Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring,
annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Skogbruk  Tilleggsnæring  Annen næring  Privat   Netto-
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   S+Tn+An+P
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 8,6  1,1     327,4  19,2       5,6     42,3  73,8      278,6  
  100-199,9   1,2     12,0  7,3  5,4   2,9  4,9     163,6  81,8  48,8    29,1  
  200-299,9 18,0  2,5     12,2  13,6     20,7  16,2     231,6  87,9  64,5    97,8  
  300-499,9 1,9  2,3  0,3   65,8  8,4     17,6  9,8  0,8   353,2  90,0  56,2    270,7  
  500- 13,0  1,5  0,8   28,3  26,4  3,0   35,4  18,8  15,3   309,6  103,1  84,0    133,4  
  Alle 8,7  1,8  0,4   45,9  16,1  1,8   21,6  13,2  5,8   271,7  91,7  63,3    153,8  
Andre bygder                                
  100-199,9 65,1  2,1     49,5  4,3  1,1   16,7  2,6     200,3  91,6  13,6    216,3  
  200-299,9 5,3  2,1  1,1   62,6  11,6  9,8   4,6  7,2  5,5   73,1  71,9  29,1    7,3  
  300-499,9 19,1  3,0     15,0  6,4  1,6   31,7  2,1     165,0  80,9  14,7    122,1  
  500- 45,5  9,3  7,5   29,0  18,1  25,1   3,3  5,0  4,9   99,0  77,6  19,0    10,3  
  Alle 28,8  4,4  2,5   37,7  11,0  12,4   12,5  4,4  3,0   124,3  77,9  24,4    63,3  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9          1,1       5,7       95,4  34,6    950,3  
  200-299,9        5,3  5,6     2,5  2,7     366,3  105,9  1,2    258,7  
  300-499,9          4,1       5,6     24,6  68,0      -53,1  
  500-        16,6  15,9  1,4   18,3  5,0     52,5  65,3      -0,2  
  Alle        7,2  8,9  0,5   47,6  6,4     222,4  79,4  4,1    177,9  
Andre bygder                                
  100-199,9   1,9       2,5            123,5  56,3      62,8  
  200-299,9   5,4  1,3   74,3  4,6  0,5     0,3     42,8  50,1  3,1    51,8  
  300-499,9 2,8  1,6  0,1   25,4  23,1  8,0   3,2  1,1     299,6  66,2  14,0    216,9  
  500- 64,9  4,2  11,7   29,7  18,8       4,2     186,3  64,4  14,3    163,3  
  Alle 17,1  4,1  3,3   35,7  13,5  2,6   1,0  1,8     168,9  60,2  10,2    127,0  
Vestlandet                                
  35-49,9          6,1            218,2  65,8      146,3  
  50-99,9 5,8  1,0     113,6  39,6       5,6     76,2  72,6  1,8    75,0  
  100-199,9 0,7  1,3     13,5  8,0     61,0  2,4     155,3  69,5  1,4    147,9  
  200-299,9 51,4  4,0  2,0   87,5  22,2  25,2   21,1  4,9  1,2   238,2  74,2  11,0    253,5  
  300-499,9 3,4  1,8     25,8  9,3       5,8     58,0  59,2  6,3    4,8  
  500- 17,9  1,6  0,4   3,2  9,2  44,9   0,2  9,5     128,8  75,6  1,1    7,8  
  Alle 16,9  2,0  0,6   40,2  14,3  13,2   16,5  5,2  0,3   142,2  68,8  5,0    106,4  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9   0,6     32,3  15,0  3,0     1,9     185,1  71,6      125,3  
  300-499,9 6,2  2,1  0,8   25,5  23,0       2,2     417,5  94,0  23,1    304,0  
  500-   0,5     35,6  15,5       7,6     194,3  86,5  9,9    109,9  
  Alle 2,2  1,3  0,3   28,4  17,0  0,6     3,9     263,8  85,7  15,5    170,1  
Andre bygder                                
  200-299,9 32,2  2,5  13,6   1,8  1,9       0,4     58,6  52,9  2,6    18,7  
  300-499,9 12,2  2,2  0,7   1,4  7,4     19,6  3,7  56,5   150,5  56,1  26,5    30,6  
  500- 3,3  6,3     18,7  12,6  18,7     15,8     196,6  68,8  8,7    87,7  
  Alle 23,0  3,9  3,8   5,8  6,9  4,7   8,5  5,7  24,5   129,9  58,1  14,4    45,2  
Nord-Norge                                
  100-199,9 11,1  1,1  7,3     3,9     70,9  24,3  4,6   15,4  41,4  7,7    7,1  
  200-299,9 61,6  2,2       6,3     13,5  14,7  7,3   71,9  49,8  31,1    35,6  
  300-499,9 3,9  2,1  0,4   26,8  18,3       2,9     176,9  59,9  12,1    111,9  
  500- 10,5  1,1  3,8   58,5  10,1  9,5   72,4  15,8  24,2   99,5  68,8  26,7    80,9  
  Alle 17,6  1,6  2,4   29,6  10,9  3,5   37,5  12,3  10,8   105,1  58,9  20,1    69,3  
Alle bruk                                
  35-49,9   0,1     8,6  7,4     105,7  7,2     135,0  73,6  34,9    126,1  
  50-99,9 8,1  3,8     129,1  22,2  7,0     3,6     76,4  64,8  0,7    111,5  
  100-199,9 16,3  1,8  0,8   13,9  5,2  1,3   28,5  5,1  0,5   192,0  72,3  17,6    146,1  
  200-299,9 24,0  2,8  2,0   45,0  12,1  7,8   10,3  6,9  2,1   153,7  70,5  22,1    106,7  
  300-499,9 6,2  2,0  0,3   27,8  12,1  1,0   10,0  4,6  6,2   210,2  72,3  21,7    134,0  
  500- 19,7  3,0  3,0   29,5  17,4  12,3   22,0  11,6  8,4   176,4  80,9  31,6    79,4  
  Alle 15,3  2,5  1,5   33,6  13,0  6,0   18,1  7,2  4,8   178,5  74,1  23,7    112,7