Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Gjeld  Egen-
   Størrelses- 

 

  kapital
   grupper, daa  Kortsiktig   Langsiktig   Gjeld    
     

 

  

 

   i alt    
      Drifts-   Skatte-   Annen   Familien   Annen        
      kreditt   fogden                    

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  100-199,9 16,2  30,2   141,4   67,4  2301,7 2556,9  3036,1   
  200-299,9 167,7  51,2   342,4   114,4  2791,0 3466,6  5157,5   
  300-499,9 148,1  40,1   282,7   141,9  3141,9 3754,7  3135,5   
  500- 451,8  51,0   792,9   520,3  5586,9 7402,8  6868,0   
  Alle 238,4  45,6   453,0   267,7  3815,8 4820,5  4818,9   
Andre bygder                 
  100-199,9 13,4  34,1   115,5   44,7  1017,3 1225,0  4079,9   
  200-299,9 36,4  18,9   161,0   133,3  1752,7 2102,3  3350,7   
  300-499,9 62,8  40,6   396,4   427,7  2441,6 3369,0  4499,1   
  500- 206,1  46,8   681,4   195,4  4738,1 5867,7  5769,8   
  Alle 82,0  34,9   353,1   217,9  2583,0 3270,9  4421,8   
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 176,8  77,0   214,1   140,5  2978,6 3587,0  4532,5   
  200-299,9 169,0  41,6   342,8   71,4  3703,0 4327,9  3656,9   
  300-499,9 268,2  41,5   621,6   90,2  4578,4 5599,9  4108,9   
  500- 352,5  22,8   773,1   679,0  7107,9 8935,3  6475,6   
  Alle 252,5  42,7   531,2   213,5  4777,8 5817,6  4353,0   
Andre bygder                 
  100-199,9 72,5  20,4   272,1   209,3  1786,6 2360,9  2023,5   
  200-299,9 167,4  19,3   298,0   139,9  3026,0 3650,7  2711,7   
  300-499,9 112,2  49,9   521,5   102,5  3335,6 4121,7  3848,0   
  500- 306,7  55,7   902,7   210,7  5106,7 6582,5  4440,1   
  Alle 189,5  37,8   498,9   155,8  3349,7 4231,7  3384,2   
Vestlandet                 
  35-49,9 202,7  29,0   113,4     642,5 987,6  4617,3   
  50-99,9 7,1  29,0   310,9   82,3  2248,1 2677,5  4159,1   
  100-199,9 45,1  44,7   140,9   92,8  1516,1 1839,6  4703,7   
  200-299,9 88,4  18,3   207,6   226,7  1581,0 2121,9  3607,5   
  300-499,9 219,8  40,0   432,8   33,6  2583,3 3309,4  4209,7   
  500- 360,3  64,6   645,3   131,7  5410,0 6611,9  6380,2   
  Alle 153,9  37,5   327,6   111,3  2428,6 3058,9  4474,0   
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  200-299,9 93,1  25,0   249,4   26,6  2360,1 2754,2  2329,2   
  300-499,9 204,5  50,0   253,6   40,1  3854,6 4402,9  3349,4   
  500- 369,4  92,2   412,0   45,6  5384,2 6303,3  5350,7   
  Alle 224,9  58,9   284,6   36,3  3906,6 4511,3  3724,4   
Andre bygder                 
  200-299,9 75,9  30,8   115,2   59,1  1612,3 1893,3  3637,6   
  300-499,9 160,5  32,3   571,4   4,7  3068,4 3837,3  3650,3   
  500- 141,6  66,3   859,6     5463,3 6530,8  5502,0   
  Alle 121,1  41,9   445,2   21,4  2948,8 3578,3  3891,5   
Nord-Norge                 
  100-199,9 68,6  28,4   142,4   52,6  1095,3 1387,3  1202,7   
  200-299,9 92,1  33,1   112,1   44,8  1231,6 1513,7  2185,2   
  300-499,9 199,6  50,9   277,3   471,6  2667,0 3666,3  2432,6   
  500- 275,4  83,7   898,6   42,7  4587,0 5887,5  3828,6   
  Alle 178,7  54,5   419,9   168,5  2722,7 3544,2  2645,1   
Alle bruk                 
  35-49,9 301,5  38,4   230,1   123,7  2688,0 3381,7  3232,6   
  50-99,9 22,2  31,7   256,5   52,0  2315,8 2678,2  3310,5   
  100-199,9 49,3  40,6   154,4   86,1  1659,4 1989,8  3449,8   
  200-299,9 106,0  29,0   221,3   122,1  2103,0 2581,4  3489,0   
  300-499,9 166,9  42,6   400,0   167,0  3078,8 3855,4  3665,5   
  500- 333,7  60,3   752,4   262,5  5300,5 6709,4  5703,3   
  Alle 176,1  43,2   404,7   164,4  3181,1 3969,5  4090,6