Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Omløpsmidler  Anleggsmidler  Eien-
   Størrelses- 

 

 

 

  deler
   grupper, daa  Kon-   Bank-   Skog-   Andre   Lettoms.   Jordbr.,   Skog-   Till.   Annen   Jord-   Skogbruk   Till.   Annen   Privat   i alt
      tanter   inn-   avgift   krav   verdi-   varel. og   bruk,   nær-   nær-   bruk  

 

   nær-   nær-  

 

    
          skudd           papirer   slakte-   vare-   ing   ing       Skog/   Annet   ing   ing   Hoved-   Annet    
                          dyr   lager               veier               bygn.        

 

Østlandet                                        
Flatbygder                                        
  50-99,9 0,2  684,9  13,1   552,6  402,7  134,8     85,9     2041,1  192,4     55,6    662,3   420,1  5245,7  
  100-199,9 1,1  1038,5  21,4   189,6  215,1  93,9     5,9     1554,4  222,0  6,1   255,0  169,8  880,6   272,8  4926,2  
  200-299,9   796,5  32,3   141,2  703,1  259,4   0,1  0,6  4,2   2725,8  334,2  14,1   225,3  21,6  993,9   282,2  6534,5  
  300-499,9 1,2  614,9  34,9   245,1  666,5  276,4   0,6  11,7     3119,4  407,9  19,7   357,0  129,1  1097,4   370,3  7352,1  
  500- 0,2  839,5  31,1   419,4  573,9  929,7     4,3  11,9   5664,4  351,6  6,2   371,8  414,5  1067,3   383,4  11069,2  
  Alle 0,6  803,2  30,2   291,2  575,5  468,7   0,2  8,7  5,0   3662,4  335,7  10,9   307,9  209,4  1019,0   342,3  8070,9  
Andre bygder                                        
  100-199,9 1,5  952,2  28,2   186,8  433,6  83,2     1,9  1,0   1271,3  267,9  38,4   111,3  195,8  830,9   381,2  4785,2  
  200-299,9 0,2  804,5  31,5   226,7  230,9  149,8   0,1  40,1  3,7   2335,4  172,6  16,6   306,9  92,5  563,8   313,0  5288,3  
  300-499,9 1,3  639,1  36,4   300,7  295,5  241,9   0,5  4,0  12,7   2686,5  309,6  18,1   93,5  184,0  831,1   316,4  5971,3  
  500- 5,6  763,2  34,5   341,9  300,4  560,3   2,0  20,4     5087,9  1047,3  16,8   268,7  77,9  965,9   191,7  9684,5  
  Alle 2,0  783,5  32,4   262,8  321,5  250,0   0,6  13,4  5,5   2740,9  415,3  22,4   172,4  144,5  797,4   303,9  6268,5  
Agder og Rogaland                                        
Jæren                                        
  200-299,9   507,2  0,4   317,0  238,9  258,1     152,2     4610,0    0,7   482,5  308,8  1294,9   260,3  8431,0  
  300-499,9   648,0  0,4   531,8  150,9  410,0       3,5   6875,3  2,0     206,5  223,2  1252,6   210,5  10514,7  
  500- 164,1  365,8  4,1   662,9  215,7  459,3          7517,3  4,9     134,9    1053,0   186,1  10768,1  
  Alle 30,1  580,8  1,0   450,7  258,3  339,2     43,1  1,2   5593,1  1,6  0,2   255,3  292,5  1227,8   263,4  9338,3  
Andre bygder                                        
  100-199,9   418,1  10,8   350,9  273,0  131,1   0,8  7,8  0,4   1874,7  254,6  12,9   267,8  43,8  716,8   437,9  4801,3  
  200-299,9 0,1  408,1  27,0   287,3  120,0  163,0   0,7  9,8     2852,9  364,4  38,3   164,2    1035,1   127,1  5598,0  
  300-499,9 2,5  435,9  27,0   309,3  107,1  244,3   0,1  55,3  9,9   3607,3  261,1  26,2   299,7  65,9  941,7   608,6  7001,9  
  500- 1,1  466,7  15,9   651,4  199,0  394,6   0,7  37,7     6230,1  151,5  39,6   163,9    777,5   269,5  9399,3  
  Alle 1,1  459,9  20,4   366,7  180,7  214,1   0,5  34,5  3,4   3416,8  258,9  37,3   283,8  31,5  909,0   453,0  6671,6  
Vestlandet                                        
  35-49,9 11,0  1664,0  11,6   297,0  306,4  5,5   0,2  34,2  4,4   1262,9  47,2     124,6  61,3  867,6   513,7  5211,5  
