Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Omløpsmidler  Anleggsmidler  Eien-
   Størrelses- 

 

 

 

  deler
   grupper, daa  Kon-   Bank-   Skog-   Andre   Lettoms.   Jordbr.,   Skog-   Till.   Annen   Jord-   Skogbruk   Till.   Annen   Privat   i alt
      tanter   inn-   avgift   krav   verdi-   varel. og   bruk,   nær-   nær-   bruk  

 

   nær-   nær-  

 

    
          skudd           papirer   slakte-   vare-   ing   ing       Skog/   Annet   ing   ing   Hoved-   Annet    
                          dyr   lager               veier               bygn.        

 

Østlandet                                        
Flatbygder                                        
  100-199,9 0,4  399,9  10,4   131,0  100,1  99,6   0,2  2,0     956,9  127,8  4,2   63,2  2,2  415,4   185,5  2498,8  
  200-299,9 0,6  349,5  13,9   110,7  98,0  174,1   1,0  0,4     1465,3  200,4  9,2   95,6  42,8  472,1   147,4  3181,1  
  300-499,9   440,3  15,3   240,5  98,0  275,9     20,0  0,7   1804,8  199,9  4,6   163,2  32,9  607,4   194,3  4097,9  
  500- 0,9  292,8  18,0   367,9  159,9  467,7   3,5  0,8  1,0   2695,2  237,2  6,3   148,6  54,4  758,3   135,3  5347,9  
  Alle 0,5  362,3  14,5   218,3  112,7  263,0   1,2  6,7  0,5   1765,3  192,5  6,1   125,2  34,2  578,7   164,2  3846,0  
Andre bygder                                        
  50-99,9 1,9  543,6  3,4   101,1  71,9  24,3   0,2  7,0  4,6   598,3  89,9  1,9   183,9  68,1  423,7   204,0  2327,9  
  100-199,9 1,9  426,0  10,8   138,9  134,4  63,8   0,1  0,8  13,6   852,8  136,8  8,5   67,5  52,2  402,2   135,4  2445,7  
  200-299,9 0,8  342,2  13,7   112,2  59,0  110,2   1,2  0,6  0,4   1072,0  232,5  14,0   67,1  4,9  498,9   149,1  2678,8  
  300-499,9 1,2  418,7  8,1   137,4  278,8  178,1   0,2  3,3  1,2   1501,5  163,8  8,5   73,6  167,6  428,6   114,7  3485,2  
  500- 3,2  366,2  13,4   127,0  102,1  328,4   4,3       2460,2  1095,3  51,8   141,3  3,7  443,9   154,3  5295,2  
  Alle 1,6  409,0  10,6   129,7  141,6  109,3   0,6  1,6  6,8   1104,5  210,8  11,6   79,1  63,5  433,1   139,1  2852,5  
Agder og Rogaland                                        
Jæren                                        
  100-199,9 0,1  381,6     234,2  145,5  125,0          1365,3  0,2     48,5    559,0   126,9  2986,3  
  200-299,9 0,3  256,6     175,7  81,2  218,6          2766,1  0,1     5,4  1,6  686,9   92,4  4284,9  
  300-499,9 0,1  112,2     216,0  57,1  184,9          2067,1  1,3     71,4  95,5  767,1   133,7  3706,4  
  Alle 0,2  248,9     233,5  85,4  179,3     0,9     2480,4  1,0  0,9   69,3  34,4  705,0   115,7  4154,9  
Andre bygder                                        
  100-199,9 0,9  217,1  4,3   306,7  90,8  83,6   2,8  0,3     1043,2  63,6  4,4   39,8  10,2  463,0   216,9  2547,6  
  200-299,9 0,1  214,0  6,5   147,6  38,5  138,3   2,8  2,8     1804,4  165,2  8,9   82,3  12,0  522,5   74,7  3220,6  
  300-499,9 0,9  167,5  10,2   222,8  58,4  150,5   0,6       2444,9  186,0  9,7   121,3  30,9  462,2   107,7  3973,6  
  Alle 0,7  197,2  6,9   234,5  74,7  122,8   2,1  0,9     1699,2  129,9  7,0   69,9  15,3  493,3   138,7  3193,0  
Vestlandet                                        
  35-49,9 2,9  416,5  3,2   105,1  52,3  8,2     2,5     445,3  48,0  10,7   52,1    257,2   139,8  1543,8  
