Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Gjeld  Egen-
   Størrelses- 

 

  kapital
   grupper, daa  Kortsiktig   Langsiktig   Gjeld    
     

 

  

 

   i alt    
      Drifts-   Skatte-   Annen   Familien   Annen        
      kreditt   fogden                    

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 92,6  25,8   125,4   78,4  487,7 810,0  1415,5   
  200-299,9 119,4  34,8   154,2   185,0  721,9 1215,3  1383,9   
  300-499,9 184,2  43,4   179,6   109,1  938,9 1455,2  1723,4   
  500- 229,1  62,9   331,9   224,1  1021,2 1869,3  2372,0   
  Alle 158,7  41,6   194,6   147,6  812,6 1355,1  1686,0   
Andre bygder                 
  50-99,9 10,0  21,4   31,2   23,4  236,2 322,2  1227,8   
  100-199,9 62,1  28,5   51,4   37,7  315,9 495,6  1590,3   
  200-299,9 94,9  34,3   103,0   66,5  485,9 784,6  1542,5   
  300-499,9 115,4  44,7   92,3   157,5  790,8 1200,7  2183,8   
  500- 245,9  51,4   294,8   85,5  1243,9 1921,5  1801,5   
  Alle 78,4  32,1   76,7   61,7  447,8 696,7  1622,2   
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 56,4  40,9   123,5   173,3  702,4 1096,4  1427,7   
  200-299,9 191,9  52,1   79,2   142,6  1127,0 1592,8  1486,4   
  300-499,9 117,4  40,9   112,9   122,9  1187,3 1581,4  1848,2   
  Alle 123,4  43,3   101,6   143,6  948,9 1360,8  1500,2   
Andre bygder                 
  50-99,9 12,5  28,2   34,4   23,0  536,6 634,7  1148,3   
  100-199,9 81,9  30,5   104,4   63,9  565,2 845,9  1153,4   
  200-299,9 89,8  35,0   147,1   169,9  872,8 1314,5  1589,2   
  300-499,9 149,9  32,2   163,3   466,7  937,8 1750,0  1671,9   
  Alle 79,6  31,8   113,2   122,7  692,4 1039,7  1337,9   
Vestlandet                 
  35-49,9 35,7  8,4   59,5   4,5  114,6 222,7  1269,9   
  50-99,9 29,4  14,6   37,4   10,4  315,4 407,2  1085,1   
  100-199,9 78,5  30,8   85,0   19,2  492,1 705,6  1358,0   
  200-299,9 86,5  24,9   68,1   40,4  728,7 948,6  1555,8   
  300-499,9 169,2  37,1   245,3   155,6  1081,3 1688,5  1294,6   
  Alle 70,1  24,9   79,0   27,7  494,6 696,4  1305,0   
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 101,0  33,7   60,0   11,7  455,9 662,3  1008,8   
  200-299,9 78,4  32,2   78,6   34,0  568,0 791,2  1151,5   
  300-499,9 120,2  34,3   133,7   78,6  769,7 1136,5  1433,3   
  Alle 97,8  31,9   95,3   43,2  616,4 884,5  1165,1   
Andre bygder                 
  100-199,9 69,9  31,0   54,2   32,2  436,0 623,3  1325,3   
  200-299,9 90,5  30,4   65,7   37,1  513,5 737,2  1100,2   
  300-499,9 113,2  30,7   115,4   48,0  660,7 968,0  1854,4   
  Alle 83,0  30,7   65,5   35,9  492,0 707,1  1288,7   
Nord-Norge                 
  50-99,9 29,2  29,1   16,9   13,8  379,6 468,5  720,6   
  100-199,9 59,8  22,1   35,9   10,1  451,1 579,1  879,3   
  200-299,9 120,4  29,1   110,5   12,9  745,1 1018,1  736,2   
  300-499,9 182,3  43,4   65,6   67,7  890,3 1249,3  768,9   
  Alle 94,1  29,1   60,7   20,9  601,6 806,4  794,2   
Alle bruk                 
  35-49,9 25,5  15,7   44,1   3,2  123,7 212,2  1130,5   
  50-99,9 25,3  19,4   44,7   29,1  351,5 470,0  1044,1   
  100-199,9 73,9  29,3   73,7   39,7  455,9 672,6  1304,0   
  200-299,9 106,7  33,6   106,3   88,8  690,8 1026,2  1310,6   
  300-499,9 159,2  41,1   147,1   120,9  898,2 1366,5  1624,7   
  500- 223,9  57,6   325,5   203,6  1073,7 1884,4  2211,9   
  Alle 100,2  32,8   105,4   74,7  616,3 929,3  1380,6   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015