Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Omløpsmidler  Anleggsmidler  Eien-
   Størrelses- 

 

 

 

  deler
   grupper, daa  Kon-   Bank-   Skog-   Andre   Lettoms.   Jordbr.,   Skog-   Till.   Annen   Jord-   Skogbruk   Till.   Annen   Privat   i alt
      tanter   inn-   avgift   krav   verdi-   varel. og   bruk,   nær-   nær-   bruk  

 

   nær-   nær-  

 

    
          skudd           papirer   slakte-   vare-   ing   ing       Skog/   Annet   ing   ing   Hoved-   Annet    
                          dyr   lager               veier               bygn.        

 

Østlandet                                        
Flatbygder                                        
  50-99,9 9,4  506,0  30,1   386,5  1332,4  16,3     56,5     1001,2  189,5  7,0   149,4  233,3  1403,3   171,5  5492,4  
  100-199,9   938,8  53,4   124,3  424,8  171,8   0,5  0,2     1781,1  250,5  7,0   147,1  105,6  1252,4   450,0  5707,5  
  200-299,9   971,8  37,3   346,0  1131,7  320,1   0,8  0,5  6,1   3263,9  377,3  10,5   373,1  221,5  1463,3   598,0  9121,9  
  300-499,9   869,7  49,8   200,5  901,1  361,2   0,5  8,3     3691,2  368,4  22,6   319,8  320,2  1559,6   500,2  9173,1  
  500- 0,7  791,2  51,4   777,9  1703,5  1038,6     1,4  45,9   7526,4  455,7  13,6   561,9  445,5  1770,3   584,5  15768,5  
  Alle 0,7  848,1  47,3   438,1  1191,3  562,2   0,3  5,5  18,0   4652,5  376,1  14,3   386,5  313,6  1569,6   522,0  10946,1  
Andre bygder                                        
  100-199,9 0,1  1321,1  47,2   208,5  763,5  80,4   1,1  0,1  24,5   1321,4  164,0  13,5   70,3  830,1  999,9   393,6  6239,2  
  200-299,9 0,1  677,2  47,9   216,6  594,7  158,5     1,7  1,3   2800,1  315,9  8,5   189,0  139,3  844,2   379,2  6374,2  
  300-499,9 1,4  725,3  77,4   309,0  412,3  293,3   2,6  37,0  2,0   3549,0  588,1  26,5   202,2  47,9  1316,1   368,2  7958,2  
  500-   844,2  47,0   649,2  666,1  610,8   0,4  8,4     6598,6  1137,8  28,5   433,2  131,7  1194,4   489,6  12840,0  
  Alle 0,4  855,5  55,1   359,8  589,4  307,4   1,1  15,4  4,7   3787,7  596,1  20,2   236,8  214,6  1116,7   408,5  8569,4  
Agder og Rogaland                                        
Jæren                                        
  100-199,9 0,1  1294,5  0,7   950,1  803,1  247,7     52,9     3394,4       9,3  209,1  1847,9   641,6  9451,4  
  200-299,9   441,4  0,7   528,9  182,5  243,0     27,1  6,6   6116,5       314,3  13,6  1306,5   332,3  9513,4  
  300-499,9   518,4     260,5  153,3  424,6          6539,1  0,1     218,6  193,0  1486,9   200,7  9995,2  
  500-   684,7  1,2   666,7  368,8  855,3     12,5     10026,6  5,8     260,3  1,8  1163,9   246,6  14294,2  
  Alle   660,0  0,5   612,5  312,4  443,5     34,0  1,2   6588,3  1,5     247,1  194,9  1449,8   386,4  10932,1  
Andre bygder                                        
  100-199,9   569,0  31,4   174,4  274,1  74,4   0,3       2078,5  289,3  12,9   104,2    877,5   230,0  4716,1  
  200-299,9 1,2  413,9  20,7   269,7  163,0  208,3   0,7  0,3     3077,8  273,4  23,0   89,5  97,4  871,9   215,9  5726,8  
  300-499,9 2,6  420,1  32,2   419,2  186,1  264,9     3,6     4231,6  400,7  9,5   369,7  7,0  1277,1   233,2  7857,5  
  500- 0,1  427,3  29,7   493,7  224,6  520,9   0,7  3,5  39,9   8097,6  334,7  22,8   356,9  162,0  965,3   349,0  12028,7  
  Alle 1,1  442,3  28,8   360,4  209,4  281,7   0,4  2,1  10,8   4591,7  328,7  23,4   250,2  85,1  1035,1   270,8  7922,0  
Vestlandet                                        
