Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Omløpsmidler  Anleggsmidler  Eien-
   Størrelses- 

 

 

 

  deler
   grupper, daa  Kon-   Bank-   Skog-   Andre   Lettoms.   Jordbr.,   Skog-   Till.   Annen   Jord-   Skogbruk   Till.   Annen   Privat   i alt
      tanter   inn-   avgift   krav   verdi-   varel. og   bruk,   nær-   nær-   bruk  

 

   nær-   nær-  

 

    
          skudd           papirer   slakte-   vare-   ing   ing       Skog/   Annet   ing   ing   Hoved-   Annet    
                          dyr   lager               veier               bygn.        

 

Østlandet                                        
Flatbygder                                        
  35-49,9   380,1  7,9   181,2  326,7  35,9       2,2   1888,9  125,3       64,2  1078,8   315,4  4406,6  
  100-199,9 0,4  458,6  19,5   85,7  184,6  93,8   0,2  3,6     1303,4  161,3  7,2   96,8  29,3  633,0   271,6  3349,0  
  200-299,9 1,0  317,9  16,2   162,9  147,8  145,8     0,8     1420,3  215,5  8,2   100,7  102,3  415,6   188,2  3243,2  
  300-499,9 0,7  359,5  17,6   249,4  188,2  274,8     2,5  0,2   1840,8  205,6  5,5   149,7  30,5  716,2   221,7  4262,9  
  500- 0,5  429,5  25,7   306,3  167,7  494,6     2,8  0,9   2702,9  243,7  7,5   191,8  108,0  667,4   263,5  5612,8  
  Alle 0,6  380,7  19,1   210,3  174,8  258,8     2,2  0,5   1847,9  205,7  6,8   134,3  65,3  632,9   233,3  4173,2  
Andre bygder                                        
  50-99,9 1,2  413,0  10,8   31,0  54,2  17,7     7,5  1,4   468,1  74,5  1,4   79,1  18,2  389,7   155,6  1723,4  
  100-199,9 1,1  500,1  13,2   129,3  255,3  72,8     2,6  6,1   914,7  138,2  8,2   109,7  92,0  521,9   160,9  2926,1  
  200-299,9 0,3  379,1  22,1   106,8  65,9  100,8   6,9  3,5  0,4   1270,5  272,5  19,1   85,7  21,2  469,4   193,7  3017,8  
  300-499,9 0,9  432,1  16,9   220,8  281,5  157,9     6,1  2,4   1542,4  131,2  9,5   82,5  116,4  588,2   128,2  3716,9  
  500- 1,3  374,2  13,8   168,0  96,3  332,1   0,5  1,9     2744,2  735,4  30,0   181,9    617,4   291,0  5588,0  
  Alle 0,9  439,6  15,9   140,9  188,6  119,3   1,6  3,9  3,1   1279,3  221,0  12,5   103,4  67,1  524,6   173,5  3295,2  
Agder og Rogaland                                        
Jæren                                        
  100-199,9 0,1  618,6     94,2  160,8  127,3          1778,8  0,1     88,4    504,7   179,6  3552,6  
  200-299,9 3,7  410,0     220,4  185,9  252,4     0,3     3690,4  0,1     78,1    834,9   98,9  5775,1  
  300-499,9 0,2  280,9     1957,1  76,2  308,7          3652,6  0,1     53,8  1,7  879,1   132,4  7342,8  
  Alle 1,2  422,3     692,9  136,1  225,0     0,1     3271,2  0,6     92,2  9,8  758,9   140,8  5751,1  
Andre bygder                                        
  100-199,9 0,2  166,6  5,6   87,0  105,2  88,0   0,8  0,1  0,5   1260,7  150,1  8,3   67,0  29,1  529,8   164,6  2663,6  
  200-299,9 0,1  470,1  17,7   90,7  15,0  118,5   0,5  25,3     1853,6  153,7  14,1   151,1  9,5  526,5   109,6  3556,0  
  300-499,9 1,0  236,1  9,6   250,9  90,1  185,5     22,9     2996,8  152,1  4,8   123,9  32,7  543,2   118,8  4768,3  
  Alle 0,5  295,2  11,5   148,4  99,2  133,3   0,5  13,2  0,2   1907,1  139,8  9,3   129,0  20,8  509,8   136,3  3554,1  
Vestlandet                                        
  35-49,9 3,9  481,4  0,8   70,0  68,6  7,8   0,2    3,2   537,9  9,6  4,6   108,8    550,3   190,6  2037,7  
