Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Driftsbygninger  Grøfter, vannanlegg  Jord, veg, frukttr.  I alt  Netto 
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

  investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/    
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9 121,3  28,1     5,4  1,7   2,9   21,2     245,4   71,7  3,6  170,2  
  100-199,9 4,7  67,6     6,7  1,3   5,0   19,0     103,6   118,2  21,6  -36,2  
  200-299,9 203,5  126,2  8,7   7,9  2,3      4,9     333,0   199,3  23,8  109,9  
  300-499,9 160,9  115,0  71,7   2,9  2,1   1,8   43,9   0,9  342,2   209,0  121,8  11,4  
  500- 216,7  226,7  37,8   37,2  10,1   21,8   32,1   9,6  652,8   434,9  187,6  30,4  
  Alle 167,3  147,8  34,9   16,9  4,9   9,3   28,7   4,6  417,4   271,4  109,8  36,2  
Andre bygder                              
  100-199,9 190,8  57,8  1,4   26,5  2,1   7,7   38,5   1,0  306,6   103,2  12,5  190,9  
  200-299,9 306,9  101,0  9,7     1,8      10,8     458,2   196,6  49,8  211,8  
  300-499,9 90,7  91,9  10,0   0,5  1,3      29,1     318,9   188,9  36,4  93,6  
  500- 229,7  220,8  62,2   0,8  5,3      87,4   30,5  632,2   409,1  206,9  16,2  
  Alle 204,0  126,2  24,1   3,7  2,7   1,0   40,9   9,0  439,7   241,3  86,1  112,4  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 684,6  149,2  285,7     4,5      277,7     1044,4   221,5  306,6  516,3  
  200-299,9 77,1  230,3     32,8  6,5   1,1   230,6     444,8   355,2  32,8  56,9  
  300-499,9 47,0  223,0     13,4  4,9   4,4   10,9     192,5   344,1  17,4  -169,0  
  500- 754,9  378,5  55,9   19,2  9,1      181,3     1267,3   549,5  103,3  614,5  
  Alle 650,2  278,9  81,8   15,8  6,2   1,3   136,8     971,0   401,0  110,5  459,5  
Andre bygder                              
  100-199,9 66,0  79,8  21,2     2,4      35,7   30,6  143,9   133,2  67,2  -56,5  
  200-299,9 237,6  116,9  19,5     1,4      2,4     363,2   189,0  53,3  121,0  
  300-499,9 73,8  146,9  2,3   13,7  4,8   1,1   90,1   10,7  424,4   255,1  67,6  101,7  
  500- 292,8  297,4  11,0   5,8  4,2      57,4   12,4  579,9   478,4  63,0  38,5  
  Alle 169,6  166,9  11,5   5,6  3,2   0,3   47,4   10,7  393,2   272,8  59,3  61,2  
Vestlandet                              
  35-49,9 376,1  69,3  13,3   13,6  0,8      54,3   14,7  512,5   156,4  28,0  328,1  
  50-99,9 79,6  42,9  29,2   4,4  4,8      110,4     229,4   145,4  30,3  53,7  
  100-199,9 362,3  88,3  101,4   5,7  1,2   2,8   16,6     535,1   165,4  141,6  228,1  
  200-299,9 349,9  113,9  40,5   6,2  2,4   1,7   34,0     492,9   214,3  72,2  206,4  
  300-499,9 246,0  155,1  76,2   7,0  2,6   0,8   58,4   3,1  524,2   268,3  127,5  128,4  
  500- 333,8  333,5  22,4   9,9  3,3   2,9   97,2     790,0   534,7  90,5  164,8  
  Alle 301,8  147,1  56,3   7,2  2,5   1,6   54,5   1,7  537,3   262,0  97,4  177,9  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 52,9  87,1     4,9  0,3   2,4   0,4   1,5  205,2   175,9  10,4  18,8  
  300-499,9 131,7  150,4  2,1   4,3  3,6   3,3   16,6   2,8  326,6   254,9  37,7  34,0  
  500- 248,1  246,8  12,6   11,7  4,0   0,2   24,8   1,6  682,3   415,4  160,2  106,7  
  Alle 322,2  172,0  16,1   8,8  2,9   3,3   14,8   1,9  584,2   292,8  85,5  205,9  
Andre bygder                              
  200-299,9 343,8  71,5  35,3   7,5  0,6      2,2     442,1   149,9  44,6  247,5  
  300-499,9 92,4  139,7  24,3   8,5  2,4      10,1     364,2   253,8  67,8  42,6  
  500- 119,8  336,3  23,3   8,1  3,0   6,7   29,3     397,6   522,8  58,2  -183,4  
  Alle 172,3  172,1  25,4   7,7  2,0   1,7   12,4     403,5   292,4  58,3  52,9  
Nord-Norge                              
  100-199,9 48,8  39,3       0,4         10,8  70,5   67,8  11,6  -8,9  
  200-299,9 34,4  35,4  40,9   1,4  0,9      60,0   1,5  260,1   120,6  106,9  32,7  
  300-499,9 335,8  112,0  49,0     0,8   0,7   20,7   6,3  642,0   221,3  103,3  317,4  
  500- 316,0  240,4  33,4   6,3  0,6   10,9   73,3   2,8  657,0   397,6  108,5  150,9  
  Alle 230,0  134,1  34,6   2,6  0,7   4,2   44,9   4,5  493,3   245,5  92,1  155,7  
Alle bruk                              
  35-49,9 429,3  125,5  16,5   6,3  1,2      31,8   13,4  515,0   188,1  30,3  296,6  
  50-99,9 460,2  65,1  63,3   3,1  2,5   0,7   52,8     566,4   132,3  64,6  369,5  
  100-199,9 301,7  82,2  55,4   8,3  1,6   3,9   34,9   4,7  435,8   139,8  83,5  212,4  
  200-299,9 237,7  106,7  21,4   5,5  1,9   0,6   29,2   0,3  395,4   195,8  52,4  147,3  
  300-499,9 163,0  134,9  38,3   5,5  2,6   1,3   38,4   2,9  410,6   241,0  83,5  86,0  
  500- 292,3  266,5  34,9   15,5  5,6   8,1   67,0   8,9  694,0   452,7  139,7  101,6  
  Alle 253,1  157,2  36,1   8,7  3,1   3,4   44,6   4,4  501,3   274,0  90,8  136,5