Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Gjeld  Egen-
   Størrelses- 

 

  kapital
   grupper, daa  Kortsiktig   Langsiktig   Gjeld    
     

 

  

 

   i alt    
      Drifts-   Skatte-   Annen   Familien   Annen        
      kreditt   fogden                    

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  35-49,9 19,1  33,6   214,4   182,2  1979,5 2428,9  1977,6   
  100-199,9 42,4  23,0   87,0   32,8  1069,0 1254,2  2094,8   
  200-299,9 79,9  38,1   142,7   92,9  1141,2 1494,8  1748,2   
  300-499,9 179,7  49,8   157,7   211,9  1459,2 2058,3  2204,7   
  500- 297,2  63,3   302,3   81,8  1754,9 2499,5  3113,4   
  Alle 155,8  44,5   178,0   122,5  1404,9 1905,7  2267,5   
Andre bygder                 
  50-99,9 10,9  9,1   22,6   18,3  344,2 405,1  1318,1   
  100-199,9 42,2  18,2   112,5   89,9  842,6 1105,4  1820,8   
  200-299,9 46,3  18,7   64,7   63,8  844,6 1038,1  1979,6   
  300-499,9 74,7  29,8   125,9   54,3  908,6 1193,3  2523,4   
  500- 206,9  33,9   209,4   316,9  1715,0 2482,1  3105,8   
  Alle 64,3  21,7   107,9   93,7  907,3 1195,0  2100,0   
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 55,3  39,6   163,2   211,8  1206,5 1676,4  1876,3   
  200-299,9 239,5  48,9   205,3   71,4  2082,0 2647,1  3128,0   
  300-499,9 107,6  61,2   293,1   679,4  1912,4 3053,8  4288,9   
  Alle 137,1  58,2   235,1   421,7  1941,4 2793,5  2957,6   
Andre bygder                 
  100-199,9 113,9  17,2   163,8   187,6  1108,1 1590,6  1073,1   
  200-299,9 31,4  26,1   164,2   120,0  1216,1 1557,8  1998,1   
  300-499,9 109,0  34,2   398,0   45,7  2006,9 2593,8  2174,6   
  Alle 84,7  29,9   250,2   124,8  1409,6 1899,2  1654,9   
Vestlandet                 
  35-49,9   14,1   41,4   16,0  233,1 304,6  1732,9   
  50-99,9 21,4  6,1   85,8   50,6  463,6 627,5  1408,4   
  100-199,9 38,3  17,3   71,5   35,4  764,2 926,8  1882,0   
  200-299,9 109,4  24,7   123,2   94,8  831,9 1184,0  2114,7   
  300-499,9 139,0  31,9   167,3   15,1  1588,9 1942,1  1803,9   
  Alle 70,6  20,7   104,3   64,0  934,3 1194,0  1883,6   
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  100-199,9 109,9  39,8   108,3   6,3  1379,5 1643,8  1280,0   
  200-299,9 64,1  46,5   97,9   165,3  1118,7 1492,4  1731,5   
  300-499,9 85,2  40,3   134,7   67,8  1086,8 1414,8  2408,1   
  Alle 84,6  44,0   114,6   93,8  1209,0 1546,0  1947,8   
Andre bygder                 
  100-199,9 28,1  30,8   73,1   14,8  499,4 646,3  2087,2   
  200-299,9 73,3  42,4   125,5   14,9  798,3 1054,4  1366,4   
  300-499,9 126,3  34,4   203,1   90,2  1189,1 1643,1  2065,6   
  Alle 87,9  36,0   145,0   41,2  899,0 1209,1  1955,7   
Nord-Norge                 
  50-99,9 82,0  41,6   128,8     822,1 1074,5  537,5   
  100-199,9 45,5  28,7   44,1   7,4  504,0 629,8  1035,6   
  200-299,9 89,2  25,4   90,4   30,4  862,5 1097,8  1004,6   
  300-499,9 135,8  31,8   176,6   58,2  1485,3 1887,8  1425,4   
  Alle 97,5  30,5   115,0   28,6  999,3 1270,8  1087,9   
Alle bruk                 
  35-49,9 17,9  39,6   120,9   127,5  1094,0 1400,0  1669,4   
  50-99,9 27,6  18,3   71,1   50,6  566,0 733,6  1231,3   
  100-199,9 51,7  22,8   96,4   66,6  856,4 1093,8  1713,7   
  200-299,9 84,2  31,2   117,6   78,3  1029,2 1340,6  1761,9   
  300-499,9 127,5  39,2   188,0   130,6  1402,8 1888,1  2238,7   
  500- 257,9  59,1   311,1   225,5  2076,1 2929,7  2880,8   
  Alle 98,2  33,0   146,1   102,5  1152,8 1532,6  1949,4   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015