Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring,
annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Skogbruk  Tilleggsnæring  Annen næring  Privat   Netto-
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   S+Tn+An+P
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9   0,9  5,4   4,9  6,8       5,6     562,5  80,6  11,4    456,7  
  100-199,9 3,4  1,0     8,2  6,3       3,0     186,9  90,1  82,9    15,2  
  200-299,9 1,3  1,4     47,5  11,7  22,5   93,0  12,4  66,0   296,0  83,1  131,6    109,1  
  300-499,9 22,8  2,4  1,1   52,3  7,8     48,3  8,6     124,5  86,1  87,9    54,0  
  500- 9,5  1,5     76,9  22,0  6,9   106,2  17,3  0,1   180,2  101,6  57,4    166,0  
  Alle 10,3  1,6  0,5   52,3  13,5  6,7   69,2  11,6  12,2   210,5  90,7  90,8    114,7  
Andre bygder                                
  100-199,9 0,1  2,1     4,3  3,7     5,8  33,2     241,3  66,4  16,4    129,7  
  200-299,9 1,3  1,4  0,4   41,6  9,1  58,7   3,6  4,3     64,0  67,2  40,4    -71,0  
  300-499,9 7,7  3,7  0,2   13,3  9,7  2,9   5,5  1,2     240,1  77,0  21,9    150,0  
  500- 72,8  8,3  0,4   50,5  18,3  14,1   32,3  5,1  0,5   139,1  77,8  4,6    165,6  
  Alle 22,5  4,1  0,3   30,0  10,8  20,7   12,3  8,0  0,1   163,3  72,8  20,5    90,8  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9          0,8  182,6     7,5     790,2  79,4      519,9  
  200-299,9          8,8  135,3     1,7     39,5  68,0  9,1    -183,4  
  300-499,9        1,7  8,4       4,5     11,5  72,3  0,6    -72,6  
  500- 2,4         13,2     1,9  0,1     17,2  60,2  0,6    -52,6  
  Alle 0,6       2,2  9,2  80,5   0,5  5,2     158,9  71,7  1,9    -6,3  
Andre bygder                                
  100-199,9 2,1  2,0       2,8         41,5   82,5  53,7  16,9    -32,3  
  200-299,9 31,2  6,2       6,1     3,0  13,4  4,7   84,4  42,3      45,9  
  300-499,9 12,9  1,2  1,5   26,0  23,0  16,0   2,1  0,5  1,3   122,3  60,0  41,8    18,0  
  500- 57,9  4,5  16,6   28,2  18,0       4,0     174,3  65,6  2,2    149,5  
  Alle 27,2  4,3  4,9   15,5  13,8  4,9   1,3  4,8  7,6   123,1  57,4  19,4    50,0  
Vestlandet                                
  35-49,9          10,4            244,5  55,5      178,6  
  50-99,9   0,4  3,0   26,2  41,5  11,3          115,5  76,0  15,1    -5,6  
  100-199,9 2,2  1,5     26,6  8,5     0,6  3,8     60,8  64,4  39,8    -27,8  
  200-299,9   2,7     53,2  22,1  19,1   7,4  4,1     41,5  63,0  3,5    -12,4  
  300-499,9 0,6  1,5     44,3  11,7  4,5   1,1  9,0     60,5  55,3  5,7    18,8  
  500- 28,9  1,5     2,8  13,3     38,0  6,8  0,7   74,2  75,3  2,9    43,4  
  Alle 4,9  1,6  0,2   32,7  16,0  6,6   7,8  5,3  0,1   72,5  63,6  12,2    12,3  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 10,7  0,9     11,7  12,0       1,9     44,1  65,5  30,1    -43,9  
  300-499,9 5,5  2,0     35,5  20,1       2,0     103,3  73,7  9,8    36,7  
  500- 20,9  0,5     104,9  12,3  1,8   70,3  7,3     251,0  89,5  59,4    276,3  
  Alle 11,8  1,3     54,6  14,7  0,7   26,1  3,8     145,2  78,7  31,4    107,1  
Andre bygder                                
  200-299,9 7,0  2,2     12,6  8,3  26,9     0,8     76,6  48,8  4,7    4,5  
  300-499,9 8,5  2,2  1,1   5,5  8,5       2,7  7,7   219,4  53,7  0,8    156,7  
  500- 26,5  5,7  0,9   73,8  7,1     18,9  16,8     225,0  57,5  9,4    246,8  
  Alle 12,6  3,0  0,7   22,6  7,5  6,2   4,4  5,3  3,6   181,3  53,9  11,4    129,3  
Nord-Norge                                
  100-199,9   1,0     8,9  4,2     130,0  20,5  50,0   33,3  40,4  4,2    51,9  
  200-299,9   1,4     2,4  1,7     28,4  13,7  22,0   9,5  49,6      -48,1  
  300-499,9 3,6  2,3     17,6  19,5  24,8   21,9  2,9  0,3   92,3  54,8  10,3    20,5  
  500- 6,4  1,2     49,9  9,1  3,3   19,2  12,8  12,7   90,2  69,5  18,4    38,7  
  Alle 3,5  1,6     25,5  10,2  8,6   33,2  10,5  14,5   72,5  58,3  11,2    19,8  
Alle bruk                                
  35-49,9   0,1     5,1  11,0       9,2     310,2  70,1  105,4    119,5  
  50-99,9   3,5  2,5   15,8  20,9  63,3     1,3     227,3  73,9  20,5    57,2  
  100-199,9 2,0  1,5     11,5  5,3  13,0   13,6  10,0  9,0   170,4  67,7  35,7    55,3  
  200-299,9 5,1  2,1  0,1   29,7  11,4  28,7   21,6  7,0  14,2   93,5  62,9  34,1    -10,6  
  300-499,9 8,4  2,0  0,5   28,2  12,9  5,7   12,3  4,6  1,0   125,5  67,0  26,0    54,7  
  500- 26,8  2,8  1,6   54,5  15,6  4,6   48,6  10,2  2,2   148,4  80,2  26,2    134,9  
  Alle 11,5  2,2  0,7   32,7  12,6  13,4   24,0  7,4  5,2   139,1  70,3  30,6    64,9