Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Gjeld  Egen-
   Størrelses- 

 

  kapital
   grupper, daa  Kortsiktig   Langsiktig   Gjeld    
     

 

  

 

   i alt    
      Drifts-   Skatte-   Annen   Familien   Annen        
      kreditt   fogden                    

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 65,2  19,8   116,4   87,2  610,4 899,0  1599,8   
  200-299,9 113,5  26,7   146,5   122,4  865,9 1275,0  1906,1   
  300-499,9 148,8  37,7   211,9   155,5  1285,9 1839,8  2258,2   
  500- 281,7  63,6   459,3   130,9  1703,0 2638,6  2709,4   
  Alle 156,8  37,7   237,7   130,9  1160,7 1723,8  2122,2   
Andre bygder                 
  50-99,9 42,1  7,6   29,4   62,8  541,0 682,9  1645,0   
  100-199,9 41,0  13,1   106,0   22,1  592,5 774,8  1671,0   
  200-299,9 73,5  8,5   86,5   65,8  681,9 916,2  1762,5   
  300-499,9 58,9  25,2   122,3   52,4  710,3 969,1  2516,0   
  500- 168,3  27,4   175,2   163,6  1678,0 2212,6  3082,5   
  Alle 58,7  14,9   104,1   47,9  690,1 915,7  1936,9   
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 41,7  25,2   59,1   122,9  794,8 1043,7  1942,5   
  200-299,9 166,2  45,3   289,7   362,1  1324,1 2187,5  2097,3   
  300-499,9 141,2  53,2   189,2   109,6  1534,3 2027,4  1679,0   
  Alle 136,5  38,9   416,4   356,4  1210,2 2158,4  1996,5   
Andre bygder                 
  100-199,9 108,6  23,7   271,5   88,1  811,1 1303,0  1244,8   
  200-299,9 59,8  16,7   232,0   108,0  964,4 1380,9  1839,7   
  300-499,9 130,6  28,7   188,3   136,2  1710,2 2194,0  1779,7   
  Alle 96,1  21,9   232,8   112,2  1157,7 1620,7  1572,3   
Vestlandet                 
  35-49,9 17,6  0,9   19,7     267,6 305,8  1238,0   
  50-99,9 30,1  8,0   77,0   22,7  535,8 673,5  1108,8   
  100-199,9 60,5  16,2   97,1   65,8  701,7 941,3  1717,5   
  200-299,9 101,6  23,1   122,9   33,5  952,4 1233,5  1508,2   
  300-499,9 197,5  35,9   177,6   66,3  1277,3 1754,6  1834,5   
  Alle 79,8  18,1   108,0   47,1  789,3 1042,3  1553,8   
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 42,5  32,0   118,2   9,4  796,9 999,0  1535,5   
  200-299,9 75,5  27,2   104,1   135,9  911,5 1254,2  1526,6   
  300-499,9 106,1  27,5   104,7   63,6  737,1 1039,0  2039,7   
  Alle 82,8  30,3   115,4   80,4  881,5 1190,4  1670,6   
Andre bygder                 
  100-199,9 53,1  28,4   56,6   25,1  476,6 639,8  1787,1   
  200-299,9 82,6  21,3   133,9   33,5  927,5 1198,8  1013,0   
  300-499,9 114,9  14,6   185,9   38,3  804,8 1158,5  2037,8   
  Alle 84,5  22,0   121,9   30,6  742,7 1001,8  1626,4   
Nord-Norge                 
  50-99,9 33,4  15,9   38,9     515,3 603,5  671,1   
  100-199,9 52,9  18,4   53,2   4,1  472,4 600,9  1128,0   
  200-299,9 105,1  17,3   115,5   11,4  823,9 1073,2  1018,5   
  300-499,9 149,0  31,4   134,4   79,8  1217,3 1611,9  1200,7   
  Alle 102,9  21,9   100,1   25,5  812,5 1062,9  1074,8   
Alle bruk                 
  35-49,9 21,7  1,2   36,4   158,2  351,8 569,3  1350,3   
  50-99,9 33,1  9,8   58,4   36,5  533,9 671,7  1163,9   
  100-199,9 58,0  19,2   112,7   48,3  643,2 881,3  1586,8   
  200-299,9 95,6  21,6   139,1   87,4  894,3 1238,0  1548,6   
  300-499,9 128,0  31,4   166,3   96,4  1135,6 1557,7  2005,4   
  500- 259,9  52,5   519,7   210,0  1754,2 2796,3  2558,0   
  Alle 99,0  24,6   160,6   84,0  906,8 1275,1  1720,8   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015