Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring,
annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Skogbruk  Tilleggsnæring  Annen næring  Privat   Netto-
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   S+Tn+An+P
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 1,8       5,0  1,8       0,5     157,1  40,5  10,5    110,6  
  100-199,9 0,9  0,8     13,3  2,6  2,1   32,5  5,9  20,4   15,8  43,9      -13,2  
  200-299,9 0,1  0,9     3,7  5,2  12,8   15,2  4,1  3,6   42,4  38,1  2,3    -5,6  
  300-499,9 11,1  0,9  2,2   65,5  8,2  0,5   4,0  3,0     92,6  43,7  20,1    94,6  
  500- 16,5  2,5     27,4  7,9  31,4   11,8  3,9  6,7   64,3  40,8  34,7    -7,9  
  Alle 7,4  1,2  0,7   30,3  6,1  10,3   13,0  3,9  5,8   62,1  41,4  14,9    28,5  
Andre bygder                                
  50-99,9   0,3     9,5  6,4       0,6     53,8  32,9      23,1  
  100-199,9 2,7  0,6     4,2  4,5  0,1   1,7  3,4  5,7   82,1  40,1  8,0    28,3  
  200-299,9 2,6  2,2     22,1  5,4  2,5   130,1  3,9     50,2  39,8  19,3    131,9  
  300-499,9 6,8  1,4     6,7  3,8  1,6     1,0     53,7  35,0  4,2    20,2  
  500- 30,5  3,9     1,8  5,5       5,5     63,4  42,5  12,1    26,2  
  Alle 6,5  1,5     9,4  4,8  1,4   33,6  3,0  2,0   64,7  38,6  9,9    53,0  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9          4,9     7,1  4,6  7,5   4,0  23,3      -29,2  
  200-299,9        3,9  0,8            19,6  43,7  1,1    -22,1  
  300-499,9          7,5       0,6     130,0  39,7  6,1    76,1  
  500-   0,2     48,0  14,2            0,3  38,9  5,8    -10,8  
  Alle        10,0  5,2     1,3  3,2  1,4   37,5  38,6  2,7    -2,3  
Andre bygder                                
  100-199,9 9,9  1,4  4,8   26,7  8,3  10,1   23,9  3,7     113,2  35,8  1,1    108,5  
  200-299,9 29,2  3,7  3,6   21,8  2,5  7,3     0,6     22,8  39,2  3,7    13,2  
  300-499,9 24,4  2,4  1,4   75,4  26,6  10,5   2,9  2,8     100,5  47,7  39,8    72,0  
  500- 7,8  1,4  8,4     11,2       1,5     89,4  38,7      36,0  
  Alle 19,2  2,2  4,7   32,1  11,0  7,5   8,6  2,2     83,4  40,2  10,3    65,2  
Vestlandet                                
  35-49,9   0,7     6,6  6,9            64,9  37,7      26,2  
  50-99,9 1,9  0,6     52,6  10,6  4,9          19,5  31,7      26,2  
  100-199,9 8,4  1,2  3,0   23,4  6,4  0,5   0,9  3,0  1,0   55,1  37,2  10,0    25,5  
  200-299,9 1,9  1,6     1,2  2,1            26,3  37,1  3,5    -14,9  
  300-499,9   0,5     34,6  5,2     2,1  2,4     33,2  34,0  3,1    24,7  
  500-   0,5     647,3  38,3  59,0     3,1     39,3  41,6      544,1  
  Alle 3,7  1,0  1,1   46,0  6,9  3,0   0,7  1,7  0,4   39,7  36,0  5,0    35,0  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9   1,0       1,3       8,1     183,7  34,4  33,2    105,7  
  200-299,9 1,6  1,0       27,4       0,5     154,2  46,1  1,2    79,6  
  300-499,9 0,4  1,1     64,1  5,0  6,1     0,9     76,1  34,8      92,7  
  Alle 0,7  1,0     28,6  11,5  2,7     1,7     114,8  38,1  5,0    84,1  
Andre bygder                                
  100-199,9 0,4  1,6  4,6   1,2  1,0            74,4  34,8  10,1    23,9  
  200-299,9   1,4       1,7            56,7  28,3      25,3  
  300-499,9 37,2  2,0  2,2   3,4  3,1       0,6  3,1   60,1  34,1  2,5    53,1  
  Alle 15,8  1,7  2,2   2,0  2,1       0,5  1,3   64,8  33,4  4,2    37,2  
Nord-Norge                                
  100-199,9   0,3     5,3  1,1     7,4  1,6     32,5  29,0      13,2  
  200-299,9   0,9     11,9  4,0  0,8   19,3  2,5  1,8   46,9  36,1  0,4    31,6  
  300-499,9 7,5  1,4  1,8   8,2  2,5     3,9  2,5     139,3  42,9  18,4    89,4  
  500-   0,1                   105,0  43,2  27,3    34,4  
  Alle 2,4  0,9  0,6   7,9  2,5  0,3   9,5  2,2  0,6   75,6  37,3  8,1    42,9  
Alle bruk                                
  35-49,9   0,6     5,7  4,0  2,9     0,9     63,0  41,7      18,6  
  50-99,9 4,8  0,5  1,5   26,7  6,8  2,0     2,6     46,0  33,4  1,7    29,0  
  100-199,9 4,1  0,9  1,7   12,7  4,5  1,7   9,0  3,5  4,7   65,1  37,0  6,6    30,3  
  200-299,9 3,5  1,5  0,3   8,7  5,8  3,6   27,7  1,9  1,0   49,7  38,5  4,8    32,2  
  300-499,9 10,8  1,2  1,2   36,4  6,8  1,8   2,0  2,0  0,4   83,2  39,2  12,1    67,7  
  500- 13,0  2,0  0,9   55,3  9,0  16,6   4,9  3,1  2,8   65,0  40,5  19,3    44,0  
  Alle 6,8  1,2  1,0   23,7  6,1  3,9   10,8  2,5  1,9   64,9  38,3  8,7    42,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015