Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Omløpsmidler  Anleggsmidler  Eien-
   Størrelses- 

 

 

 

  deler
   grupper, daa  Kon-   Bank-   Skog-   Andre   Lettoms.   Jordbr.,   Skog-   Till.   Annen   Jord-   Skogbruk   Till.   Annen   Privat   i alt
      tanter   inn-   avgift   krav   verdi-   varel. og   bruk,   nær-   nær-   bruk  

 

   nær-   nær-  

 

    
          skudd           papirer   slakte-   vare-   ing   ing       Skog/   Annet   ing   ing   Hoved-   Annet    
                          dyr   lager               veier               bygn.        

 

Østlandet                                        
Flatbygder                                        
  100-199,9 3,7  299,2  8,5   83,0  119,4  126,3   0,1  0,2     910,9  97,4  11,9   47,7  37,0  385,4   94,9  2225,6  
  200-299,9 2,5  191,8  9,8   85,4  78,3  183,7   0,6    2,2   1285,4  109,2  11,3   28,6  15,0  468,0   127,4  2599,3  
  300-499,9 1,8  239,9  12,5   93,2  101,9  277,9   1,3  6,2  1,1   1560,0  124,7  6,5   74,6  84,4  461,4   131,1  3178,6  
  500- 3,1  286,1  16,0   194,2  201,0  498,1       0,5   1919,1  162,1  8,0   47,9  101,4  671,1   132,8  4241,4  
  Alle 2,6  244,0  11,9   107,5  116,0  267,0   0,7  2,3  1,1   1429,0  122,4  8,6   52,3  61,1  490,4   124,2  3041,1  
Andre bygder                                        
  50-99,9 1,1  338,7  9,6   29,9  59,6  42,6     0,5  12,2   543,8  96,4  2,8   9,8  21,1  274,1   107,9  1550,1  
  100-199,9 1,4  368,3  9,6   93,0  118,6  78,1   2,2    1,7   734,9  139,9  12,7   28,1  16,2  352,0   129,1  2085,8  
  200-299,9 1,3  221,4  13,1   76,0  107,0  108,8   0,1  0,6  0,8   879,8  222,4  12,5   132,1  37,3  405,2   108,9  2327,2  
  300-499,9 4,8  326,4  18,9   78,7  85,4  201,7   8,0  2,2     1556,3  265,9  21,4   66,3  101,6  515,5   131,3  3384,4  
  500- 2,3  224,3  9,3   103,4  44,1  438,0          2053,6  165,3  13,6   216,2  18,8  371,0   63,3  3723,2  
  Alle 1,8  314,1  11,8   79,5  101,3  111,4   2,1  0,5  2,3   907,6  174,4  12,7   65,4  34,1  379,8   120,1  2319,0  
Agder og Rogaland                                        
Jæren                                        
  100-199,9 0,4  283,0     166,0  90,8  147,5       1,0   1248,2  0,1     2,7    523,0   61,4  2524,1  
  200-299,9 0,8  241,6     60,8  62,7  185,4   1,5       1804,3  0,6  0,1   12,9  46,7  568,3   93,6  3079,2  
  300-499,9 0,7  255,6     150,3  349,8  175,8          1827,8  2,3     33,1    552,5   81,7  3429,6  
  Alle 0,6  246,7     104,4  104,8  160,3   0,7    0,3   1552,2  0,6     15,3  20,8  575,6   78,9  2861,2  
Andre bygder                                        
  50-99,9 0,4  195,3  11,0   41,6  34,4  62,3   0,7       650,2  104,3  8,9   38,2  23,1  522,6   90,1  1783,1  
  100-199,9 0,5  242,4  3,1   52,1  100,7  99,7   1,7  1,0     917,1  70,1  7,1   17,9  8,0  369,1   108,5  1999,1  
  200-299,9 0,9  209,7  9,3   65,9  18,5  151,7   0,1    0,6   1613,9  157,0  14,8   21,5  105,8  413,6   120,4  2903,8  
  300-499,9 0,5  217,0  14,0   152,9  10,4  138,3   2,5       1549,7  366,4  6,9   51,1  280,9  514,0   117,3  3421,9  
  Alle 0,6  222,8  7,1   62,5  56,9  114,9   1,1  0,5  0,2   1161,8  125,5  10,0   24,3  62,8  416,2   110,6  2377,8  
Vestlandet                                        