  50-99,9 8,0  376,8  1,2   76,0  32,8  35,0   0,5  13,0  0,7   595,8  13,0  4,3   113,8  12,5  384,6   114,4  1782,4  
  100-199,9 2,1  343,2  1,2   126,7  159,0  94,1   1,2    1,3   1119,2  31,7  4,3   70,7  55,4  497,5   151,4  2659,0  
  200-299,9 2,1  321,2  1,9   117,8  63,5  104,7   0,5  0,6  1,5   1422,3  31,5  5,0   72,2  15,9  474,4   106,8  2742,0  
  300-499,9 0,2  184,4  0,8   106,8  42,2  207,8   0,5  2,7  1,9   2228,1  64,5  2,7   26,6  116,2  528,2   75,5  3589,1  
  Alle 2,9  327,9  1,4   114,0  95,7  96,3   0,8  2,7  1,2   1209,3  32,6  4,6   72,2  41,6  468,5   124,5  2596,2  
Trøndelag                                        
Flatbygder                                        
  100-199,9 0,5  682,7  4,3   81,7  76,8  121,9   6,4       974,0  38,9  3,3   41,8  31,1  292,7   178,2  2534,3  
  200-299,9 0,8  321,3  5,5   75,8  69,3  158,1   1,6  6,4  1,5   1241,5  85,0  5,4   176,2  3,7  449,9   178,8  2780,7  
  300-499,9 0,3  412,0  5,6   99,9  192,8  223,9   0,7  3,8     1432,2  62,2  9,6   14,1    440,6   180,8  3078,5  
  Alle 0,6  429,3  4,9   88,1  104,6  188,4   2,4  3,6  0,6   1295,3  62,0  5,8   85,9  9,1  404,4   176,0  2861,0  
Andre bygder                                        
  100-199,9 0,4  464,7  8,2   111,1  135,6  107,6   0,7  0,1  2,6   976,8  81,1  9,0   20,4    399,1   109,3  2426,8  
  200-299,9 0,2  195,8  3,9   78,5  17,2  134,9   0,7  2,9  2,2   1196,3  69,6  7,0   26,5    372,5   103,7  2211,9  
  300-499,9   210,6  2,1   122,6  54,2  212,2   0,3  0,9     1812,4  65,6  3,7   58,0  15,0  507,4   131,3  3196,3  
  Alle 0,2  304,7  5,0   112,2  73,7  147,4   0,6  1,2  1,7   1304,1  74,6  7,5   34,4  4,4  440,9   115,4  2628,0  
Nord-Norge                                        
  50-99,9 0,6  244,3     42,6  7,0  28,4   1,7  3,4     463,9  5,6  1,7       274,4   200,8  1274,5  
  100-199,9 0,6  255,4  4,1   60,8  25,2  66,8   2,0  2,5  0,4   767,3  56,2  12,3   31,6  66,8  231,0   146,1  1729,1  
  200-299,9 1,5  199,7  1,4   112,9  40,1  107,5   1,0  2,2  0,8   1072,0  20,7  3,4   30,5  26,9  317,5   153,6  2091,7  
  300-499,9 0,5  213,5  1,7   134,4  28,3  144,2   0,3  4,2  2,2   1454,9  26,4  3,0   118,8  81,5  431,8   166,9  2812,6  
  Alle 0,9  217,7  2,1   100,1  30,5  104,1   1,1  2,8  1,0   1063,0  30,3  5,5   50,2  49,3  321,5   157,3  2137,5  
Alle bruk                                        
  35-49,9 2,1  342,7  6,4   100,4  60,2  18,3     1,8     689,7  48,0  7,8   88,4    430,0   123,7  1919,5  
  50-99,9 4,7  361,0  2,4   74,7  54,5  34,0   0,6  8,5  1,2   558,1  47,7  4,9   98,3  27,8  412,9   144,4  1835,7  
  100-199,9 1,3  381,3  6,1   143,9  118,2  87,1   1,3  0,7  4,1   978,1  78,6  6,4   54,8  36,6  415,3   154,5  2468,2  
  200-299,9 0,9  282,9  6,3   113,0  59,6  135,9   1,1  1,8  0,8   1395,2  105,7  7,0   72,1  16,3  456,4   131,5  2786,5  
  300-499,9 0,4  317,6  7,6   169,6  115,0  207,7   0,3  7,2  0,8   1783,4  121,6  5,7   96,6  67,0  514,2   148,3  3563,0  
  500- 1,1  266,1  13,6   331,0  123,8  421,6   2,8  1,1  0,8   2870,4  296,4  11,4   143,9  37,5  700,1   132,8  5354,5  
  Alle 1,2  327,4  6,9   151,0  96,4  151,4   1,1  3,0  1,9   1405,3  111,3  6,7   79,3  36,8  472,4   143,7  2995,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015