  344,7  
  Alle 216,6  121,4  32,3   4,0  0,8   1,0   45,9   2,0  477,6   224,4  96,4  156,8  
Alle bruk                              
  35-49,9 60,4  133,2  1,2     1,0      51,6   5,7  160,8   173,8  7,2  -20,2  
  50-99,9 51,0  49,2  7,5   5,5  2,4      90,5   27,4  209,4   117,4  39,6  52,4  
  100-199,9 96,7  66,2  21,2   7,1  1,6   3,1   8,1   0,8  192,1   131,0  47,4  13,8  
  200-299,9 194,5  100,7  29,3   6,1  1,9   1,2   15,4   4,6  363,0   183,8  65,5  113,7  
  300-499,9 264,1  137,6  34,8   7,4  2,4   0,9   48,4   5,5  482,5   239,4  82,0  161,1  
  500- 457,7  246,4  64,9   11,8  5,1   5,3   80,2   4,6  891,2   422,0  172,0  297,2  
  Alle 268,8  147,4  38,6   8,1  2,9   2,5   46,5   5,3  515,9   258,4  96,0  161,4