  35-49,9 0,7  1808,3  10,4   429,4  663,3  23,8     3,2     1553,0  38,1  0,1   58,7    917,8   374,6  5881,5  
  50-99,9 0,5  773,2  47,8   622,6  691,1  12,6     19,9     2229,1  149,6  0,5   582,4    967,0   401,8  6498,1  
  100-199,9 0,4  1384,1  9,8   336,2  1247,9  129,6   0,2  1,2     2188,3  82,8  15,7   116,8  79,9  1313,2   263,6  7169,7  
  200-299,9 1,1  866,0  8,9   323,6  608,4  151,9   0,4  10,4  1,7   2864,9  108,9  22,8   426,3  89,5  1078,8   245,7  6809,3  
  300-499,9 0,1  564,2  9,2   261,2  279,4  318,7   0,3  1,1  6,4   4895,8  106,9  13,0   147,0  80,8  981,6   203,4  7869,1  
  500- 0,2  941,4  11,7   859,3  1543,8  600,7          8524,7  109,1  11,3   140,6  148,0  1200,5   302,3  14393,5  
  Alle 0,5  940,0  12,8   418,3  794,8  243,8   0,2  4,7  2,2   4029,3  102,5  13,8   234,3  81,9  1099,6   265,3  8244,1  
Trøndelag                                        
Flatbygder                                        
  200-299,9 0,1  1062,0  19,4   131,2  370,9  185,9   0,7       2525,7  127,7  10,7   163,7  14,2  966,6   270,2  5849,0  
  300-499,9 0,7  906,0  23,2   472,3  705,9  457,6   0,5  1,7  2,2   3949,5  135,4  18,8   347,7  50,4  919,3   521,4  8512,6  
  500-   767,9  30,8   531,2  1124,0  531,4   0,7  1,1  20,1   6636,7  214,2  3,9   323,5  142,6  1303,5   549,9  12181,5  
  Alle 0,3  876,8  24,5   401,1  773,7  414,7   0,6  1,0  8,3   4491,8  162,0  11,2   310,9  73,9  1087,1   484,2  9122,1  
Andre bygder                                        
  200-299,9   1041,5  13,5   412,6  191,5  169,1   0,7    0,9   2113,4  206,0  13,9   366,5  7,5  564,4   184,7  5286,2  
  300-499,9   335,5  14,7   373,6  513,8  415,1   0,1  6,4     4604,8  175,3  13,7   170,2  85,6  1042,7   228,3  7979,8  
  500- 0,1  541,4  23,3   671,6  751,8  598,1   0,2  13,5  5,8   8771,7  352,3  55,1   484,1  484,5  555,0   418,6  13727,1  
  Alle   610,1  16,3   435,7  467,9  384,5   0,3  6,1  1,6   4846,1  224,2  24,7   276,2  153,8  820,5   266,4  8534,3  
Nord-Norge                                        
  100-199,9   261,1  0,8   187,6  233,3  96,9   1,9       847,8  26,6  11,8   63,5  299,5  405,6   208,8  2645,2  
  200-299,9 0,1  994,8  5,2   219,6  380,5  162,4   0,3  1,7  11,2   1365,5  37,3  12,4   12,4  194,4  455,7   357,1  4210,6  
  300-499,9 0,3  514,4  2,5   263,0  210,7  260,2   3,3  5,8     3195,9  99,9  17,4   306,2  47,3  576,6   323,8  5827,2  
  500- 0,3  463,5  5,2   472,2  367,3  429,0   0,7  8,2     6754,2  102,3  8,8   179,7  196,2  834,3   412,0  10234,0  
  Alle 0,2  567,8  3,8   320,8  302,8  282,3   1,5  5,2  2,1   3877,4  79,7  12,7   169,6  157,4  629,2   360,6  6773,1  
Alle bruk                                        
  35-49,9 0,5  1197,1  16,2   368,6  464,1  77,3     3,1     2241,8  48,4  0,7   234,3  390,5  1231,9   538,0  6812,5  
  50-99,9 2,4  765,9  30,5   584,1  724,6  32,1   0,4  64,0     1790,7  189,9  23,9   344,2  53,3  1128,8   379,0  6113,8  
  100-199,9 0,2  1060,4  24,8   273,3  713,8  135,9   0,6  4,2  4,3   1903,2  137,6  12,6   97,7  230,9  1134,0   350,4  6083,9  
  200-299,9 0,4  820,1  22,7   294,7  548,9  198,1   0,5  4,4  3,3   2879,1  206,8  14,0   262,2  116,9  975,5   341,6  6689,1  
  300-499,9 0,6  626,1  28,8   306,1  450,9  342,8   0,9  8,8  1,7   4220,6  251,3  16,5   252,7  113,0  1148,4   330,1  8099,4  
  500- 0,3  705,0  30,0   651,8  978,6  688,7   0,3  5,0  18,1   7553,8  391,9  16,3   368,1  242,8  1237,0   456,4  13344,1  
  Alle 0,5  766,9  27,1   409,1  668,0  364,2   0,6  8,1  7,0   4427,3  259,4  15,3   269,4  170,5  1135,6   377,5  8906,5