  35-49,9 5,0  460,7  -0,1   97,7  60,1  8,1   0,3  0,7     412,7  34,0  11,5   21,6    283,2   97,1  1492,6  
  50-99,9 1,1  261,1  0,8   68,7  24,5  32,9   0,5  3,2  2,3   531,2  16,2  1,4   48,0  39,8  372,4   88,1  1492,2  
  100-199,9 0,7  222,6  1,1   61,8  122,8  96,9   1,7  0,7  1,1   985,4  28,1  6,5   32,1  4,9  402,4   94,9  2063,7  
  200-299,9 0,6  220,3  3,1   75,8  13,8  111,6   0,2       1406,4  29,0  3,2   19,1  15,5  554,6   51,4  2504,5  
  300-499,9 0,5  96,5  0,7   119,6  52,0  159,4   1,2       1756,8  65,5  3,8   167,1    458,0   101,8  2982,9  
  Alle 1,0  238,1  1,2   71,4  73,7  81,1   1,1  1,2  1,1   941,3  27,9  4,8   42,4  14,9  412,4   87,7  2001,2  
Trøndelag                                        
Flatbygder                                        
  100-199,9 1,6  267,7  3,4   49,8  27,9  155,0   2,8       741,0  18,7  1,7   36,5    294,3   70,6  1671,1  
  200-299,9 1,4  187,6  5,1   43,5  64,0  148,4   1,5  3,2     978,7  53,1  3,6   25,3  9,0  342,0   76,4  1942,9  
  300-499,9 0,6  257,4  7,5   48,4  98,4  231,7   1,8       1352,3  67,8  2,7   16,2  14,7  347,9   122,5  2569,9  
  Alle 1,2  232,8  4,9   49,7  58,4  182,2   2,0  1,2     1026,7  43,3  2,6   25,7  7,1  324,3   87,5  2049,6  
Andre bygder                                        
  100-199,9 2,2  391,2  6,2   94,2  78,0  114,8   0,3  1,1  1,1   864,2  38,3  5,1   5,3  5,8  261,5   79,3  1948,6  
  200-299,9 0,5  209,5  9,0   54,0  37,9  143,1   0,1    1,4   894,0  76,7  5,9   3,6  24,0  309,4   68,4  1837,4  
  300-499,9 0,2  342,8  7,0   112,8  35,7  271,6          1319,2  58,7  4,3   33,8    550,2   86,2  2822,5  
  Alle 1,3  310,9  7,4   79,6  56,9  143,2   0,2  0,5  1,1   925,1  56,3  5,3   7,6  12,7  312,1   75,5  1995,7  
Nord-Norge                                        
  50-99,9 1,1  246,4  6,3   18,4  20,2  24,6   0,9    0,2   436,5  36,5  3,7   10,2  35,5  242,4   106,3  1189,2  
  100-199,9 0,9  201,4  1,7   50,9  24,5  61,4   3,4  0,5  0,4   706,8  26,7  7,1   20,6  42,5  235,5   74,1  1458,4  
  200-299,9 2,0  150,2  0,4   60,1  82,5  93,9   1,3  2,8     987,5  14,4  4,2   9,1  14,9  249,9   81,2  1754,3  
  300-499,9 0,3  62,4  -0,2   70,3  24,8  127,5   1,0    5,3   1191,2  9,8  3,0   23,7  62,0  347,4   89,9  2018,4  
  Alle 1,1  168,4  1,5   53,1  41,2  77,1   2,0  1,1  1,1   834,1  21,1  5,0   16,4  36,6  257,7   83,1  1600,6  
Alle bruk                                        
  35-49,9 3,8  387,4  1,6   77,4  43,6  8,0   0,2  0,6     367,2  32,9  8,4   20,4  6,4  284,0   100,7  1342,7  
  50-99,9 1,1  252,8  4,9   46,9  30,2  38,2   0,4  1,6  3,4   554,5  47,1  2,8   32,4  29,9  371,5   96,3  1514,1  
  100-199,9 1,4  284,0  4,6   75,0  93,5  99,2   1,8  0,5  0,8   860,4  62,7  7,8   26,0  15,2  347,1   96,4  1976,3  
  200-299,9 1,4  201,3  7,1   67,2  63,9  139,6   0,6  0,8  0,8   1181,2  95,9  7,8   37,9  31,8  404,3   95,1  2336,7  
  300-499,9 1,7  228,5  10,0   90,2  89,3  227,8   2,2  3,1  1,1   1503,3  122,1  7,3   62,7  70,9  452,0   119,1  2991,2  
  500- 2,8  273,7  14,2   178,2  169,9  485,3       0,4   1928,0  152,7  8,2   65,6  85,1  609,2   122,9  4096,2  
  Alle 1,5  248,9  6,7   78,0  81,2  145,7   1,3  1,1  1,1   1080,3  85,1  7,2   38,5  34,8  396,9   101,5  2309,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015