Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring,
annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Skogbruk  Tilleggsnæring  Annen næring  Privat   Netto-
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   S+Tn+An+P
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  35-49,9               4,0  3,1     461,3  50,7  33,3    378,2  
  100-199,9 6,8  0,7  0,1   4,4  4,5  1,2   44,0  2,2  65,0   191,6  45,4  4,9    122,8  
  200-299,9   1,0     12,6  3,3  1,4   24,9  5,5  16,0   40,2  35,3  13,0    2,2  
  300-499,9 2,3  0,9     4,9  5,8  0,5   1,8  3,0  0,2   94,8  43,2  13,9    36,3  
  500- 3,3  1,2  0,2   8,6  6,7  3,1   12,3  3,4     53,3  40,2  19,7    3,0  
  Alle 2,7  0,9  0,1   7,2  5,0  1,4   16,5  3,4  14,4   98,2  41,2  13,9    44,3  
Andre bygder                                
  50-99,9   0,4  0,8   3,3  4,1       1,1     26,9  27,4      -3,6  
  100-199,9 1,9  0,7     4,4  4,2  0,4   2,8  3,5  8,2   115,6  38,7  2,2    66,8  
  200-299,9 1,7  2,0  0,2   9,8  4,7     9,1  1,2     98,3  38,1  14,3    58,4  
  300-499,9 3,7  1,6  1,1   21,1  3,3       3,6     29,7  35,5  4,9    4,5  
  500- 23,4  4,3  3,0   17,7  8,2            138,1  44,8  16,3    102,6  
  Alle 4,2  1,5  0,6   10,5  4,5  0,1   3,1  2,5  3,2   88,6  37,6  6,7    49,7  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9        8,9  3,8            4,3  30,8      -21,4  
  200-299,9        8,8  4,7  7,5          39,0  38,6  118,0    -121,0  
  300-499,9        0,2  1,2     2,1  0,5     34,5  40,1      -5,0  
  Alle        10,1  5,3  4,1   0,6  2,8     27,7  37,5  33,7    -45,0  
Andre bygder                                
  100-199,9 6,6  1,7  5,5   24,6  3,6  9,6   1,4  2,0     45,6  35,7      20,1  
  200-299,9 9,5  2,4     66,0  11,3  22,7     0,5     24,6  34,4      28,8  
  300-499,9 0,7  1,4     4,8  5,4  1,7   6,0  2,5     86,1  36,6  9,5    40,5  
  Alle 5,3  1,8  2,1   27,6  6,8  9,8   2,0  1,5     46,3  35,3  2,4    21,5  
Vestlandet                                
  35-49,9   0,7       6,0            65,5  39,5  11,5    7,8  
  50-99,9   0,8     29,3  8,9  16,4     0,7     20,9  32,8      -9,4  
  100-199,9 2,4  1,6  0,2   11,6  6,4  0,7     2,0     107,0  40,8  0,3    69,0  
  200-299,9 0,6  1,1     18,8  3,6     10,5  0,3     3,6  29,9  49,6    -51,0  
  300-499,9 0,4  0,6  0,3   56,6  1,9  25,5     3,2  0,5   54,9  32,8  3,3    43,8  
  Alle 1,1  1,1  0,1   22,1  5,3  6,7   2,2  1,5  0,1   60,0  35,8  11,7    23,1  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9   0,8       0,9     59,2  5,6  33,6   52,8  32,1  37,3    1,7  
  200-299,9 8,7  1,4     31,4  26,8  19,8     0,5     80,7  38,3  5,6    28,4  
  300-499,9 2,7  1,5     2,5  2,2       1,0     45,3  36,0  4,8    5,0  
  Alle 3,8  1,2     11,1  9,9  6,4   11,3  1,6  6,4   73,6  35,3  10,8    28,2  
Andre bygder                                
  100-199,9 17,4  1,8  2,4   3,7  1,1  1,2          10,7  29,0  1,4    -5,1  
  200-299,9   1,3     11,5  2,2  0,6          82,7  26,1  1,2    62,8  
  300-499,9 47,6  1,5  3,8     3,1       0,2     25,5  38,3  2,4    23,8  
  Alle 33,8  1,6  2,3   4,8  2,2  0,6     0,3     34,4  32,1  1,7    32,2  
Nord-Norge                                
  50-99,9   0,6       1,7       2,9     70,8  47,8  7,6    10,2  
  100-199,9 3,5  0,6  2,0   18,0  1,9  13,3     2,5     187,6  29,9  103,7    55,2  
  200-299,9 6,1  0,7  1,6   22,3  2,8  11,6   10,8  1,3  2,0   58,5  34,3  2,7    40,7  
  300-499,9 3,6  0,6  3,5   9,1  2,1  1,6   5,6  7,7     72,2  42,0  31,5    1,5  
  Alle 4,3  0,6  2,0   15,7  2,3  8,4   5,9  3,2  0,8   90,4  35,9  33,6    29,5  
Alle bruk                                
  35-49,9   0,3       3,1     1,2  0,9     171,1  44,7  15,8    107,5  
  50-99,9 0,1  0,5  0,2   12,9  5,1  6,4     3,3     45,4  33,3  1,0    8,6  
  100-199,9 4,5  1,1  1,0   9,6  4,0  2,9   8,9  2,3  11,3   103,8  37,2  13,5    53,5  
  200-299,9 3,3  1,2  0,4   21,6  6,4  7,1   9,4  1,5  3,1   52,6  34,4  20,1    12,7  
  300-499,9 7,0  1,0  1,0   13,1  3,5  3,6   1,8  2,9  0,1   60,6  38,6  9,9    21,9  
  500- 14,5  1,7  0,9   11,1  7,8  2,7   6,6  2,0     61,6  39,3  13,5    25,9  
  Alle 5,5  1,1  0,8   13,8  4,9  4,3   6,2  2,3  4,2   73,1  37,0  13,6    30,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015