  50-99,9 2,6  504,7  2,7   94,7  32,5  33,2     43,4     594,6  17,7  3,0   182,7  2,9  379,4   141,8  2035,9  
  100-199,9 0,3  406,4  2,1   113,3  192,1  93,7   0,4  0,2     1107,4  34,3  9,4   104,5  5,7  576,6   162,3  2808,7  
  200-299,9 2,2  567,0  0,9   107,5  349,9  132,4   1,1    0,9   1424,6  27,3  6,5   91,0  10,1  472,1   105,2  3298,6  
  300-499,9 0,1  249,4  5,7   142,1  52,6  158,8       1,3   2361,7  43,2  4,2   63,7  51,7  451,1   160,5  3746,0  
  Alle 1,1  425,2  2,4   118,4  168,0  109,2   0,4  5,5  0,6   1427,3  29,8  6,5   105,7  13,7  517,4   146,2  3077,4  
Trøndelag                                        
Flatbygder                                        
  100-199,9 11,0  303,7  5,5   142,7  37,9  175,9   1,0  1,5     1490,3  80,3  7,5   39,5  74,6  365,1   187,3  2923,9  
  200-299,9 1,3  310,5  7,0   137,3  86,9  132,4   1,7  1,9     1404,4  99,8  14,6   216,1  6,9  452,8   350,3  3223,9  
  300-499,9 1,2  465,3  5,3   117,2  381,4  181,5   0,9  2,4     1750,6  112,3  8,4   35,8  48,0  523,6   189,0  3822,8  
  Alle 3,0  378,6  5,6   122,5  208,0  176,2   1,1  1,8     1626,9  91,9  9,4   101,7  34,9  494,7   237,6  3493,9  
Andre bygder                                        
  100-199,9 0,2  483,6  11,3   132,3  218,4  115,3   4,2    4,4   1086,2  75,5  18,7   32,4    411,6   139,5  2733,6  
  200-299,9 0,4  351,3  17,8   66,6  116,7  140,9   2,3    0,1   1109,7  57,1  7,8   49,4    392,4   108,4  2421,0  
  300-499,9 0,4  279,2  13,3   206,2  49,5  204,4   0,7  3,9     2122,4  115,6  14,2   109,3  10,5  428,0   151,1  3708,7  
  Alle 0,3  372,0  13,3   160,9  127,5  163,5   2,4  1,4  1,7   1571,1  96,1  14,5   66,5  4,0  435,2   134,5  3164,9  
Nord-Norge                                        
  50-99,9 0,4  257,4     26,0  4,6  65,9   0,9       637,5  5,3  7,4   13,8  25,0  290,7   277,1  1611,9  
  100-199,9 0,7  299,3  3,6   79,9  12,4  59,9   0,8  2,3  0,3   720,5  34,0  3,9   35,0  30,8  238,9   142,9  1665,2  
  200-299,9 0,6  192,0  1,4   107,6  32,7  101,5   1,1  3,6  1,2   1055,9  25,8  3,5   45,6  22,4  353,2   154,2  2102,3  
  300-499,9 0,5  285,2  2,3   169,8  37,2  156,8   0,2  1,6  0,5   1896,1  17,2  3,2   43,8  89,4  424,5   185,0  3313,3  
  Alle 0,6  244,5  2,0   112,9  26,0  115,8   0,8  2,4  0,7   1242,4  23,4  3,6   38,8  40,3  337,5   167,2  2358,9  
Alle bruk                                        
  35-49,9 2,0  442,2  4,7   105,3  171,9  27,3   0,1    2,3   1199,8  49,1  2,3   60,1  19,3  747,4   235,6  3069,4  
  50-99,9 1,4  406,8  5,2   83,2  76,5  35,8   0,1  18,6  0,6   613,5  44,0  3,4   106,1  16,8  391,2   161,7  1964,9  
  100-199,9 1,0  411,7  8,1   109,8  172,1  92,6   0,7  1,4  1,9   1114,9  89,6  8,5   83,2  35,8  502,7   173,2  2807,3  
  200-299,9 1,0  360,2  10,2   122,0  123,9  130,1   1,8  4,0  0,4   1476,5  115,4  9,2   96,2  28,4  456,8   166,3  3102,5  
  300-499,9 0,7  335,5  10,7   304,6  158,8  205,8   0,2  4,4  0,6   2096,3  115,9  6,5   92,0  51,0  573,2   170,6  4126,7  
  500- 0,6  380,8  17,9   273,5  136,2  436,2   0,3  2,3  0,7   3121,7  278,3  11,4   195,5  59,0  668,1   228,1  5810,6  
  Alle 0,9  375,7  10,0   178,6  146,9  161,1   0,8  3,9  1,0   1636,0  118,2  8,0   100,8  38,7  524,4   176,9  3481,9  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015