  50-99,9 3,6  686,4  13,1   522,6  273,3  21,9     280,1     1053,4  53,5  1,2   773,7  25,6  748,8   229,4  4686,6  
  100-199,9 0,1  934,0  4,1   308,1  499,7  121,4   0,3  0,8  1,3   1704,5  34,2  5,1   115,8  52,8  731,8   248,4  4762,4  
  200-299,9 0,1  801,0  4,0   244,9  376,9  157,3   1,4  1,0  0,6   2581,2  122,5  10,7   208,3  20,6  663,3   275,7  5469,5  
  300-499,9 0,9  641,1  2,7   274,0  344,2  316,8   0,1  1,3  1,9   4491,4  45,5  9,0   147,8  112,7  885,0   211,1  7485,5  
  500- 5,4  574,2  6,8   504,8  140,9  462,5     0,1  8,2   6192,1  95,2  5,3   101,6  61,5  663,9   133,3  8955,8  
  Alle 1,8  815,3  5,5   321,7  363,4  185,4   0,5  36,8  1,8   2855,0  67,3  6,8   227,0  57,8  759,7   252,3  5958,1  
Trøndelag                                        
Flatbygder                                        
  100-199,9 0,1  570,9  11,3   84,5  36,8  192,0          1258,6  52,4  1,1   6,9  114,2  821,5   406,1  3556,5  
  200-299,9 0,1  772,1  14,5   179,0  215,0  166,2   1,0  0,1     1912,0  59,7  8,5   47,4  8,0  1051,7   278,2  4713,5  
  300-499,9 0,2  416,9  7,8   302,3  203,1  418,0   0,7  2,0  1,9   3751,0  108,9  7,7   220,4  53,7  767,7   319,7  6582,0  
  500- 0,3  599,3  12,1   224,3  491,8  494,5   0,6       5154,0  217,6  14,8   205,9  0,9  1092,8   231,6  8740,5  
  Alle 0,2  578,7  10,5   231,2  261,1  342,6   0,7  0,9  0,8   3263,7  110,0  8,5   150,0  37,0  900,1   304,3  6200,3  
Andre bygder                                        
  200-299,9 0,1  1021,1  15,6   274,8  270,5  187,7   0,4  0,1  0,6   2220,2  132,9  11,0   85,0  3,7  557,0   192,4  4973,2  
  300-499,9 0,2  403,1  11,2   389,7  268,7  275,2   0,1  13,1  0,5   3321,4  206,3  22,4   101,1  33,4  464,7   201,7  5712,8  
  500- 0,1  537,2  5,4   467,6  150,6  583,6   0,3       6244,4  159,3  15,3   52,9    660,3   155,6  9032,6  
  Alle 0,1  667,4  11,9   346,7  254,6  290,8   0,2  6,1  0,4   3311,3  172,5  18,1   85,1  16,9  516,4   186,7  5885,3  
Nord-Norge                                        
  100-199,9 0,2  263,2  5,7   193,6  63,0  77,6   0,4  0,8  1,8   1013,6  23,4  5,1   87,0  62,7  457,1   199,5  2454,7  
  200-299,9 0,8  660,2  3,5   193,5  386,0  149,7   1,4  0,4  2,7   1704,0  60,7  9,5   41,2  88,4  341,9   226,3  3870,2  
  300-499,9 0,4  426,3  3,8   344,8  152,3  210,0   1,9  0,4  2,2   3200,9  38,0  15,7   297,2  45,2  497,9   324,2  5561,2  
  500- 0,6  370,3  14,1   333,5  211,0  445,4   0,7  4,0  3,1   5797,8  118,0  9,2   130,8  107,5  706,9   207,8  8460,8  
  Alle 0,5  445,7  6,0   272,2  207,6  215,1   1,3  1,2  2,4   2900,8  56,8  10,9   156,2  71,0  491,0   249,9  5088,6  
Alle bruk                                        
  35-49,9 5,6  1193,2  8,7   346,8  455,6  72,3   0,1  42,1  2,2   1977,9  73,6  44,9   400,1  365,3  1125,5   690,6  6804,5  
  50-99,9 2,2  728,0  10,3   425,0  321,1  56,0     180,1     1270,8  70,1  3,0   463,2  14,9  743,8   295,3  4583,8  
  100-199,9 0,6  811,6  13,7   234,7  343,6  117,0   0,2  2,8  0,8   1568,3  146,5  13,5   146,9  106,5  736,4   305,6  4548,7  
  200-299,9 0,2  743,6  16,1   226,3  353,4  185,3   0,7  17,7  1,7   2545,5  166,2  13,6   188,6  55,0  772,2   248,8  5534,9  
  300-499,9 0,9  535,4  17,3   321,1  298,9  289,7   0,5  10,4  4,2   3675,7  189,2  15,6   214,5  105,1  830,4   321,2  6830,1  
  500- 11,7  654,4  22,0   424,8  373,3  652,9   0,5  8,4  5,4   5784,3  351,3  11,8   244,3  184,0  933,3   268,6  9931,0  
  Alle 2,9  679,5  16,8   308,4  338,9  291,4   0,5  18,0  3,0   3319,0  200,4  14,2   217,0  111,3  824,1   298,7  6644,2